PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactenerpro .pdf


Original filename: enerpro.pdf
Author: Nuri Acar

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 05/09/2011 at 08:22, from IP address 78.186.x.x. The current document download page has been viewed 1396 times.
File size: 211 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Enerpro Danışmanlık Genel Müdürü Vedat Bozan; "En büyük zorluğu,
elektrik üretim işini bir bütün olarak göremeyen yatırımcılar yaşıyor"
Yenilenebilir Enerji Kanunu'nun çıkmasının ardından sektördeki
ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla 2007'de kurulan Enerpro
Danışmanlık, rüzgâr ve güneş santral projelerinin başlangıcından
anahtar teslimine kadar her aşamasında enerji yatırımcılarına hizmet
veriyor. Enerji santrali kurulmasında proje geliştirme, mevzuat ve
hukuki süreçler ile mühendislik ve pazar araştırma aşamalarında
ortaya çıkabilecek olası risklere karşı yatırımcılara yardımcı olan
Enerpro Danışmanlık Şirketi'nin Genel Müdürü Vedat Bozan, Enerpro
Danışmanlık tarafından yürütülen faaliyetleri ve sektörde karşılaşılan
zorlukları anlattı.

Yeni Enerji: Firmanızı kısaca tanıtarak, faaliyet alanınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Vedat Bozan: Enerpro'yu kısaca, rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri yatırımcılarının niyet safhasından,
yatırıma başlama safhasına kadar ihtiyaç duyduğu teknik ve idari hizmetlerin tümünü sağlamak
konusunda uzmanlaşmış bir çözüm ortağı olarak tanımlayabiliriz. Uzman teknik ekibimiz ile rüzgar ve
güneş ölçümlerinde, 20 yıldır deneyimli Yunan ve Portekizli şirketler ile stoktan direkt teslim ve
elektronik ekipman tedariki, kurulumu, bakım ve onarımları ile ölçüm sahası ön analizi ve nihai enerji
analizi raporları hazırlamaktayız.
Yeni Enerji: Enerpro olarak anahtar teslimi proje geliştirme hizmeti de sağlıyorsunuz, bu hizmetiniz
hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?
Vedat Bozan: Anahtar teslimi proje geliştirme hizmetlerimiz kapsamında; rüzgâr veya güneş gibi
yatırımcının tercih ettiği yatırım çeşidine ilişkin; mevzuat, finans, piyasa trendi, hâlihazır durum ve
gelecek projeksiyonları konusunda uzman kişiler tarafından birebir verilecek detaylı sunumlar ile
başlayarak, akabinde de yer seçimi, ölçüm kampanyası, lisans müracaatı, ön analizler, final banka
raporları, türbin seçimi, inşaat projesi, elektrik projesi hazırlıkları ile beraber nihai yatırım fizibilitesini
çıkartarak yatırımcıya teslim ediyoruz. Tüm bu süreçler Enerpro sorumluluğunda birebir takip ediliyor.
Faaliyette olduğumuz yaklaşık dört yıldır, yenilenebilir santral yatırımcılarına yönelik, öncelikle
ölçümleme, (gerektiğinde standart ekipmanlar haricinde rüzgar ölçüm teknolojisinin ulaştığı en son
nokta olan ve 200 metreye kadar ölçüm imkanı sağlayan Lidar cihazlarımızı da kullanarak) saha enerji
analizi ve akabinde proje geliştirme, mühendislik, lokal (il özel idareleri, belediyeler, diğer yerel kurum
kuruluşlar) veya merkezi (EPDK, EİE, Enerji Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı,vb..) idari izin
prosedürleri gibi, yenilenebilir elektrik piyasasına ilişkin tüm hizmetlerde 30'un üzerinde projeyi başarıyla
yürütmekteyiz.
Anahtar teslim hizmetlerimiz, teknik unsurların haricinde; ÇED, imar izinleri, kamulaştırma,
projelendirme, enerji analizleri dahil tüm geliştirme safhalarını içermekte ve böylece yatırımcı sadece
bizimle muhatap olarak zaman ve parasını en optimum biçimde değerlendirebilmektedir.
Polat Enerji, Aysu Enerji, Olgunay Enerji, Temel Yatırım, Sun Enerji, Ay Enerji, Suay Enerji şirketleri
çalıştığımız şirketlerden bazılarıdır.

Yeni Enerji: Enerji alanında danışmanlık ve hizmet sağlayıcı bir şirket olarak, Yenilenebilir Enerji
Kanunu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Vedat Bozan: Özellikle vurgulamak gerekirse, kanunun yerli katkı ilavesi hükmü, öncelikle rüzgâr
santralleri yatırımlarının önünü kesinlikle açacaktır. Geliştirmekte olduğumuz sahalarda yaptığımız ölçüm
ve analizlerin sonucunda özellikle Marmara ve Ege Bölgelerinde % 30'un üzerinde net elektrik üretebilen

