PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAssassins Creed PC Poradnik gry OnLine .pdf


Original filename: Assassins_Creed_PC_-_Poradnik_gry-OnLine.pdf
Title: Poradnik Gry-OnLine do gry Assassin's Creed
Author: Piotr „Zodiac” Szczerbowski

This PDF 1.6 document has been generated by Acrobat PDFMaker 8.0 for Word / Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 02/01/2012 at 19:31, from IP address 84.62.x.x. The current document download page has been viewed 17064 times.
File size: 36.2 MB (98 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry

Assassin's Creed
autor: Maciej „Shinobix” Kurowiak

(c) 2008 GRY-OnLine S.A.
Producent Ubisoft Studios, Wydawca Ubisoft, Wydawca PL Cenega Poland
Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp.
należą do ich prawowitych właścicieli.

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Spis

treści

Wstęp_________________________________________________________ 3
Sterowanie_____________________________________________________ 4
Klawiszologia _______________________________________________________________ 4
Jak Cię widzą _______________________________________________________________ 6

Broń i walka ____________________________________________________ 8

Rodzaje broni _______________________________________________________________ 8
Techniki walki _____________________________________________________________ 10

Wprowadzenie do misji __________________________________________ 13
Tutorial ______________________________________________________ 16
Blok pamięci 01 ________________________________________________ 18

Jerozolima ________________________________________________________________ 18
Masyaf ____________________________________________________________________ 19

Blok pamięci 02 ________________________________________________ 21

Masyaf ____________________________________________________________________ 21
Tamir z Damaszku__________________________________________________________ 22

Blok pamięci 03 ________________________________________________ 27

Garnier de Naplouse z Akki __________________________________________________ 27
Talal z Jerozolimy __________________________________________________________ 33

Blok pamięci 04 ________________________________________________ 39

Abu’l Nuqoud z Damaszku ___________________________________________________ 39
Wilhelm de Montferrat z Akki ________________________________________________ 44
Majd Addin z Jerozolimy ____________________________________________________ 49

Blok pamięci 05 ________________________________________________ 53

Sibrand z Akki _____________________________________________________________ 53
Jubair al Hakim z Damaszku _________________________________________________ 58

Blok pamięci 06 ________________________________________________ 62

Robert de Sable z Jerozolimy ________________________________________________ 62
Arsuf _____________________________________________________________________ 66

Blok pamięci 07 ________________________________________________ 68

Finałowa walka ____________________________________________________________ 68

Flagi i templariusze _____________________________________________ 70
Flagi asasynów – Masyaf ____________________________________________________
Flagi Króla Ryszarda – Królestwo_____________________________________________
Flagi Saracenów – Damaszek ________________________________________________
Flagi – Akka _______________________________________________________________
Krzyże jerozolimskie________________________________________________________

70
75
90
92
95

Wydawnictwo GRY-OnLine S.A.
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70
(c) 2002-2008 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.
Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine.
www.gry-online.pl

Strona: 2

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Wstęp
Nawet taki zabójca jak Altair nie ma łatwego życia w trakcie wojennej zawieruchy na Ziemi Świętej.
W niniejszym poradniku znajdziecie wszystkie informacje potrzebne, by w miarę komfortowo
przeżyć ten czas. Są tu instrukcje dotyczące poruszania się, użytkowania poszczególnych rodzajów
broni, technik walki i poszczególnych misji. Gracze, którzy lubią przechodzić grę na wszelkie
sposoby, znajdą dokładne mapy pokazujące lokalizacje wszystkich (w sumie kilkuset) flag oraz
miejsc, w których czekają templariusze. A wszystko to bez konieczności zażywania środka, który
asasyni tak bardzo sobie cenili… I jeszcze jedno, odniesienia dotyczące przycisków mają
zastosowanie kolejno do sterowania padem i klawiaturą.
Maciej „Shinobix” Kurowiak

Strona: 3

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Sterowanie
K l a w i s z o l o g i a
Główną zasadą sterowania w AC jest podział na akcje o niskiej i wysokiej aktywności. Czynności o
niskiej aktywności nie wzbudzają negatywnych reakcji otoczenia w sposób natychmiastowy i
powodują znacznie mniej szumu wokół Twojej osoby. Wysoką aktywność uruchamiasz zawsze,
trzymając prawy spust (prawy przycisk myszy) i choć zabójstwo przy pomocy ukrytego szpikulca
wygląda wtedy bardzo efektownie (przewracasz delikwenta, wbijając mu ostrze w szyję), to
przyciąga ono uwagę przechodniów i straży, w efekcie powodując pościg.

Niska aktywność

Wysoka aktywność

Jeśli skorzystasz z niskiej aktywności (czyli zwyczajnie nie naciśniesz prawego spustu/PPM), ta
sama czynność zostanie wykonana dużo bardziej dyskretnie i bez wzbudzania nadmiernego
zainteresowania.
Oto lista podstawowych czynności i przypisanych im przycisków w wersji dla pada i klawiatury:

Przycisk pad/klaw.

