kryteria zdefiniowane .pdf

File information


Original filename: kryteria zdefiniowane.pdf
Author: Gosia

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 06/05/2011 at 15:46, from IP address 178.36.x.x. The current document download page has been viewed 784 times.
File size: 137 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


kryteria zdefiniowane.pdf (PDF, 137 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kryteria oceny projektów z plików zdefiniowanych:
1. Jeśli program nie został oddany do oceny w terminie (bez wcześniejszego ustalenia) - NDST
2. Program działa poprawnie:
a. Uruchamia się przy pustej bazie
b. Dodawanie danych
i. Do pustej bazy działa poprawnie
ii. Do bazy istniejącej działa poprawnie
c. Wypisywanie danych
i. Przy pustej bazie działa poprawnie
ii. Przy istniejącej działa poprawnie
d. Szukanie elementu
i. Przy pustej bazie działa poprawnie
ii. Jeśli istnieje w bazie działa poprawnie
iii. Jeśli nie istnieje w bazie wyświetla odpowiedni komunikat
e. Usuwanie elementu działa poprawnie
i. Przy pustej bazie działa poprawnie
ii. Jeśli element istnieje w bazie, działa poprawnie
iii. Jeśli nie istnieje w bazie wyświetla odpowiedni komunikat
f. Porządkowanie danych działa poprawnie
i. Jest więcej niż jedno kryterium porządkowania, działa poprawnie
3. Wygląd programu zadowalający, ulepszony w stosunku do podstawowego (wersja z lekcji)
a. Kolor
b. Inne ulepszenia
4. Edycja danych:
a. Działa poprawnie
b. User friendly


Document preview kryteria zdefiniowane.pdf - page 1/1


Related documents


kryteria zdefiniowane
lab2
wymaganiaprojektowe
owootem
rsdb
wyklad cz 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file kryteria zdefiniowane.pdf