sahalarda, halihazırda Türkiye'de faal türbin tedarikçilerinin fiyatları göz önüne alındığında, bankaların
proje finansmanı kriterlerine uygun projeler geliştirmenin mümkün olduğunu görmekteyiz.
Ancak; yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli hususlara da değinmek isterim:
Enerji analizi yapmak için uluslararası standartlarla belirlenmiş kriterleri karşılayan direk ve elektronik
cihazlar ile dikim alanında uzman ekiplere sahip firmalar ile çalışmalıdırlar. Akabinde yapılan analizlerde
ise sahadaki brüt üretimden ziyade o sahanın teknik ve istatistiksel kayıplarının iyi analiz edilerek
satılabilir net enerji miktarının hesaplanması gereklidir. Bu çalışmaların iyi yapılması durumunda
bugünkü YEK Kanunu, belirttiğim gibi özellikle yerli katkı ilavesinin de uygulanması sonrasında
yatırımların yapılması için yeterlidir.
Güneş için bu analizi yapabilmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Bunu talep artıp, ölçüm
çalışmaları ilerledikçe ve ekipman tedarikçilerinin adedi arttıkça değerlendirmek daha doğru olacaktır.
Ancak güneşin de önünün açılmasının istendiğini tespit edebiliyoruz.
Yeni Enerji: Yatırımcılarla yoğun olarak işbirliği içerisindesiniz. Türkiye'de enerji alanında faaliyet
gösteren yatırımcıların karşılaştıkları yatırım ve finansman zorlukları nelerdir?
Vedat Bozan: En büyük zorluğu, elektrik üretim işini bir bütün olarak göremeyen yatırımcılar
yaşamaktadır. RES ve GES yatırımları basit bütçeler ile başlayabileceğiniz ve planlama safhasında bazı
maliyetlerden fedakârlık yaparak sürdürebileceğiniz yatırımlar değildir. Başladığınızda planlamanın her
safhası için doğru şirket ile anlaşmanız, inşaat safhasına kadar oluşabilecek tüm harcamalardan haberdar
olmanız ve en önemlisi işi uzmanları ile yapmanızdır. Sahayı seçmeden önce mülkiyet durumuna, sivil
havacılık ve askeri radar etkileşimlerine, sit, arkeolojik sit, doğal sit, vs gibi kısıtlamalara, trafo merkezinin
kapasitesine, maden ruhsatlarına bakmak gibi sayabileceğimiz belki 40- 50 aşamanın her birinin detaylı
incelenmesi, uygun ölçüm sisteminin kurulması ve her ay düzenli bakımlarla ölçümün izlenerek sahanın
potansiyelinin çok zaman kaybetmeden belirlenmesi ve geliştirmeye devam edip etmemek konusunda
hızlı kararlar alınarak bir sonraki aşamada yapılacak masrafların boşa gitmemesi sağlanmalıdır. Sadece
bu işler için bünyemizde uzman birçok harita mühendisi ve çevre plancısı istihdam edilmektedir.
Eğer tüm bunlar düzenli planlanırsa, aslında yatırıma başlandığında önünüzde teknik ve idari engeller
kalmayacaktır. Ancak bunları hatalı yapmanız veya hatalı sürdürmeniz durumunda santral yerleşimleriniz
sürekli değişir ve her defasında yeni kurum görüşleri ve lüzumsuz imar plan tadilatları ile uğraşmak hatta
şebeke bağlantı hatlarınızı bile birçok kez revize etmek durumunda kalırsınız.
İşin gerçeği yatırım güçlüğü çektiğini söyleyen yatırımcılar aslında bu yatırımlarını belki de elde olmayan
sebepler dolayısıyla veya tecrübesiz danışmanlık firmaları dolayısıyla bu safhaları eksik planlamış, hatta
planlayamamış şirketlerdir diyebiliriz.
Finansman konusuna gelince, özellikle ölçüm kampanyası iyi planlanmamış, eksik ölçümü olan ve
dataları düzenli olmayan projelerin finansmanının güçleştiği bir döneme giriyoruz. Çünkü bankalar, son
birkaç yıldır finanse ettikleri santrallerdeki gerçekleşmelerin beklenenden daha düşük olduğunu gördü ve
bunun kaynağının, özellikle ölçüm kampanyalarındaki eksiklikler olduğunu anladı. Türkiye gibi dağlık ve
karmaşık topografyası olan ülkelerde standart olarak nerdeyse her 10 MW için bir ölçüm direği dikilirken
ülkemizde 30-40 MW'lık sahalar tek ölçüm direği ile analiz edilmekte bu da nihai enerji raporundaki
belirsizlik oranlarını yukarıya çekerek düşük sonuçlara neden olmaktadır. Finansör kuruluş ya borç
vermeyi reddetmekte veyahut % 30- 40 oranında öz kaynak konulmasını talep etmektedir.
Yeni Enerji: Yenilenebilir enerji alanında, sizce Türkiye 2023 hedeflerini yakalayabilir mi? Bu konuda
değerlendirmelerinizi paylaşabilir misiniz?
Vedat Bozan: Lisans verme anlamında 2023 hedefi yakalanacaktır ancak bu lisansların süratle
yapılabilmesi için finanse edilebilir olmaları zorunludur. Bunun da yolu, hemen hemen geliştirilmiş
projelerin lisanslanması ile mümkündür. Dolayısıyla en son yayınlanan yönetmelikte getirilen ölçüm
zorunluluğunun üzerine, EPDK tarafından akredite edilecek bizim gibi yetkin şirketler tarafından
hazırlanmış, enerji analiz raporları ve hatta bu raporlar ile bankalardan alınmış konfirme teklif mektupları
ile birlikte lisans müracaatı yapılabilmeli, aksi halde müracaatlar iade edilmelidir. Ancak bu teknik
aşamaları geçmiş ve idari aşamalarda da belirli yerlere gelmiş projeler lisanslandırılmalıdır.


enerpro.pdf - page 1/2
enerpro.pdf - page 2/2

Related documents


enerpro
kocaeli temizlik irketleri
akaro lu katalog
kocaeli temizlik firmalar
istanbul temizlik firmalar
eski binalarda enerji kimlik belgesi


Related keywords