Czynność

Niska aktywność

Wysoka aktywność– naciśnij
prawy spust/PPM

Lewy analog/W,S,A,D

poruszanie się

marsz

bieg

Prawy analog/mysz

poruszanie kamerą

Przycisk w prawym

centrowanie kamery

analogu/C
Lewy spust/F

namierzenie celu

Prawy spust/PPM

wysoka aktywność

Y/E

głowa

orli wzrok/synchronizacja

orli wzrok

X/LPM

uzbrojona ręka

atak

atak

B/Shift

otwarta ręka

delikatnie pchnięcie

odepchnięcie, chwyt

A/Spacja

stopy

wtapianie się

sprint, skok

Strona: 4

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
W przypadku jazdy konno rzecz przedstawia się następująco:

Przycisk

Niska aktywność

Wysoka aktywność

Y/E

orli wzrokX/LPM

spięcie konia

atak

B/Shift

zejście z konia

zejście z konia

A/Spacja

wtopienie się w tłum

galop

pad/klawiatura

Strona: 5

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
J a k

C i ę

w i d z ą

Niezależnie od tego, co robisz, każda Twoja czynność jest zwykle bacznie obserwowana – czy to
przez strażników, czy też przez zwykłych przechodniów. Do badania nastawienia tłuszczy służy
specjalny wskaźnik, który w zależności od sytuacji przybiera odpowiedni kolor. Gdy jest biały,
oznacza to, że właściwie nie zwracasz na siebie uwagi. Gdy środek wskaźnika miga na żółto, jesteś
obserwowany. Jeśli miga na czerwono – w najbliższym czasie zostaniesz zaatakowany, a gdy cały
pulsuje na czerwono – rozpoczyna się walka.

Biały wskaźnik, czyli jest bezpiecznie.

Częściowo żółty wskaźnik, czyli ktoś Cię obserwuje.

Wskaźnik mruga na czerwono i robi się gorąco.

Pulsujący czerwienią wskaźnik oznacza kłopoty.

Jeśli zdecydujesz się uciec, Twoje zniknięcie z pola widzenia pogoni spowoduje migotanie żółtego
wskaźnika. Wtedy wystarczy już tylko schować się w sianie lub za kotarą i przeczekać pościg.

Na ziemi chowaj się w sianie.

Na dachu – za kotarą.

Strona: 6

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Jeśli nie masz ochoty zwracać na siebie uwagi, musisz poruszać się tak, by nie naprzykrzać się
mieszkańcom miast. Słowem – nie powinieneś robić zbędnego rabanu, rozbijając naczynia czy
popychając ludzi. Wystarczy, że mijając przechodniów, będziesz trzymać naciśnięty przycisk
B/Shift. Najbardziej bezpiecznym i zarazem wzbudzającym najmniej zainteresowania sposobem
poruszania się jest udawanie uczonego. Naciskasz wtedy dłużej A/Spacja i już jesteś święty i bez
grzechu, i bez problemu wtapiasz się w tłum.

Nie zaczepiając ludzi, nie wzbudzisz niepotrzebnego

W ten sposób znikasz w tłumie.

zainteresowania.

Strona: 7

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Broń i walka
R o d z a j e

b r o n i

W AC do dyspozycji jest kilka rodzajów broni. Używasz ich w następujący sposób:

Przyciski kierunkowe pada lub przyciski num.

Rodzaj broni

klawiatury
Dół/1

pięści

Góra/3

ukryte ostrze

Lewo/4

noże do rzucania/krótki miecz

Prawo/2

miecz

Oto charakterystyka poszczególnych rodzajów broni:

Pięści
Używanie
pięści
przeciwko
uzbrojonym
strażnikom jest praktycznie bez sensu. Jedyną
okazją do skorzystania z nich są misje, w
których należy wydobyć informacje przy
pomocy fizycznych środków perswazji.

Ukryte ostrze
Potężna broń każdego szanującego się zabójcy.
Sprawdza się w sytuacjach, gdy przeciwnik nie
spodziewa się ataku, np. w misjach dot.
ratowania mieszczuchów. Można wtedy łatwo
pozbyć się pierwszego z przeciwników, a resztę
dokończyć mieczem. Nie spodziewaj się
jednak, że strażnik na dachu
da się
automatycznie podejść i wykończyć. Jeśli
używasz ostrza w wysokiej aktywności, musisz
liczyć się z faktem, że wzbudzisz wśród ludzi
grozę, co niemal na pewno sprowokuje pościg.
Dlatego stosuj ten atak tylko w wypadkach,
gdy kogoś ścigasz. Samo użycie tej broni jest
bardzo łatwe – wystarczy podejść do ofiary i po
prostu
nacisnąć
przycisk
ataku,
który
podświetla się jako zlikwiduj.

Strona: 8

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Noże do rzucania
Broń bardzo przydatna przeciwko samotnie
stojącym na dachu i podziwiającym widoki
strażnikom.
Wystarczy
tylko
namierzyć
delikwenta i rzucić nożykiem.

Krótki miecz
Bardzo dobra broń, szczególnie przeciwko
wszelkiej maści bossom, gdyż jakikolwiek
udany
kontratak
zwykle
kończy
się
automatycznym zejściem przeciwnika. Broń ta
wykorzystywana jest na zmianę z nożami, więc
jeśli oddalisz się od przeciwnika, Altair rzuci w
niego go nożem, a jeśli będziesz blisko, zatnie
go mieczykiem.
Miecz
Twoja podstawowa broń, do której odnosi się
większość porad przedstawionych w kolejnej
części poradnika dotyczącej technik walki.

Strona: 9

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
T e c h n i k i

w a l k i

Walka w AC jest dość specyficzna i bywa czasem chaotyczna, co zwykle działa na Twoją niekorzyść.
Jeśli jednak przyswoisz sobie podstawowe techniki i będziesz ich używał w poprawny sposób,
wykonywanie misji z pewnością stanie się łatwiejsze. Istotne jest to, z jakiego statusu korzystasz
podczas walki – jeśli jest to status niski, to wykonujesz techniki ofensywne, jeśli wysoki –
defensywne. Walczysz, korzystając z następujących przycisków:

Przycisk (pad/klawiatura)

Niska aktywność

Wysoka aktywność

X/LPM

atak

kontratak

B/Shift

chwyt

przełamanie chwytu

A/Spacja

krok

unik

Jedną z podstawowych, choć mało skutecznych technik jest silny, acz wolny atak. Używasz go,
przytrzymując dłużej przycisk ataku, w efekcie czego cios jest bardzo mocny i słabszy przeciwnik
ginie na miejscu. Jeśli jednak wrogów jest kilku, prawdopodobnie nie zdążysz narobić zbyt wielu
szkód, gdyż zwyczajnie Cię rozsiekają. Do dyspozycji masz następujące techniki:

Zabójcza kombinacja
Zasada działania jest prosta: gdy uda się atak na pierwszego wroga, możesz natychmiast
zaatakować kolejnego (przycisk ataku X/LPM). Sprawdza się to tylko wobec słabszych
przeciwników, którzy nie są w stanie unikać Twoich ataków. W dalszych etapach gry technika ta
przestaje być użyteczna i należy zastąpić ją kontratakiem.

