zadania.pdf


Preview of PDF document zadania.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7

Text preview


i ostatecznie otrzymuje rozwiązanie:


x 

y 


1
3
2
9

zad. 42
a)

3x  2 y  5

 x  4 y  3
Pierwsze równanie mnożę przez -2:

 6 x  4 y  10

 x  4 y  3
dodaje stronami oba równania i wyliczam x:

 5x  7
7
x
5
Wynik podstawiam do drugiego równania, aby wyznaczyć y:7
 4 y  3
5

 4y  

15 7

5 5

 4y  

8
5

y

2
5

ostateczny wynik:

7

x   5

2
 y
5