PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactwelcomepack polish.pdf


Preview of PDF document welcomepack-polish.pdf

Page 123106

Text preview


Witajcie w Plymouth
Broszura ta zawiera porady i
informacje, które pomogą
państwu w osiedleniu się w
Plymouth i w uniknięciu
doświadczania niektórych
często spotykanych
problemów.
Informacje zawarte w tej
broszurze były zgodne z
prawdą podczas jej
drukowania.
Były one zebrane przez André
Plisnier i Jonathana Clarke z
pomocą i poparciem Grachama
Nichollsa, Postępu WB oraz
Europejskiego Funduszu
Socjalnego.
Jeśli mają państwo jakiekolwiek
sugestie zmian lub nowe
wiadomości prosimy przesłać je w
e-majlu do André Plisnier,
plis@btinternet.com

Postęp WB Rozwój i Partnerstwo jest częścią ufundowaną przez
Europejski Fundusz Socjalny podlegający Programowi Inicjatywy
Społecznej RÓWNOŚĆ

1