Najpierw atakujesz, a gdy cios dojdzie celu, natychmiast naciskasz X/LPM ponownie.

Strona: 10

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Kontratak
Kontratak wykonujesz, wchodząc w tryb wysokiej aktywności (prawy spust/PPM) i naciskając w
odpowiednim momencie X/LPM. Efekt prawidłowo wykonanego kontrataku waha się pomiędzy
przewróceniem przeciwnika a jego natychmiastowym zgonem. Pamiętaj, że jeśli przeciwnik jedynie
znajdzie się na ziemi, ale żywy i zdrowy, zawsze możesz dokonać poprawki normalnym atakiem.

Czekaj na odpowiedni moment, trzymając prawy spust/PPM i naciśnij X/LPM w momencie ataku przeciwnika.

Przełamanie chwytu
Jest to technika obronna mająca na celu przechwycenie chwytu zastosowanego przez wroga i
zastąpienie go swoją techniką. Stosujesz ją w prosty sposób, trzymając prawy spust/PPM i
naciskając w odpowiednim momencie B/Shift. Technika jest niestety dość trudna w zastosowaniu,
szczególnie gdy przeciwników jest wielu.

Czekaj na odpowiedni moment, a gdy przeciwnik zastosuje chwyt, przechwyć go kombinacją prawy spust/PPM i B/Shift.

Strona: 11

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Przełamanie obrony
Ta technika ofensywna ma na celu rozbicie gardy przeciwnika. Podobnie jak kontratak jest to
technika niezwykle użyteczna i można, a nawet należy stosować ją jak najczęściej. Sposób jej
użycia jest stosunkowo prosty i polega na wykonaniu kroku przyciskiem A/Spacja, a następnie
użyciu normalnego ataku.

Gdy przeciwnik trzyma gardę, wykonaj krok w przód i zaatakuj go.

Unik
Ta technika defensywna, jak sama nazwa wskazuje, służy do unikania ciosów. Problem w tym, że
sprawnie wykonany unik nie przynosi żadnych dodatkowych korzyści, dlatego też polecam
używanie kontrataku zamiast unikania ciosów.

Trzymaj prawy spust/PPM i w momencie ataku naciśnij A/Spacja.

Kika

rad

raubrittera

Pamiętaj, że Twoją najsilniejszą bronią jest umiejętność szybkiej ucieczki z miejsca zdarzenia. Jeśli
zaczyna robić się gorąco, po prostu bierz nogi za pas, wspinaj się na dach i biegnij, starając się
zgubić pościg. Dobrą metodą jest wtopienie się w tłum, czyli naciśnięcie przycisku A i udawanie
uczonego A/Spacja.
Gdy podczas walki stracisz zbyt dużo energii, uciekaj aż do momentu, gdy ta się zregeneruje. Patrz
też, z kim walczysz, gdyż różni wrogowie różnie władają bronią i są inaczej uzbrojeni. Najsilniejsi są
oczywiście bossowie, pewnych trudności mogą też przysporzyć krzyżowcy w czerwonych hełmach.
Pomóc Ci mogą uratowani wcześniej przechodnie – czy to pod postacią mnichów, czy też zwykłych
rozrabiaków, którzy będą powstrzymywać pościg.
I jeszcze jedno – miecz to najważniejsza broń, ale nie zapominaj o innych środkach i
możliwościach, którymi dysponujesz.
Gdy dokonałeś już synchronizacji, zamiast schodzić z wieży, możesz wykonać tzw. skok wiary. Po
prostu odszukaj na dole wóz z sianem i skocz przed siebie.

Strona: 12

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Wprowadzenie do misji
W AC jest kilka powtarzających się rodzajów misji, które – czy chcesz czy nie – wykonać musisz,
inaczej nie odnajdziesz swego celu. Każde zadanie zawsze sprowadza się do tego samego
schematu: wchodzisz do miasta, wdrapujesz się w wyznaczonych na mapie punktach,
przechwytujesz informacje, idziesz do kryjówki odebrać zlecenie, wykonujesz owo zlecenie i
zwiewasz. Każde zabójstwo musi być poprzedzone śledztwem i – by dobrać się do skóry swej
ofierze – najpierw musisz zebrać co najmniej dwie lub trzy różne informacje na jej temat. Oto
podstawowe rodzaje misji, jakie przyjdzie Ci wykonywać podczas śledztwa. Poniższy opis i
materiały filmowe odnoszą się do wszystkich misji w całej grze, gdyż ich przebieg jest identyczny,
niezależnie od miasta, a są to:

Przesłuchanie
Zawsze polega na znalezieniu ludowego
trybuna, w głos którego wsłuchana jest
tłuszcza. Namierzasz go lewym spustem/F i
podążasz za nim, a gdy znajdzie się w jakimś
ciemnym zaułku, boksujesz go tak długo,
dopóki nie zdecyduje się wyjaśnić Ci pewnych
spraw.

Przesłuchiwanie

1,1

Strona: 13

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Podsłuchiwanie
Zwyczajnie usiądź na ławce i rozglądaj się,
korzystając z orlego wzroku. Gdy zauważysz w
okolicy dwóch rozmawiających ze sobą typków,
skieruj na nich swoją uwagę lewym spustem/F.

