PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactAssassins Creed PC Poradnik gry OnLine.pdf


Preview of PDF document assassins-creed-pc-poradnik-gry-online.pdf

Page 1 23498

Text preview


Assassin's Creed – Poradnik GRY-OnLine

Spis

treści

Wstęp_________________________________________________________ 3
Sterowanie_____________________________________________________ 4
Klawiszologia _______________________________________________________________ 4
Jak Cię widzą _______________________________________________________________ 6

Broń i walka ____________________________________________________ 8

Rodzaje broni _______________________________________________________________ 8
Techniki walki _____________________________________________________________ 10

Wprowadzenie do misji __________________________________________ 13
Tutorial ______________________________________________________ 16
Blok pamięci 01 ________________________________________________ 18

Jerozolima ________________________________________________________________ 18
Masyaf ____________________________________________________________________ 19

Blok pamięci 02 ________________________________________________ 21

Masyaf ____________________________________________________________________ 21
Tamir z Damaszku__________________________________________________________ 22

Blok pamięci 03 ________________________________________________ 27

Garnier de Naplouse z Akki __________________________________________________ 27
Talal z Jerozolimy __________________________________________________________ 33

Blok pamięci 04 ________________________________________________ 39

Abu’l Nuqoud z Damaszku ___________________________________________________ 39
Wilhelm de Montferrat z Akki ________________________________________________ 44
Majd Addin z Jerozolimy ____________________________________________________ 49

Blok pamięci 05 ________________________________________________ 53

Sibrand z Akki _____________________________________________________________ 53
Jubair al Hakim z Damaszku _________________________________________________ 58

Blok pamięci 06 ________________________________________________ 62

Robert de Sable z Jerozolimy ________________________________________________ 62
Arsuf _____________________________________________________________________ 66

Blok pamięci 07 ________________________________________________ 68

Finałowa walka ____________________________________________________________ 68

Flagi i templariusze _____________________________________________ 70
Flagi asasynów – Masyaf ____________________________________________________
Flagi Króla Ryszarda – Królestwo_____________________________________________
Flagi Saracenów – Damaszek ________________________________________________
Flagi – Akka _______________________________________________________________
Krzyże jerozolimskie________________________________________________________

70
75
90
92
95

Wydawnictwo GRY-OnLine S.A.
ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70
(c) 2002-2008 GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest
zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine S.A.
Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine.
www.gry-online.pl

Strona: 2