zadania.pdf


Preview of PDF document zadania.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


c)

 4 x  6 y  0
2 x  1 y  1
 3
2
3
Z pierwszego równania wyznaczam x:

 4 x  6 y
2 x  1 y  1
 3
2
3

3

 x2y
2
1
1
 x y 
2
3
3
i podstawiam do drugiego równania:

3

x y

2
2  3  1
1
  y  y 
 3  2  2
3
teraz w drugim równaniu jest tylko jedna niewiadoma y:

3

 x2y

1
1
y  y 
2
3

3

x  2 y
3
1
 y
3
2
która wyliczam:

3

x

y

2

2
 y
9

wynik podstawiam do pierwszego równania:


3 2
 x  2   9 
 

 y2

9