Podsłuchiwanie

1,2

Kradzież
Zawsze wygląda tak samo – gdy podejrzany,
niosący ważną dla Ciebie przesyłkę, oddali się
w swoją stronę, podążaj za nim. Delikwent co
jakiś czas będzie przystawał i rozglądał się –
dokładnie po takim momencie jest najlepsza
pora, by zwędzić mu to, czego potrzebujesz. Po
prostu podchodzisz i mijając go, naciskasz
B/Shift.

Kradzież

1,3

Strona: 14

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Informator
Informator udzieli Ci informacji w zamian za
wykonanie zadania. Jest to albo zlecenie
zabójstwa, albo zadanie zdobycia flag w
wyznaczonym czasie. Oto zestaw zadań:
Próba flag – zdobądź
wyznaczonym czasie;

wszystkie

Eskortowanie
informatora

informatora z punktu A do punktu B;

flagi

w

eskortuj

Próba zabijania łuczników – zabij łuczników,
nie wzniecając alarmu;
Próba zniszczenia straganów dla informatora –
zniszcz stragany, wpychając w nie któregoś ze
strażników lub mieszkańców.

Ratuj mieszczanina
To opcjonalne misje, których wykonanie ułatwi
Ci nieco życie np. podczas ucieczki. Efekt
pomocy mieszczaninowi może być dwojaki:
albo takowy odwdzięczy się, opóźniając pościg,
albo będziesz mógł z jego pomocą wtopić się w
grupę uczonych i przejść np. przez strzeżoną
bramę.

Punkty obserwacyjne
To najprostszy i najbardziej oczywisty rodzaj
wykonywanych misji, bez tego nie ruszysz się
ani na krok. Wystarczy po prostu w
zaznaczonych na mapie punktach wspinać się,
by na samym szczycie nacisnąć Y/E i dokonać
synchronizacji (w efekcie wszystkie dostępne
misje w okolicy danej wieży pojawią się na
mapie).

Strona: 15

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Tutorial
Zaraz po rozpoczęciu gry zostaniesz uraczony dość długim wstępem, podczas którego będziesz
mieć okazję poćwiczyć sterowanie. Niezależnie od tego, jak długo to potrwa, w końcu obudzisz się
w laboratorium. Po rozmowie zacznie się nauka sterowania Altairem.

Najpierw rozejrzyj się wokół (Y/E). Następnie przejdź pomiędzy kobietami, trzymając B/Shift,
dzięki czemu nie porozbijasz ich dobytku. Głos wyjaśni Ci różnicę pomiędzy akcjami o niskim i
wysokim statusie, naciśnij więc prawy spust/PPM.

To samo powtórz przy człowieku, ale tym razem chwyć go, dodając B/Shift. Kolejny punkt to nauka
biegania. Po prostu trzymaj prawy spust/PPM + A/Spacja, a bez problemu prześcigniesz
delikwenta.

Następnie nauczysz się, jak cicho wykańczać strażników. Podejdź do takiego, namierz (lewy
spust/F), wysuń ukryte ostrze (góra/3) i załatw go (X/LPM). Zbliż się do kolejnego żołnierza, a gdy
znacznik zacznie pulsować na czerwono, wejdź po drabinie i schowaj się za kotarą.

Strona: 16

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

W kolejnym punkcie przejdź pomiędzy żołnierzami, pozostając niezauważonym (A/Spacja). Na
końcu użyj orlego wzroku, naciskając Y/E.

Strona: 17

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Blok pamięci 01
J e r o z o l i m a
Status: Odzyskaj artefakt ze Świątyni Salomona.

Biegnij przed siebie korytarzem, przeskakując w biegu belki. Robisz to, trzymając prawy spust/PPM
(wysoki status), równocześnie mając naciśnięty przycisk A/Spacja. Gdy dotrzesz do odwróconego
plecami templariusza, załatw go cichcem. Zejdź po drabinach na sam dół i powtórz czynność na
kolejnym templariuszu.

Niestety, akcja nie poszła jak po maśle. Wdrap się na najbliższe drewniane rusztowanie i
przeskakuj z platformy na platformę, kierując się na wschód. Wbiegnij po ścianie (prawy
spust/PPM1 + A/Spacja) na najwyższe piętro. Wdrap się po ścianie na sam szczyt (prawy
spust/PPM + A/Spacja).

Strona: 18

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
M a s y a f

Status: Wróć do Al–Mualima.

Znajdziesz się w Masyaf, a Twoim zadaniem jest zdać raport mistrzowi. Kieruj się w górę, a gdy
dotrzesz do twierdzy, wejdź po schodach.

Status: Broń wioski.

Wyjdź z twierdzy i skieruj się na południe w stronę centrum wioski. Po drodze zabijaj napotkanych
krzyżowców.

Status: Usuń templariuszy z Masyaf.

Tym razem rycerze zaatakowali większą siłą i musisz posłużyć się podstępem. Skieruj się stronę
wieży po prawej i wejdź po drabinie na jej szczyt. Skocz w dół, korzystając z kombinacji prawy
spust/PPM + A/Spacja.

Strona: 19

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Wylądujesz w sianie. Przechodź po kładkach nad przepaściami i wespnij się po ścianie na sam
szczyt wieży. Uderz w drewnianą konstrukcję, uruchamiając pułapkę. W laboratorium idź do
łazienki i podsłuchaj rozmowę. Wróć do głównej sali i po krótkiej rozmowie udaj się na spoczynek.
Gdy się obudzisz, wróć do Animusa i kontynuuj przygodę.

Strona: 20

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Blok pamięci 02
M a s y a f
Status: Przeprowadź śledztwo i zdemaskuj zdrajcę.

Idź w stronę centrum wioski – w miejscu zaznaczonym na mapie jako Podsłuchiwanie możesz
podsłuchać rozmowę. Wystarczy usiąść na ławeczce, namierzyć dwóch delikwentów lewym
spustem/F i nacisnąć Y/E.

