Emys orbicularis.Extras descriere.pdf


Preview of PDF document emys-orbicularis-extras-descriere.pdf

Page 1 2 34517

Text preview


Editarea ºi publicarea primei ediþii a acestei cãrþi au fost realizate de cãtre Asociaþia Ecouri
Verzi din Cluj-Napoca, cu finanþare prin proiectul:
“Conservation of European Pond Turtle in Transilvania, Romania: Guideline for monitoring and
manadgement of small European Pond Turtle populations and its habitats”
http://www.emys-ro.webs.com
http://www.ecouriverzi.ro
Finanþarea a fost oferitã de Ministerul Olandez
al Agriculturii, Naturii ºi Calitãþii Alimentelor prin
fondul “Small Nature Management Projects”
http://www.olanda.ro/Matra_Knip.htm

Beneficiar proiect:
Asociaþia Ecouri Verzi
str. Ciucaº, nr.7, ap.78, 400545, Cluj-Napoca
România
tel: 0745397655; fax: 0364816143
http://www.ecouriverzi.ro
office@ecouriverzi.ro
Parteneri:
Asociaþia pentru Protecþia Pãsãrilor ºi a Naturii
“Grupul Milvus”
str. Crinului nr. 22, Tîrgu Mureº, România
OP 3, Cp 39, 540620 Tîrgu Mures
tel/fax: 0265264726
http://www.milvus.ro
office@milvus.ro
Grupul de Lucru pentru Protecþia Amfibienilor ºi Reptilelor
din cadrul Grupului Milvus
http://milvus.ro/working-groups/amphibian-reptileconservation-wg

Referent ºtiinþific/Corecturã lingvisticã:
Dr. Ioan Ghira, Societatea Românã de
Herpetologie, Cluj-Napoca
Tehnoredactare ºi copertã: Sos Tibor
http://www.tiborsos.webs.com
tibor.sos@gmail.com

© 2011 Sos Tibor. Prima ediþie.

Credite fotografii: Alice Abela, Daróczi J.
Szilárd, Emilie Dauphas, Dragoº Datcu,
Gregory Dhenaut, Farkas Balázs, Dr. Ioan
Ghira, Sorin Grigore, Hegyeli Zsolt, Kecskés
Attila, Dr. Kiss J. Botond, Hana Latkova,
Cristian Mihai, Daniel Petrescu, Eugen
Petrescu ºi Nick Scobel. Celelalte fotografii au
fost realizate de autor.

ISBN 978-973-0-09539-5