DziadyIII.pdf


Preview of PDF document dziadyiii.pdf

Page 1 234163

Text preview


Ze zbiorów „Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej” Instytutu Filologii Polskiej UG

2

SPIS TREŚCI
DZIADY. POEMA ............................................................................... 3
DZIADY. CZĘŚĆ III ........................................................................... 6
LITWA PROLOG ................................................................................ 6

AKT PIERWSZY ............................................................................... 12
SCENA 1................................................................................................... 12
SCENA II IMPROWIZACJA................................................................... 33
SCENA III................................................................................................. 44
SCENA IV DÓM WIEJSKI PODE LWOWEM ...................................... 57
SCENA V CELA KSIĘDZA PIOTRA..................................................... 61
SCENA VI................................................................................................. 64
SCENA VII SALON WARSZAWSKI..................................................... 68
SCENA VIII PAN SENATOR ................................................................. 79
SCENA IX NOC DZIADÓW ................................................................. 116

DZIADÓW CZĘŚCI III USTĘP .................................................... 123
DROGA DO ROSJI ................................................................................ 123
PRZEDMIEŚCIA STOLICY.................................................................. 128
PETERSBURG ....................................................................................... 130
POMNIK PIOTRA WIELKIEGO .......................................................... 136
PRZEGLĄD WOJSKA........................................................................... 138
OLESZKIEWICZ.................................................................................... 152

TEN USTĘP PRZYJACIOŁOM MOSKALOM .......................... 157
DO PRZYJACIÓŁ MOSKALI............................................................... 157
OBJAŚNIENIA [POETY] ...................................................................... 159

NASK

IFP UG