Czas coś ukraść – spójrz więc na mapę i idź w miejsce oznaczone jako Kradzież. Namierz dwóch
delikwentów, a gdy jeden z nich się odłączy, pójdź za nim.

Ostatnim punktem programu jest przesłuchanie. Udaj się w miejsce oznaczone jako Przesłuchanie.
Namierz kandydata do przesłuchania i i idź za nim za zacieniony budynek. Stłucz go na kwaśne
jabłko.

Strona: 21

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
T a m i r
Królestwodroga

do

z

D a m a s z k u

Damaszku

Status: Porozmawiaj z szefem biura w Damaszku.

By dotrzeć do Damaszku, musisz wpierw dosiąść konia, który znajduje się zaraz za palisadą.
Znajdziesz się na terenie Królestwa i choć droga jest dość prosta, kolejne części mapy odkryją się
przed Tobą dopiero, gdy dokonasz synchronizacji z przydrożnych wież. Wespnij się na pierwszą z
nich, unikając wzroku strażników.

Na rozdrożu skręć w lewo, a gdy przybędziesz do wioski, wejdź na kolejną wieżę. Udaj się teraz w
kierunku południowego wschodu. Jeśli zdarzy się, że ruszy za Tobą pościg, zwyczajnie zejdź z konia
i schowaj się w stogu siana. Nim dotrzesz do Damaszku, powinieneś zsynchronizować jeszcze dwie
wieże. Niebawem znajdziesz się u bram miasta.

Strona: 22

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Damaszekśledztwo

Status: Zakończone śledztwa 0/6. Musisz zakończyć 2 śledztwa, aby uzyskać dostęp do
wspomnienia zabójstwa. Wdrap się na punkt obserwacyjny, aby zlokalizować pozostałe.

Pod murami uratuj mieszkańca od szykan, dzięki czemu będziesz mógł przejść pomiędzy
strażnikami wtopiony w grupę uczonych. Rzuć okiem na mapę i wdrap się na zaznaczony na niej
punkt obserwacyjny. Znów spójrz na mapę, literą A oznaczona jest siedziba szefa miejscowego
oddziału zabójców. Udaj się tam, przeskakując z dachu na dach. Teraz możesz zacząć zaliczać
kolejne punkty obserwacyjne, by zdobyć potrzebne informacje.

Tropy w dzielnicy biedoty w Damaszku.

Na powyższej mapie znajdują się wszystkie tropy, które są opisane poniżej zgodnie z numeracją.
Do uzyskania informacji o ofierze wystarczą dwa. Dokładny opis wykonywania poszczególnych misji
znajduje się w rozdziale „Rodzaje misji”. Gdy znajdziesz wymaganą ilość tropów, wróć do kryjówki,
a otrzymasz zlecenie.

Strona: 23

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

1. Kradzież kieszonkowa. Jeśli masz problem z udaną próbą zwędzenia listu, rzuć okiem do
rozdziału „Opis misji”. Udana próba zaowocuje informacją o planowanej przez Tamira dostawie.

2. Kradzież kieszonkowa. Dowiesz się, że na targowisko można przedostać się po dachach w
północno–wschodniej części dzielnicy.

3. Eskorta informatora. Podsłuchana rozmowa ujawni, że Tamir zwołał spotkanie w swoim suku.

4. Podsłuchiwanie. Rozmowa ujawni, że do otoczenia Tamira można przedostać się po drewnianych
belkach.

Strona: 24

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

5. Przesłuchanie. Nieszczęśnik zdradzi, że Tamir dostarcza broń dla innego odbiorcy niż Saladyn.

6. Wyścig do informatora. Dialog prowadzi do wniosków, że warto mieć w odwodzie ludzi, którzy
odciągną strażników.

Strona: 25

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Tamir
Gdy otrzymasz zlecenie, udaj się w miejsce oznaczone na mapie. Przygotuj zawczasu ukryte
ostrze. Gdy Tamir zbliży się do straganu, zajdź go powoli od tyłu i wykończ. Ewakuuj się z tego
miejsca tak szybko, jak to tylko możliwe i natychmiast biegnij w kierunku kryjówki (najlepiej po
dachach).

Zaatakuj Tamira ukrytym ostrzem.

Tamir

1,4

Znów znajdziesz się w laboratorium. Porozmawiaj z dziewczyną, możesz też poczytać maile w
komputerze przy Animusie. Poza tym niewiele jest tu do roboty i możesz także po prostu iść spać.
Nad ranem po krótkiej rozmowie zabierz się do pracy.

Strona: 26

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Blok pamięci 03
Na samym początku otrzymasz umiejętność kontratakowania. Przećwicz ją na podwórzu i udaj się
za palisadę, by dosiąść konia. Znów znajdziesz się na terenie Królestwa, skąd musisz pojechać do
Akki, a później do Jerozolimy, choć kolejność jest akurat zupełnie dowolna.
G a r n i e r

Królestwodroga

do

d e

N a p l o u s e

z

A k k i

Akki

Na pierwszych rozstajach skręć w prawo i „zalicz” kolejną wieżę. Będziesz wielokrotnie atakowany
przez rycerzy, więc musisz liczyć się z częstą walką lub ucieczką. W razie potrzeby zawsze możesz
skryć się w sianie.

Gdy miniesz wioskę, znajdziesz się w wąwozie – jeśli pojedziesz drogą po prawej, dotrzesz do
kolejnej wieży. Na rozstajach skręć w prawo.

Tuż przed samą Akką zdobądź kolejną (ostatnią już na tym szlaku) wieżę. Przed wejściem do
miasta pomóż bitemu człowiekowi, a następnie skorzystaj z pomocy uczonych, by przedostać się
pomiędzy strażnikami.

