Biblia Noul Testament.pdf


Preview of PDF document biblia-noul-testament.pdf

Page 123481

Text preview


Noul Testament
http://biblioteca.golia.ro/bibl
ia/
Cuprins
Sfânta Evanghelie după
Matei............................................................................................
.............2
Sfânta Evanghelie după
Marcu .........................................................................................
............38
Sfânta Evanghelie după
Luca ............................................................................................
............60
Sfânta Evanghelie după
Ioan ............................................................................................
.............98
Faptele Sfinţilor
Apostoli........................................................................................
.....................130
Epistola către Romani a Sfântului Apostol
Pavel .......................................................................167
Întâia Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol
Pavel ...........................................................183
A Doua Epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol
Pavel........................................................199
Epistola către Galateni a Sfântului Apostol
Pavel.......................................................................210
Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol
Pavel.........................................................................216
Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol
Pavel ........................................................................221
Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol
Pavel ......................................................................226
Epistola Întâia către Tesalonicieni a Sfântului Apostol
Pavel .....................................................230
Epistola A Doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol
Pavel...................................................234