PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKarta Zgłoszeniowa 2 .pdf


Original filename: Karta Zgłoszeniowa 2.pdf
Title: Ja
Author: Paweł Napolski

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.2, and has been sent on pdf-archive.com on 22/06/2011 at 10:08, from IP address 89.229.x.x. The current document download page has been viewed 815 times.
File size: 28 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Załącznik nr 2 do Regulaminu turnieju
piłki nożnej o puchar przewodniczącego
powiatu
grudziądzkiego
Platformy
Obywatelskiej RP z dnia 21 czerwca
2011 roku

Ja, ..............................................................., legitymujący (a) się dowodem osobistym
imię i nazwisko opiekuna prawnego

serii

................

nr

.............................................,

będący

(a)

prawnym

opiekunem

............................................................................... oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział
imię i nazwisko podopiecznego

mojego podopiecznego w turnieju piłki nożnej o puchar przewodniczącego powiatu
grudziądzkiego Platformy Obywatelskiej RP. Jednocześnie oświadczam, iż znam oraz
akceptuję Regulamin ww. turnieju.

............................................
miejscowość, data

.............................................
podpis opiekuna prawnego


Document preview Karta Zgłoszeniowa 2.pdf - page 1/1

Related documents


karta zg oszeniowa 2
karta zg oszeniowa 1
o wiadczeniezgoda
oswiadczenie krewni
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra
ppz regulamin


Related keywords