zadania.pdf


Preview of PDF document zadania.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


b)

 2 x  3 y  7
4 x  1 y  1

2
Z drugiego równania wyznaczam y:

 2 x  3 y  7
1 y  1  4x
 2

2 x  3 y  7

 y  2  8x
i podstawiam do pierwszego równania:

2 x  3(2  8 x)  7

y  2  8x

teraz w pierwszym równaniu jest tylko jedna niewiadoma x :

2 x  6  24 x  7

 y  2  8x
którą wyliczam:

 26 x  13

 y  2  8x
1

x

2
 y  2  8 x
wynik podstawiam do drugiego równania:

1

 x2

1
y  2  8
2

ostatecznie otrzymuje:

1

x

2
 y  2