Nokia 6500 slide UG ro.pdf


Preview of PDF document nokia-6500-slide-ug-ro.pdf

Page 1 2 3 45663

Text preview


Cuprins
SIGURANÞA ...................................... 6
Informaþii generale.......................... 7
Indicaþii utile...................................................... 7
Despre aparatul Dvs. ........................................ 9
Servicii de reþea ............................................. 10
Accesorii........................................................... 10
Coduri de acces .............................................. 10
Actualizãrile programelor............................ 11
Descãrcarea conþinutului ............................ 12
Asistenþã Nokia .............................................. 12

1. Pregãtirea pentru utilizare ....... 12

4. Mesaje ........................................ 22
Scrierea ºi expedierea unui mesaj text .... 22
Scrierea ºi expedierea unui mesaj
multimedia....................................................... 22
Citirea unui mesaj ºi trimiterea unui
rãspuns...............................................................23
Mesaje audio Nokia Xpress ......................... 23
Mesaje instantanee ....................................... 23
Aplicaþia e-mail .............................................. 23
Mesaje chat ..................................................... 25
Mesaje vocale.................................................. 25
Setãrile mesajelor .......................................... 25

Instalarea cartelei SIM ºi a
acumulatorului................................................ 12
Încãrcarea acumulatorului.......................... 13
Pornirea ºi oprirea telefonului ................... 13
Setarea orei, a fusului orar ºi a datei....... 14
Serviciul pentru setãri de configurare ..... 14
Antena .............................................................. 14
Cureluºã de purtare la mânã...................... 14
Taste ºi componente ..................................... 15
Cartela de memorie microSD ..................... 15
Modul de aºteptare....................................... 16
Profilul avion ................................................. 17

5. Contacte..................................... 28

2. Apeluri ........................................ 18

7. Setãri .......................................... 30

Efectuarea unui apel vocal .........................
Rãspunsul la un apel sau respingerea
unui apel vocal ...............................................
Apelarea rapidã ..............................................
Apelarea vocalã îmbunãtãþitã....................
Opþiuni în timpul unui apel ........................
Efectuarea unui apel video .........................

Profiluri ............................................................. 30
Teme................................................................... 30
Sunete ............................................................... 31
Afiºaj.................................................................. 31
Data ºi ora........................................................ 32
Comenzile mele rapide ................................. 32
Sincronizare ºi copii de siguranþã ............. 32
Conectivitate ................................................... 33
Apeluri ............................................................... 35
Telefon............................................................... 36
Accesorii ........................................................... 37
Configurare ...................................................... 37
Revenirea la setãrile din fabricã ................ 38
Actualizãri ale softului din telefon ........... 38

18
18
19
19
19
20

3. Scrierea textului ........................ 21
Introducerea textului prin metoda
tradiþionalã...................................................... 21
Introducerea textului cu funcþia de
predicþie ........................................................... 21

Memorarea numelor ºi numerelor de
telefon ............................................................... 28
Adãugarea detaliilor contactelor............... 28
Cãutarea unui contact.................................. 29
Copierea sau mutarea contactelor............ 29
Editarea contactelor...................................... 29
Grupuri .............................................................. 29
Cãrþi de vizitã.................................................. 29
Setãri contacte ............................................... 29

6. Jurnal.......................................... 30

8. Meniul operatorului.................. 38
4