Strona: 27

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Akkaśledztwo

cz.I

Status: Zakończone śledztwa 0/6. Musisz zakończyć 2 śledztwa, aby uzyskać dostęp do
wspomnienia zabójstwa. Wdrap się na punkt obserwacyjny, aby zlokalizować pozostałe.

Rzuć okiem na mapę i wdrap się na punkt obserwacyjny. Mapa uzupełni się o kolejne punkty, a ich
zdobycie zaowocuje pozyskaniem kolejnych tropów. Nim jednak to zrobisz, udaj się najpierw do
kryjówki oznaczonej na mapie literą „A” i porozmawiaj z rezydentem. Poniższa mapa przestawia po
kolei wszystkie tropy w tej części miasta. W przeciwieństwie do Damaszku, dachy Akki są silnie
strzeżone, więc poruszaj się po nich nieco ostrożniej. Gdy znajdziesz co najmniej dwa tropy, udaj
się do kryjówki i weź zlecenie.

Tropy w dzielnicy biedoty w Acce.

1. Podsłuchiwanie. Z rozmowy wynika, że niektórzy strażnicy to dezerterzy.

Strona: 28

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

2. Próba zabójstwa dla informatora – informator zażąda zabicia pewnego, przechadzającego się
nieopodal rycerza. Do wykonania zadania użyj ukrytego ostrza, pamiętaj też, by zrobić to bez
wzniecenia alarmu. Cel jest oznaczony na mapie. Informator wyjawi, że Garnier pozwala pacjentom
chodzić swobodnie po twierdzy.

3. Przesłuchanie. Udane przesłuchanie ujawni, że Garnier nie przebiera w środkach i najłatwiej
podejść go, gdy dogląda chorych.

4. Kradzież. Miejsce, gdzie dokonasz kradzieży jest strzeżone z obu stron przez rycerzy. Są dwie
metody, by się tam dostać. Pierwsza polega na dokonaniu rozboju i pozbyciu się knechtów, druga
na wejściu na dach, wybiciu strażników i wejściu przez dziurę w dachu. Z listu wynika, że Garnier
jest powiązany z Tamirem i jeszcze jedną osobą.

Strona: 29

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

5. Próba zabijania łuczników. Od informatora dowiesz się, że w twierdzy szpitalników są właśnie
wymieniane kandelabry.

Akkaśledztwo

cz.II

6. Próba flag dla informatora.
Ten informator za udzielenie informacji będzie
chciał 20 flag zebranych w ciągu 3 minut.
Powyżej znajdziesz dokładną instrukcję, jak je
zdobyć. W zamian dostaniesz informację, że
Garnier przebywa w twierdzy szpitalników.

Skieruj się na południe, przeskakując z daszku
na daszek.

Zbierz rząd flag, następnie przeskocz
mostek i kieruj się na wprost i w prawo.

Stań na krawędzi i skocz na kładkę. Zbierz
kolejny rząd flag.

Gdy dotrzesz do powyższego miejsca, skocz
najpierw na poręcz, a następnie znów na
zadaszenie.

Strona: 30

na

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Przeskakuj z daszku na daszek. Na końcu
wskocz na poręcz.

Garnier

de

Biegnij po poręczy i zbierz ostatnie flagi.

Naplouse

Nie możesz tak po prostu wejść do twierdzy szpitalników, dlatego najlepiej będzie, jeśli w pobliżu
wejścia uratujesz mieszkańca i wejdziesz do środka z grupą uczonych.

Uratuj uczonego przy schodach, naprzeciw
twierdzy.

Wejdź do
uczonych.

Przygotuj ukryte ostrze.

Wejdź do środka, używając wtopienia w tłum.

Strona: 31

środka

korzystając

z

pomocy

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Uważaj na szalonych bokserów, którzy będą
wytrącać Altaira z równowagi.

Zakończ sprawę, gdy odnajdziesz Garniera.

Garnier de Naplouse

1,5

Gdy zakończysz misję sukcesem, uciekaj do wyjścia z twierdzy, a następnie pryskaj do kryjówki.
Wróć do Masyaf, a otrzymasz możliwość korzystania z rzucanych noży i umiejętność odepchnięcia
w biegu (tackle). Teraz czas dobrać się do Talala w Jerozolimie.

Strona: 32

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
T a l a l

Królestwodroga

do

z

J e r o z o l i m y

Jerozolimy

To już ostatni raz w tej części gry, gdy musisz podróżować do kolejnego miasta konno przez
rubieże Królestwa. Później, zawsze gdy opuścisz Masyaf, będziesz mógł wybrać w menu, do
którego z miast chcesz dotrzeć.

Na pierwszych rozstajach skręć w lewo, tak jakbyś miał podróżować do Damaszku. Gdy dotrzesz do
wioski kieruj się drogą w dół.

Jedź na wschód, a na rozstajach (gdzie droga na północ prowadzi do Damaszku) skręć w na
południowy wschód. Po drodze wdrap się na kolejną wieżę, a po synchronizacji jedź dalej na
południowy wschód.

Dotrzesz do kolejnej wieży, a stąd już tylko żabi skok do Jerozolimy. Do miasta nie dostaniesz się
inaczej niż przeskakując nad strażnikami. Możesz też pomóc uczonemu i przedostać się do środka
znanym już sposobem.

Strona: 33

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Jerusalemśledztwo

cz.I

Status: Zakończone śledztwa 0/6. Musisz zakończyć 2 śledztwa, aby uzyskać dostęp do
wspomnienia zabójstwa. Wdrap się na punkt obserwacyjny, aby zlokalizować pozostałe.

Wdrap się na dzwonnicę kościoła nieopodal bramy miasta, zsynchronizuj obszar i udaj się do
kryjówki zabójców. Po rozmowie zacznij szukać tropów. Jeśli do jakiejś części dzielnicy nie możesz
się przedostać z powodu strażników, poszukaj w okolicy nękanego uczonego, który pomoże Ci
przejść dalej. Gdy skończysz, udaj się z powrotem do kryjówki po zlecenie.

