PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactwelcomepack polish.pdf


Preview of PDF document welcomepack-polish.pdf

Page 1 2 345106

Text preview


Witajcie w Plymouth
Szpitale
Dla wypadków nie wymagających natychmiastowej opieki medycznej
Dla przypadków wymagających natychmiastowego leczenia

32
32
32

NHS Direct

33

Zdrowie Seksualne i Planowanie Rodziny

33

Hiv i Aids

33

Nałogi narkotyczne, alkocholowe i palenie

34

Zdrowie psychiczne
Oazy Umysłu
Stowarzyszenie mieszkaniowe „Colebrook”
The Samaritans (Samarytanie)

35
35
35
36

INSTYTUCJE DLA KOBIET

37

Grupy kobiece
„Imara”:
Lunch dla Pań
Piety

37
37
37
37

Kobiece zdrowie seksualne

39

Kobiece obrzezanie

39

Gwałt

39

Przemoc domowa
Krajowe linie telefoniczne pomocy
Lokalne numery telefoniczne

39
39
39

EDUKACJA I ZATRUDNIENIE ORAZ SZKOLENIE

41

Edukacja dla dzieci
Kew-5 (emocjonalny dobrobyt dzieci)

41
41

Nauka dla dorosłych
Lekcje angielskiego
Uniwersytet: stopnie naukowe
Gdzie studiować w Plymouth
Pomoc finansowa dla studentów
Jak otrzymać kwalifikacje uznane w UK

42
42
42
43
44
47

Zatrudnienie dla uchodźców

50

OSOBISTE BEZPIECZEŃSTWO

56

3