Lista9ABC .pdf

File information


Original filename: Lista9ABC.pdf
Author: Marcin Maleszka

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 12/12/2011 at 14:43, from IP address 156.17.x.x. The current document download page has been viewed 1460 times.
File size: 264 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Lista9ABC.pdf (PDF, 264 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Paradygmaty programowania – lista 9 (13/14 grudnia 2011)
(punkty będą tylko za zrobienie jednej listy 9, wersja do wyboru)
Wersja 1
*Java, 10 punktów+
Prosty semafor: jeden z wątków przed wykonaniem operacji ustawia zmienną globalną semafor=true,
następnie wykonuje operacje i po ich skooczeniu ustawia semafor=false, drugi wątek w tym czasie czeka
(ma większośd kodu zabezpieczoną przez if (!semafor)). To samo działa też w drugą stronę.
Napisad program wielowątkowy z następującymi wątkami:
1. wątek producenta, generujący losowe napisy (może pobierad je z pliku słownika), wysyłający napisy
do wątku (2); generowanie odbywa się co losowy odcinek czasu (10-15 sekund)
2. wątek konsumenta, zapisujący napisy na dysku w pliku XXX, napisy gromadzone są w kolejce, zapis
następuje co losowy odcinek czasu (15-20 sekund)
3. wątek producenta, odczytujący z pliku XXX po 1 napisie, wysyła je do wątku 4, odczyt następuje co 1020 sekund
4. wątek konsumenta, wyświetlający napisy na ekran, napisy gromadzą się w kolejce, wyświetlenie
następuje co 15-20 sekund
Wątki 2 i 3 operują na tym samym pliku i zabezpieczają się nawzajem semaforem (odczyt i zapis nie
mogą nastąpid równocześnie; co prawda Java to zabezpieczy, ale nie wszystkie języki tak mają).
[Punkty: za każdy wątek 2, za semafor 2.]
Wersja 2
[Oz, 10 punktów+
Stworzyd moduł do operacji na macierzach 4x4. Operacje do zaimplementowania:
- dodawanie macierzy [1 p.]
- mnożenie macierzy *1 p.+
- wyliczanie wyznacznika macierzy [1 p.]
- sprawdzenie czy macierz jest diagonalna, jeżeli tak to wyliczenie sumy i iloczynu elementów na
przekątnej *2 p.+
- mnożenie macierzy przez skalar *1 p.+
- potęga macierzy (mnożenie przez samą siebie) *1 p.+
- transpozycja macierzy [1 p.]
- wyświetlenie macierzy w czytelny sposób *1 p.+
Zabezpieczenie modułu (z wyjaśnieniem) – 1 punkt.


Document preview Lista9ABC.pdf - page 1/1


Related documents


lista9abc
termsandcondition
ofert mobilny 4lata
recsmart
1
margozin 2013 12 czerwiec

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Lista9ABC.pdf