PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactreg .pdf


Original filename: reg.pdf
Author: test_23

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.2, and has been sent on pdf-archive.com on 31/01/2011 at 17:17, from IP address 178.37.x.x. The current document download page has been viewed 1593 times.
File size: 29 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


REGULAMIN KWALIFIKOWANIA NA ZAWODY ORAZ PRZYDZIAŁU SPRZĘTU
LATAJĄCEGO.
1. Prawo startu w zawodach mają piloci:
a) W klasie klub B i w SMP Światowa: 100 godz. nalotu samodzielnego i
zatwierdzonych w SZPP 1500 km przelotów,
b) W klasie Klub A i 2M: 150 godz. nalotu samodzielnego i zatwierdzonych w SZPP
3000 km przelotów,
c) W klasie Otwartej, 18m, Standard i 15m: 200 godz. nalotu samodzielnego i
zatwierdzonych w SZPP 5000 km przelotów.
2. Wymagania minimalne dopuszczające do zawodów w danym sezonie:
- licencja zawodnika
- 3 lądowania, w tym 1 na typie szybowca, na którym startuje
- 5 godzin nalotu samodzielnego, w tym 3 godziny na typie szybowca, na którym
startuje
- 1 przelot o długości nie mniejszej jak 100 km
3. Pierwszeństwo przydziału szybowca na zawody ma pilot znajdujący się wyżej na
obowiązującej polskiej liście rankingowej pilotów oraz
I.
pilot startujący w zawodach jak w pkt. 1c
II.
pilot startujący w zawodach jak w pkt. 1b
III.
pilot startujący w zawodach jak w pkt. 1a
4. W przypadku, gdy piloci nie są sklasyfikowani na polskiej liście rankingowej pilotów, a
jest możliwość przydziału szybowców, o pierwszeństwie przydziału decyduje ich
aktywność przelotowa, czyli ilość przelecianych kilometrów w danym sezonie.
5. Pilot będący wyżej na liście rankingowej ma pierwszeństwo w wyborze szybowca i
zawodów, ale tylko do dwóch zawodów w sezonie. Pilot ma prawo dalszego startu w
zawodach, ale pierwszeństwo będą mieli zawodnicy z kolejnych miejsc w rankingu
lub piloci niesklasyfikowani.
6. Zgłoszenia na zawody przyjmuje się do końca lutego, a przydział sprzętu nastąpi w
pierwszym tygodniu marca. Nie zgłoszenie chęci startu w zawodach w wyżej
wymienionym terminie powoduje utratę pierwszeństwa w wyborze zawodów i
szybowca. Start takiego pilota będzie w tym przypadku możliwy, gdy będzie
szybowiec bez przydziału, a on sam będzie wyżej na liście rankingowej od
ewentualnego innego pilota w podobnej sytuacji.
7. Kierownik Szkolenia prowadzi weryfikację pilota pod kątem umiejętności lotniczych i
ma prawo do podniesienia minimalnych wymagań do startu w zawodach (patrz punkt
2) na szybowcach Aeroklubowych. Niespełnienie ustalonych wymagań lub nie
podniesienie umiejętności lotniczych spowoduje niedopuszczenie do startu w
zawodach nawet tuż przed zawodami.
8. Zarząd sekcji szybowcowej na podstawie powyższego regulaminu ustala przydział
szybowców na zawody i rozstrzyga sprawy sporne.


Document preview reg.pdf - page 1/1

Related documents


reg
regulamin2017
zawody na 1 4 mili regulamin
1 regulamin
regulamin ii memoria marka cichosza 2013 kopia
regulamin og lnopolski wy cig prze ajowy


Related keywords