praca1.pdf


Preview of PDF document praca1.pdf

Page 1 2 34519

Text preview


Spis treści
1. Wstęp
2. Cel i zakres pracy
3. Definicja przekroju
4. Podstawowe wzory teoretyczne
5. Ujęcie numeryczne
6. Przykład obliczeniowy
7. Program GeoMet 1.0 (beta)
8. Wnioski końcowe
9. Literatura

3