PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactWLD 11 Inv og program .pdf


Original filename: WLD 11 Inv og program.pdf
Title: Layout 1

This PDF 1.4 document has been generated by QuarkXPress(R) 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 25/03/2011 at 20:20, from IP address 80.161.x.x. The current document download page has been viewed 1102 times.
File size: 180 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Information
World Lupus Day bliver arrangeret i et samarbejde mellem Lupus DK
(Gigtforeningens diagnosenetværk for SLE), Gigtforeningen og
Rheumatologisk Klinik, Rigshospitalet.
I Danmark skønnes det, at der er ca. 1200-1850 med diagnosen lupus, hvor
ca. 300 er medlem af netværket. Vi har brug for meget mere opmærksomhed,
så flere kan drage nytte af gruppernes erfaring, viden og netværk. Vi har også
brug for at kunne udbrede kendskabet til lupus, så behandling og sociale
muligheder kan blive bedre. Så kom og vær med!

Lupus i Livet
WORLD LUPUS DAY 2011

Dagen er for alle med interesse i lupus – os selv, vores nære, samarbejdspartnere m.m. Velkommen!
DATO

Onsdag 11. maj, 2011, kl. 13-17

STED

Auditorium 1, Indgang 44, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

PARKERING

Beregn rigelig tid til at finde parkeringsplads!

WEB

www.rigshospitalet.dk/.../kort+parkering.dk

INDKVARTERING

For udenbysfolk kan anbefales www.visitcopenhagen.com

KONTAKT

Kirsten Lerstrøm
mobil – 21 40 60 05 • mail – kirsten@lerstrom.dk

PRIS

kr. 150 – betaling er tilmelding

BETALING

Danske Bank 1551-3327129457
Husk at anføre navn på deltager(e).

TIDSFRIST

01. maj 2011

MERE INFO

WHO (World Health Organisation) har udråbt 10. maj
som dagen, hvor der skal være opmærksomhed på lupus.
World Lupus Day
www.lupus.org/worldlupusday/
Europa World Lupus Day
www.lupus-europe.org/activities/world-lupus-day/

WWW.SLE.DK
11. maj 2011 • kl 13-17
Auditorium 1 • Rigshospitalet • København

Lupus i Livet
kl 13.00

Velkomst
v/Tove Cassøe, Lupus DK

kl 13.15

Hvad er lupus og hvad er et lupus udbrud
v/Reumatolog, overlæge Anne Voss PhD, Odense Universitetshospital

kl 14.30

Pause med kaffe og kage

kl 15.00

”Man kan jo ikke undgå livet”
v/Projektsygeplejerske Janni
Lisander Larsen, Reumatologisk
Ambulatorium, Rigshospitalet

I lang tid har der ikke været enighed om, hvordan man skulle se, lære
og tyde en opblussen i sygdommen. Nogle oplever måske, at der ikke
som sådan er forskel i det daglige, andre oplever gentagne udbrud,
hvor der sker en mærkbar forandring i tilstanden – men hvad er egentlig et lupus udbrud? Hvad skal vi være opmærksomme på, huske at
fortælle om i konsultationen, hvornår er ‘det’ ingenting, og hvad skal vi
gøre, hvis ‘det’ er akut? En lang række eksperter fra hele verden er nået
frem til en definition, som det er tanken at få anerkendt som gældende
forståelse af lupus udbrud. Anne Voss fortæller om, hvad vi skal forholde os til i det daglige og almindelig praksis.
kl 13.45

Hvorfor føles det så svært, at kroppen ændrer sig, når man får prednisolon? Hvorfor frygter man pludselig at skulle til kontrol, selvom ens
sygdom er i ro, eller hvordan kan man vænne sig til det? Hvad betyder
det egentlig for et menneske, når lyset og solen skal undgås?
Svaret er, at lupus ikke kun er en sygdom, som rammer vores fysiske
krop, men den rammer selve vores eksistens. Janni Lisander Larsen har
i sit kandidatspeciale i sygeplejevidenskab fra 2009 set på, hvordan de
grundmenneskelige vilkår viser sig, når man har lupus – betydningen af
tid, rum og krop. Ud fra interviews med flere kvinder, der har sygdommen, gives der eksempler på, hvad det er for nogle situationer, hvor
livet med lupus føles svært, og hvorfor.
Dette indlæg vil give mulighed for diskussion og erfaringsudveksling.

Lupus Klinik – SLAQ – registrering af sygdomsaktivitet
v/Læge, SLE-forsker Karoline Lerang, Reumatologisk Afd,
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Oslo, Norge
Ved Rigshospitalet i Oslo, Norge, er implementeret et spørgeskema til
at angive sygdommens tilstand ved hver konsultation og indlæggelse;
SLAQ = Systemic Lupus Assesment Questionaire. Dette skema er specielt, fordi det kan kobles på registringer i DanBio – databasen, som
allerede benyttes indenfor reumatologien i Danmark.
Læge og forsker i SLE Karoline Lerang fra Rikshopsitalet i Oslo vil fortælle om, hvad vi vil møde, og hvordan det skal bruges. SLAQ skulle
gerne blive en fast del af den kliniske praksis over hele landet og være
med til at sikre sammenhæng i såvel historie, som på tværs af regioner,
og ikke mindst bidrage til, at den enkelte kan forstå egen situation.
Lupus DK hjælper til med oversættelsen til dansk.

kl. 16.15

Pause med vand og frugt

kl. 16.30

Nyt fra Europa
v/Kirsten Lerstrøm, Lupus DK, og næstformand, LUPUS EUROPE
Der er rivende udvikling på vores område i disse år. Med større forståelse af sygdommens mekanismer og rolle i sygdomsprocesser, så har vi
håb foran os. Måske en dag vil der være en behandling, som gør det
lettere for os at leve med lupus. Indtil da må vi selv sørge for information, uddannelse og udvikling.

kl. 16.50

Afrunding og afslutning på programmet

kl. 17.00

Hyggesnak i foyéen
Servering af sandwich og vand til hjemturen


WLD 11 Inv og program.pdf - page 1/2
WLD 11 Inv og program.pdf - page 2/2

Related documents


wld 11 inv og program
klima ndringer truer vores havnebyer og sommerhusomr der
en trin l sning til din vedligeholdelse sp rgsm l
m nadens varelse januari
visegradredakt r
psykolog hjaelpkriserlivet


Related keywords