aktieäg, bolagsordn .pdf
File information

Title: aktieäg, bolagsordn.
Author: Gustav Svensk

This PDF 1.3 document has been generated by Pages / Mac OS X 10.5.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 08/09/2011 at 17:27, from IP address 82.117.x.x. The current document download page has been viewed 1207 times.
File size: 21.79 KB (2 pages).
Privacy: public file
Document preview


Aktieägaravtal
Parter i detta avtal är: Ahmed, Beata och Charles
§ 1Ingen av parterna i detta avtal får bedriva med bolaget konkurrerande
verksamhet. Denna klausul gäller under tiden parterna är aktieägare i
bolaget samt fem år efter att ägandet upphört.

§ 2Parterna skall utöva sin rösträtt vid bolagsstämman på det sätt som
krävs för att 1. parterna skall sitta i styrelsen 2. att Ahmed skall utses till
styrelseordförande 3. att Beata skall utses till VD för bolaget.

§ 3Parterna förbinder sig att bidra till bolagets verksamhet.

§ 4

För beslut som rör investeringar med ett värde högre än 200.000 SEK krävs
att enighet mellan parterna föreligger.

§ 5Om det vid framtida bolagsstämma beslutas om att aktieoptioner skall
utgivas skall detta ske på så sätt att parternas innehav efter tecknandet är
lika stort som innan.

§ 6Parterna skall verka för att riskkapitalister skall investera i bolaget. När så
sker skall parterna till riskkapitalisterna avstå proportionellt antal aktier i
förhållande till sitt innehav.

§ 7Parterna skall sträva efter att bolaget skall köpas upp alternativt
börsintroduceras.

§ 8Vid överträdelse av detta avtal skall vite utgå med belopp X.

Bolagsordning för bolaget X
§ 1 Företagets namn
Aktiebolagets företagsnamn är X
§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala, Uppsala län
§ 3 Verksamhet
Aktiebolaget skall bedriva datakonsultverksamhet
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara Y.
§ 5 Antal aktier
100 st aktier.
§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre styrelseledamöter
§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning utses revisor.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före
bolagsstämman.
§ 9 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 10 Samtyckesklausul
För andra överlåtelser av aktier än de som sker till någon av de ursprungliga aktieägarnas
helägda aktiebolag krävs samtycke från övriga aktieägare.

Download original PDF file

aktieäg, bolagsordn.pdf (PDF, 21.79 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file aktieäg, bolagsordn.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000033569.
Report illicit content