Karta Zgłoszeniowa 1 .pdf

File information


Original filename: Karta Zgłoszeniowa 1.pdf
Title: Zgłoszenie do turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu Platformy Obywatelskiej RP
Author: Paweł Napolski

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.2, and has been sent on pdf-archive.com on 22/06/2011 at 10:07, from IP address 89.229.x.x. The current document download page has been viewed 960 times.
File size: 70 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Karta Zgłoszeniowa 1.pdf (PDF, 70 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Załącznik nr 1 do Regulaminu turnieju piłki
nożnej o puchar przewodniczącego powiatu
grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP
z dnia 21 czerwca 2011 roku

Nazwa drużyny: ...........................................................................................................................
Kapitan:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnicy:
Zawodnik I:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik II:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

1

Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik III:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik IV:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik V:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

2

Zawodnik VI – rezerwowy:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik VII – rezerwowy:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin turnieju piłki nożnej o puchar
przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszej Deklaracji do celów organizacyjnych turnieju zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Kapitan:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

3

Zawodnik I:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik II:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik III:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik IV:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik V:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik VI – rezerwowy:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik VII – rezerwowy:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

4


Document preview Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 1/4

Document preview Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 2/4
Document preview Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 3/4
Document preview Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 4/4

Related documents


karta zg oszeniowa 1
kwestionariusz zleceniobiorcy
umowa gurmet 20
deklaracja czlonkowska stowarzyszenia przyjazne
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
karta zgloszenia 2017 czestochowa

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Karta Zgłoszeniowa 1.pdf