Tropy w dzielnicy bogaczy w Jerozolimie.

Strona: 34

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

1. Podsłuchiwanie. By dostać się w odpowiednie miejsce, musisz przedostać się pomiędzy
strażnikami. Pomóż uczonemu w zaułku po zachodniej stronie, a otrzymasz odpowiednie wsparcie.
Dowiesz się, że Talal jest biegły w łucznictwie.

2. Próba zabójstwa dla informatora – informator zażąda zlikwidowania dwóch ludzi chodzących w
pasażu obok. W zamian dowiesz się, że Talal jest handlarzem niewolników i ukrywa się gdzieś na
północ od tego miejsca.

3. Przesłuchanie. Przesłuchany wyjawi, że Talal przetrzymuje swoich niewolników w magazynie.

Strona: 35

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Jerusalemśledztwo

cz.II

4. Próba flag dla informatora – informator chce
jak zwykle 20 flag w 3 minuty. Poniżej
znajduje się instrukcja, jak je zdobyć. Znów
dowiesz się, że Talal to mistrz łuku.

Biegnij najpierw na
schodami pod górę.

zachód,

po

murku

i

Skręć w lewo i biegnij prosto, przeskakując na
sąsiedni budynek.

Weź flagi leżące na wprost

Będziesz musiał teraz skręcić po łuku w prawo.
Wskocz na słup.

Wskocz na skrzynie i biegnij prosto.

Skręć znów w prawo i biegnij przez drewnianą
kładkę.

Strona: 36

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
A oto kolejne zadania:

5. Eskorta informatora. W zamian za eskortę otrzymasz mapę, która ujawni miejsce, dokąd
ucieknie Talal.

6. Kradzież. Skradziona mapa ujawni pozycje ochroniarzy Talala.

Talal
Dojście do magazynu Talala jest strzeżone, dlatego będziesz musiał posłużyć się metodą „na
uczonego” lub też zwyczajnie ominąć strażników górą. Gdy wejdziesz do środka, zostaniesz
otoczony przez grupę żołdaków – wykończ ich, wejdź po drabinie, zabij łucznika i wyjdź na dach.
Przygotuj ukryte ostrze i goń Talala. Gdy znajdziesz się za jego plecami, zabij go w biegu. Poniżej
znajduje się dokładna instrukcja, jak się do niego dobrać.

Wykończ żołdaków Talala.

Gdy skończysz, wejdź po drabinie.

Strona: 37

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Zabij łucznika i wyjdź na dach.

Przygotuj ukryte ostrze i rzuć się w pogoń.

Goń Talala ulicami, nie gubiąc go z oczu.

Gdy znajdziesz się za jego plecami, zakończ
sprawę ukrytym ostrzem.

Talal

1,6

Znów jesteś w laboratorium. Idź do swojej sypialni, zajrzyj do szafki i połóż się spać. Nad ranem,
po konwersacji zbliż się do stojącego przy oknie doktora i zabierz mu coś z kieszeni. Wróć do
zadania.

Strona: 38

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Blok pamięci 04
Na samym początku otrzymasz dwie nowe umiejętności. Pierwsza to chwytanie się gzymsów
podczas spadania. Druga to przełamanie chwytu. Otrzymasz też trzy kolejne zlecenia, ale nie
musisz już podróżować do miast konno. Wystarczy, że po wyjeździe z terenu Masyaf, wybierzesz
dane miasto z menu. Udaj się najpierw do Damaszku.
A b u ’ l

DamaszekN u q o u d

śledztwo

z

D a m a s z k u

cz.I

Wchodząc do miasta, skorzystaj z pomocy uczonych. Następnie skieruj się do kryjówki i
porozmawiaj z rezydentem. Dotychczas mogłeś się poruszać tylko po dzielnicy biedoty, teraz
możesz wyruszyć do dzielnicy bogatych. Udaj się więc tam niezwłocznie.

Wdrap się na wieżę nieopodal świątyni –
dokładnie nieopodal tej, którą widzisz obok. Na
mapie pojawi się reszta wież do synchronizacji.

Status: Zakończone śledztwa 0/6. Musisz zakończyć 3 śledztwa, aby uzyskać dostęp do
wspomnienia zabójstwa. Wdrap się na punkt obserwacyjny, aby zlokalizować pozostałe.

Strona: 39

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Tropy w dzielnicy bogaczy w Damaszku.

1. Próba zniszczenia straganów dla informatora. Z otrzymanej informacji wynika, że po
rusztowaniach można dostać się do prywatnych komnat Nuquoda.

2. Podsłuchiwanie. Dowiesz się, że Nuqoud przygotowuje wielką ucztę.

Strona: 40

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

3. Próba zabójstwa dla informatora. Informator zażąda zlikwidowania dwu celów. W zamian zdradzi
rozkład strażników w pałacu Nuqouda.

4. Kradzież. Skradziony list zawiera informację o planowanym przyjęciu w pałacu.

5. Przesłuchanie. To przesłuchanie byłoby tak samo łatwe jak poprzednie, gdyby delikwent nie
mijał 4 strażników strzegących bramy. Możesz ich wcześniej wykończyć, wszczynając bójkę lub
spróbować przejść nad ich głowami. Przesłuchany wyjawi, że Nuqouda najlepiej zaatakować, gdy
będzie przemawiał do gości.

Strona: 41

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Damaszekśledztwo

cz.

II

6. Próba flag dla informatora. Zażąda od
Altaira, by zdobył 20 flag w ciągu 3 minut. W
zamian zdradzi, że można się wdrapać na
fontannę w pałacu Nuqouda. Poniżej znajduje
się instrukcja jak zdobyć flagi.

