PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRozgrzewka przedmeczowa.FR10 .pdf


Original filename: Rozgrzewka przedmeczowa.FR10.pdf

This PDF 1.3 document has been sent on pdf-archive.com on 11/02/2012 at 18:51, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 1321 times.
File size: 942 KB (5 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


I

jr*»

v

I

iiiii»iiiM«i

PRZEDMECZOWA
K W I E C I E Ń 2011

25

KULISY NOWOCZESNEGO TRENINGU

ozgrzewka przedmeczowa jest jednym z kluczowych

R

ramion, różne formy truchtu, skippingi i podskoki. W

zacji w każdym sporcie. Ogólnie rzecz biorąc, najważ-

fazie następują serie ćwiczeń stretchingowych (istnieją różne

niejsze cele każdej rozgrzewki to:
• podniesienie poziomu gotowości organizmu do podejmowania wysokiego wysiłku energetycznego w czasie zawodów,

dalszej

teorie na temat przydatności ćwiczeń stretchingowych w przygotowaniu piłkarzy), formy małych gier; a pod koniec sprinty
i strzały na bramkę.

• przygotowanie układu nerwowego do zwiększonej aktyw-

Przedstawione

ności podczas rywalizacji,

cechy, jednak różnią się ilością form biegu i rodzajem minigier

• przygotowanie aparatu kostno-mięśniowego do wysokiej
intensywności ruchowej,
• przygotowanie emocjonalne (przyjęcie odpowiedniej strategii, taktyki, motywacja).
W

różnorodnych ćwiczeń przygotowawczych, takich jak krążenia

momentów wpływających na przebieg i wynik rywali-

przypadku przedmeczowych rozgrzewek piłkarskich najczę-

przykładowe

rozgrzewki

posiadają

wspólne

Drużyna klubowaTottenhamu dużą uwagę podczas rozgrzewki
przywiązuje do przerw na stretching, podczas gdy reprezentacja
Anglii mniej czasu poświęca temu elementowi, a bardziej skupia
się na poszczególnych zadaniach formacji, stąd podział w późniejszej fazie rozgrzewki na obrońców, napastników i pomocników. Reprezentacja Anglii więcej czasu w rozgrzewce poświęca

ściej stosowanymi etapami są: swobodne rozbieganie się po

strzałom na bramkę.

boisku, wymiana piłek, wspólny bieg bez piłek z wykonywaniem

O t o krótka charakterystyka każdej z rozgrzewek:

ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA REPREZENTACJI ANGLII PRZED MECZEM ZE SŁOWENIĄ - 5 WRZEŚNIA 2009 ROKU
-STADION WEMBELY

26

Rys. I. Pierwsze 3 minuty rozgrzewki - wymiany piłki - tempo bardzo
wolne.
Przed wyjściem zawodników na rozgrzewkę trener przez 10 min zleca
dodatkowe ćwiczenia rozgrzewające bramkarzowi. Gracze z pola rozpoczynają rozgrzewkę w małych 3-4 osobowych grupach. Przez kilka minut wymieniają podania - tempo bardzo wolne. Zawodnicy rezerwowi
w kole środkowym utrzymują piłkę w powietrzu - zabawa z piłką

Rys. 2. Druga faza rozgrzewki - ok. 7 minut - różne formy biegu i ćwiczeń w biegu.
Trener kontynuuje rozgrzewkę bramkarza.
Zawodnicy w szeregu biegną od linii bocznej do drugiej wykonując różne
ćwiczenia, takie jak cwały, skippingi, przekładanki, zmiany tempa biegu itp.
Rezerwowi wymieniają podania piłki w truchcie.

Rys. 3. Trzecia faza rozgrzewki - ok. 5 minut - ćwiczenia i stretching
w okręgu.
Ustawienie w okręgu - zawodnicy wynonują ćwiczenia i streching.
Ćwiczenia są wykonywane z dużą intensywnością, ćwiczenia są przeplatane truchtem w miejscu i szybką pracą nóg oraz rozciąganiem
z oporem. Bramkarz ćwiczy z rezerwowym - podania i wybicia piłki nogą.
Rezerwowi kontynuują wymianę piłki.

Rys. 4. Czwarta faza: bieg ze zmianą tempa - ok. 4 minut.
Bramkarz ćwiczy z rezerwowym - wyrzuty ręką. Zawodnicy kontynuują
bieg od linii do llnll.Tym razem zmieniając tempo biegu z 50% na 75%.
Po serii biegów - ponownie stretching. Rezerwowi kontynuują wymianę
piłki.

MAGAZYN TRENERA

KULISY NOWOCZESNEGO TRENINGU

Rys. 5. Piąta faza rozgrzewki - ok. 5 minut - gra 5 na 5 na utrzymanie
się przy piłce - duże tempo gry.
Zawodnicy grają na utrzymanie się przy piłce 5 x 5 w dużym tempie na
boisku o wymiarach 15 m x 15 m.

«8»

Rys. 6. Faza nr 6 - sprinty w parach po slalomie - różne pozycje

startowe - 5 minut.
W

parach - na sygnał trenera - zawodnicy wykonują slalom między

żółtymi znacznikami i biegną sprintem do linii czerwonych znaczników

- odległość ok, 10-15 m. Różne pozycje startowe i sposoby pokonywania slalomu (np. bokiem, tyłem Itp,).

