zadania.pdf


Preview of PDF document zadania.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


Zad. 39
a)

3x  2 y  3

 7x  2 y  1
Z pierwszego równania wyznaczam x:

3x  3  2 y

 7x  2 y  1

2

 x  1  y

3
 7 x  2 y  1
i podstawiam do drugiego równania:

2

 x  1  3 y

14
6
 7  y  y  1
3
3

teraz w drugim równaniu jest tylko jedna niewiadoma y:

2

 x  1  3 y
 8
  y 8
 3
którą wyliczam:

2

 x  1  y

3
 y  3
wynik podstawiam do pierwszego równania

2

 x  1   (3)

3

y  3
ostatecznie otrzymuje:

 x 1

 y  3