PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKarta Zgłoszeniowa 1 .pdf


Original filename: Karta Zgłoszeniowa 1.pdf
Title: Zgłoszenie do turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu Platformy Obywatelskiej RP
Author: Paweł Napolski

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.2, and has been sent on pdf-archive.com on 22/06/2011 at 10:07, from IP address 89.229.x.x. The current document download page has been viewed 942 times.
File size: 70 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Załącznik nr 1 do Regulaminu turnieju piłki
nożnej o puchar przewodniczącego powiatu
grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP
z dnia 21 czerwca 2011 roku

Nazwa drużyny: ...........................................................................................................................
Kapitan:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnicy:
Zawodnik I:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik II:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

1

Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik III:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik IV:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik V:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

2

Zawodnik VI – rezerwowy:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Zawodnik VII – rezerwowy:
Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................
Pesel: ............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego: ...............................................................................................
Nazwa szkoły: ..............................................................................................................................
Numer telefonu: ...........................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin turnieju piłki nożnej o puchar
przewodniczącego powiatu grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszej Deklaracji do celów organizacyjnych turnieju zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
Prawdziwość podanych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Kapitan:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

3

Zawodnik I:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik II:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik III:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik IV:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik V:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik VI – rezerwowy:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

Zawodnik VII – rezerwowy:
................................................

....................................

Miejscowość, data

Podpis

4


Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 1/4
Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 2/4
Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 3/4
Karta Zgłoszeniowa 1.pdf - page 4/4

Related documents


karta zg oszeniowa 1
kwestionariusz zleceniobiorcy
umowa gurmet 20
deklaracja czlonkowska stowarzyszenia przyjazne
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
za cznik nr 4 do uchwa y nr


Related keywords