schema zapojeni pdf .pdf

File information


Original filename: schema-zapojeni-pdf.pdf
Title: rtx vulcan 2 tulach.cdr
Author: zdenek

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 28/10/2010 at 23:34, from IP address 86.169.x.x. The current document download page has been viewed 1189 times.
File size: 108 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


schema-zapojeni-pdf.pdf (PDF, 108 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


SCHEMA

AUTOALARMU

RTX VULCAN

ANTENA

výstupy na
centrální zamykání

otevírání kufru

starter

baterie

zelený
žlutý
èervený
èerný
hnìdý
hnìdý
rùžový
oranžový
bílý
modrý

siréna

brzdový
pedál

dodatkove
relé
blokace

smìrovky

brzdová
svìtla

výstup na starter(+)

oranžovo/èerný
bílo/èerný
žluto/èerný

zelený
zelený
bílý

RTX VULCAN

oranžový
bílý
žlutý

zapalování (+)
spínací skøíòka
dveøní spínaèe

DIODA LED
dodatkové
èidlo

pøipojení dodatkového èidla
pøipojení (-)
výstup (-)

pøipojení(+)

otøesové èidlo

Možné pøipojení ovládání systému zamykání

zámek ovládaný minusem (-)

NO
NC
NO
NC

oranžový
bílý
žlutý
oranžovo/èerný
bílo/èerný
žluto/èerný

uzamèení

odemèení

zámek ovládaný plusem (+)

NO
NC
NO
NC

oranžový
bílý
žlutý
oranžovo/èerný
bílo/èerný
žluto/èerný

uzamèení

odemèení

pøipojení pneumatického zymykání
oranžový
NO
NC
NO
NC

øídící jednotka

bílý
žlutý
oranžovo/èerný
bílo/èerný
žluto/èerný
dveøní zámek

pøímé ovládání servomotorù

NO
NC
NO
NC

oranžový
bílý
žlutý
oranžovo/èerný
bílo/èerný
žluto/èerný


Document preview schema-zapojeni-pdf.pdf - page 1/1


Related documents


schema zapojeni pdf
menu 04 2016 f11
instrukcja instalacji sterowania pilotem centralnego zamka
6sekuritizace
financi trhy
2financni trhy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file schema-zapojeni-pdf.pdf