Biegnij przez studnię i bramę przed siebie.

Wskocz na skrzynie, wejdź na murek i skręć w
lewo. Biegnij po kładkach aż na rusztowanie.
Wejdź na budek i zejdź po drabinie.

Zbierz chorągwie spod budynku i biegnij przez
bramę.

Weź wszystkie flagi z prawej, obróć się w lewo i
przeskocz na budynek. Na dachu znajduje się
jedna flaga, druga jest poniżej na rusztowaniu.

Przeskocz przez rusztowanie, weź kolejną flagę
z kładki, obróć się w prawo i wejdź do góry na
dach

Na dachu reszta flag jest widoczna jak na dłoni.

Strona: 42

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
Abu’l

Nuqoud

Gdy odbierzesz zlecenie od rezydenta w kryjówce, udaj się od pałacu i poczekaj na rozpoczęcie
uczty… i jej szybki koniec.

Przygotuj ukryte ostrze, a następnie skręć w
prawo i wdrap się na piętro.

Omiń strażnika i przeskocz na balkon.

Biegnij za zbiegiem.

A gdy zbliżysz się dostatecznie blisko, zaatakuj.

Abu’l Nuqoud

1,7

Wróć do mistrza, od którego otrzymasz nowe umiejętności: ulepszony atak mieczem oraz unik. Po
treningu wyrusz do Akki.

Strona: 43

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
W i l h e l m

Akkaśledztwo

cz.

d e

M o n t f e r r a t

z

A k k i

I

Porozmawiaj z rezydentem w kryjówce, a
następnie udaj się do dzielnicy bogaczy i
odnajdź ogromną katedrę. Wdrap się na jej
wieżę i zsynchronizuj obszar.

Status: Zakończone śledztwa 0/6. Musisz zakończyć 3 śledztwa, aby uzyskać dostęp do
wspomnienia zabójstwa. Wdrap się na punkt obserwacyjny, aby zlokalizować pozostałe.

Tropy w dzielnicy bogaczy Acce.

Strona: 44

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

1. Próba zniszczenia straganów. W znalezionym liście znajdziesz zagadkowe informacje na temat
Wilhelma.

2. Próba zabójstwa dla informatora. Informator zażąda zlikwidowania dwu celów.

3. Kradzież. Twój cel znajduje się niestety w strzeżonym zamku, na szczęście na dziedziniec
możesz przedostać się przechodząc przez mur. W znalezionym liście znajdziesz plan fortu, w
którym przebywa Wilhelm.

Strona: 45

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

4. Przesłuchanie. Przesłuchiwany wyjawi, że król Ryszard spotka się dziś z Wilhelmem.

5. Próba zabijania łuczników. Wykonanie próby zaowocuje planem pozycji łuczników strzegących
Wilhelma.

Akkaśledztwo

cz.

II

6. Próba flag. Informator zażąda od Altaira, by
zdobył 20 flag w ciągu 3 minut. W zamian
zdradzi, że po spotkaniu z królem, William uda
się do strzeżonej części fortu. Poniżej znajduje
się instrukcja jak zdobyć flagi.

Biegnij ulicą po prawej stronie od informatora.

Kieruj się skrajem uliczki, przeskakując przez
skrzynie i kładki, aż do końca.

Strona: 46

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Wskocz na mostek. Weź kolejne flagi, które
łatwo stamtąd dostrzec.

Wejdź na kolejny murek. Skręcaj teraz po łuku
w lewo.

Przechodź z dachu na dach, nie zważając na
strażników.

Zbierz ostatnie flagi.

Wilhelm

de

Montferrat

Gdy odbierzesz zlecenie od rezydenta w kryjówce, udaj się na plac, gdzie Wilhelm spotka się z
królem Ryszardem. Gdy skończą rozmawiać, zacznij działać.

Przygotuj noże do rzucania i przejdź przez
bramę.

Zaraz za bramą odwróć się w prawo. U góry
stoi łucznik, namierz go i usuń przy pomocy
rzucanego noża.

Strona: 47

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Wejdź do góry i to samo zrób z łucznikiem po
lewej stronie.

Idź dalej wzdłuż muru, wykończ w ten sam
sposób dwóch kolejnych łuczników.

Stań przy krawędzi (na dole powinien być
powóz). Gdy William skończy przemawiać,
stanie właśnie w tym miejscu.

Zejdź na dół i zakończ zadanie. Uciekaj po
drabinach na mur, następnie biegnij wzdłuż
muru, aż dotrzesz do wieży. Skocz z niej do
wozu z sianem i uciekaj do kryjówki.

Wilhelm de Montferrat

1,8

Wróć do mistrza, a otrzymasz dodatkowe noże do rzucania. Po rozmowie udaj się do Jerozolimy, by
dobrać się do skóry Majd Addina.

Strona: 48

Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine
M a j d

JerozolimaA d d i n

z

J e r o z o l i m y

śledztwo

Porozmawiaj z rezydentem. Dotychczas mogłeś się poruszać tylko po dzielnicy biedoty, teraz
możesz wyruszyć do dzielnicy bogatych. Udaj się więc tam niezwłocznie.

Odnajdź punkt widokowy, a na mapie pojawi
się reszta wież do synchronizacji. Gdy
zgromadzisz co najmniej 3 tropy, idź do
kryjówki po zlecenie.

Status: Zakończone śledztwa 0/6. Musisz zakończyć 3 śledztwa, aby uzyskać dostęp do
wspomnienia zabójstwa. Wdrap się na punkt obserwacyjny, aby zlokalizować pozostałe.

Tropy w dzielnicy biedoty w Jerozolimie.

Strona: 49


Related documents


assassins creed pc poradnik gry online
informatyka
poradnik mypay pl
margozin 2013 9 marzec
neverwinter nights role play poradnik
neverwinter nights role play poradnik 1


Related keywords