reg .pdf

File information


Original filename: reg.pdf
Author: test_23

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.2, and has been sent on pdf-archive.com on 31/01/2011 at 17:17, from IP address 178.37.x.x. The current document download page has been viewed 1606 times.
File size: 29 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


reg.pdf (PDF, 29 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REGULAMIN KWALIFIKOWANIA NA ZAWODY ORAZ PRZYDZIAŁU SPRZĘTU
LATAJĄCEGO.
1. Prawo startu w zawodach mają piloci:
a) W klasie klub B i w SMP Światowa: 100 godz. nalotu samodzielnego i
zatwierdzonych w SZPP 1500 km przelotów,
b) W klasie Klub A i 2M: 150 godz. nalotu samodzielnego i zatwierdzonych w SZPP
3000 km przelotów,
c) W klasie Otwartej, 18m, Standard i 15m: 200 godz. nalotu samodzielnego i
zatwierdzonych w SZPP 5000 km przelotów.
2. Wymagania minimalne dopuszczające do zawodów w danym sezonie:
- licencja zawodnika
- 3 lądowania, w tym 1 na typie szybowca, na którym startuje
- 5 godzin nalotu samodzielnego, w tym 3 godziny na typie szybowca, na którym
startuje
- 1 przelot o długości nie mniejszej jak 100 km
3. Pierwszeństwo przydziału szybowca na zawody ma pilot znajdujący się wyżej na
obowiązującej polskiej liście rankingowej pilotów oraz
I.
pilot startujący w zawodach jak w pkt. 1c
II.
pilot startujący w zawodach jak w pkt. 1b
III.
pilot startujący w zawodach jak w pkt. 1a
4. W przypadku, gdy piloci nie są sklasyfikowani na polskiej liście rankingowej pilotów, a
jest możliwość przydziału szybowców, o pierwszeństwie przydziału decyduje ich
aktywność przelotowa, czyli ilość przelecianych kilometrów w danym sezonie.
5. Pilot będący wyżej na liście rankingowej ma pierwszeństwo w wyborze szybowca i
zawodów, ale tylko do dwóch zawodów w sezonie. Pilot ma prawo dalszego startu w
zawodach, ale pierwszeństwo będą mieli zawodnicy z kolejnych miejsc w rankingu
lub piloci niesklasyfikowani.
6. Zgłoszenia na zawody przyjmuje się do końca lutego, a przydział sprzętu nastąpi w
pierwszym tygodniu marca. Nie zgłoszenie chęci startu w zawodach w wyżej
wymienionym terminie powoduje utratę pierwszeństwa w wyborze zawodów i
szybowca. Start takiego pilota będzie w tym przypadku możliwy, gdy będzie
szybowiec bez przydziału, a on sam będzie wyżej na liście rankingowej od
ewentualnego innego pilota w podobnej sytuacji.
7. Kierownik Szkolenia prowadzi weryfikację pilota pod kątem umiejętności lotniczych i
ma prawo do podniesienia minimalnych wymagań do startu w zawodach (patrz punkt
2) na szybowcach Aeroklubowych. Niespełnienie ustalonych wymagań lub nie
podniesienie umiejętności lotniczych spowoduje niedopuszczenie do startu w
zawodach nawet tuż przed zawodami.
8. Zarząd sekcji szybowcowej na podstawie powyższego regulaminu ustala przydział
szybowców na zawody i rozstrzyga sprawy sporne.


Document preview reg.pdf - page 1/1


Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file reg.pdf