Rys. 7. Ostatnia - 8 faza rozgrzewki - wymiany podań w ruchu

z podziałem na formacje i strzały na bramkę - ok. 8 minut

Wynik meczu towarzyskiego Anglia - Słowenia: 2:1.

Czterej obrońcy: Cole, Terry, Upson, Johnson poruszają się

w różnych kombinacjach podając piłkę między sobą.Trzej pomocnicy: Barry, Right-Philips, Gerrard (Lampard) wymieniają podania

w biegu. Dwójka napastników: Ronney Haskey oraz jeden I lub 2
pomocnicy: Lampard lub Gerrard strzelają na bramkę.

ROZGRZEWKA PRZEDMECZOWA DRUŻYNY TOTTENHAM HOTSPUR LONDYN PRZED MECZEM Z CHELSEA
20 WRZEŚNIA 2009 ROKU

\

Rys. I. Pierwsza faza rozgrzewki: każdy z pierwszej jedenastki indywi-

Rys. 2. Faza druga: Wspólny stretching prowadzony przez trenera

dualnie porusza się po boisku, rezerwowi wymieniają piłkę w grupie,

- 3 minuty.

trener rozgrzewa bramkarza - S minut.

Trener prowadzi ćwiczenia stretchingowe - zawodnicy w półkolu, a re-

Zawodnicy z pola z pierwszej „I I" rozpoczynają rozgrzewkę Indywidual-

zerwowi kontynuują wymianę piłek.Trener rozgrzewa bramkarza.

nie. Rezerwowi ćwiczą w gruple.Trener rozgrzewa bramkarza, •

KWIECIEŃ 2011

27

KULISY NOWOCZESNEGO TRENINGU

Rys. 3. Faza trzecia: bieg w parach w tempie ok. 50% na odcinku 18

Rys. 4. Faza czwarta: bieg w parach na dystansie 18 m poprzedzony

Zawodnicy pierwszej „ I I " w parach biegają w tempie ok. 50% na sy-

Bieg na odcinku 18 m jak wyżej, ale poprzedzony biegiem po linii „łama-

bramkarza.

Trener dalej rozgrzewa bramkarza. Odległość znaczników 5 m.

m - ok. 2 minut.

gnał trenera do linii 18 m oznakowanej znacznikami. Trener rozgrzewa

Rys. 5. Faza piąta: ćwiczenia stretchingowe w grupie wg poleceń tre-

nej", krokiem odstawno-dostawnym, tyłem itp.Tempo biegu 50%,

Rys. 6. Szósta faza rozgrzewki: prowadzenie piłki między zawodnikami

nera - ok. 3 minut.

z podaniami do współgraczy obwodowych. Czas ok. 4 minut.

Gracze stojąc na okręgu wykonują ćwiczenia stretchingowe z oporem

Minlboisko oznakowane znacznikami - 30 m x 15 m: 5 zawodników

Trener dalej rozgrzewa bramkarza.

- środkowi dryblują między sobą piłką, podając piłkę do stojących na

wg poleceń trenera. Zawodnicy rezerwowi podają piłkę między sobą.

Rys. 7. Faza siódma: Gra „ w dziadka" 4 x 4 z dwoma napastnikami po

(żółte narzutki) stoi na zewnątrz pola, 5 w środku z piłkami (niebiescy)

obwodzie, a ci oddają (z I -ej piłki). Po dwóch minutach zmiana ról.

Rys. 8. Faza ósma: Środkowi obrońcy odbijają piłkę głową, reszta dru-

obu końcach pola gry - zespół otrzymuje punkt za podanie do napast-

żyny wymienia podania na całej połowie w ciągłym ruchu. Czas ok. 2

Gra 4-x 4 z dwoma napastnikami: Defoe i Keane ustawionymi w prosto-

Trener ćwiczy z 2 środkowymi obrońcami, w odległości ok 10 m, rzu-

nika. Potem zmiana czwórek. Czas ok. 4 minuty.

minuty.

kątach po obu końcach pola gry. Drużyna zdobywa punkt przez podanie

ca na główkę raz jednemu raz drugiemu obrońcy, po dwóch minutach

zmiana ról.

w parach cały czas w ruchu.

do jednego z napastników, a przeciwnicy starają się przeszkodzić. Potem

28

„zygzakiem", „cwałami", skippingami itp. - ok. 3 minut.

MAGAZYN TRENERA

zwiększa odległość do 20 m. Reszta zawodników wymienia podania

KULISY NOWOCZESNEGO TRENINGU

Rys. 9. Faza dziewiąta: ponowne rozciąganie - ćwiczenia stretchingowe

wg poleceń trenera. Czas ok. 2 minuty.

Zawodnicy poruszają się w kierunku środka okręgu i z powrotem, wykonując ćwiczenia stretchingowe wg poleceń trenera.

Rys. 10. Dziesiąta faza rozgrzewki: faza sprintów - zawodnicy na bar-

dzo małej odległości - 5 m pokonują dystans w parach z maksymalną
szybkością. Czas - 2 minuty.

Na sygnał trenera zawodnicy w parach biegną sprintem na odcinku ok.

5m, 4 do 6 powtórzeń. Odległość o k 5m.

I
I

ft

w - M :
¡ S P «
1
/ W V ^
» i p l i l g

*

Rys. I I. Ostatnia faza rozgrzewki - rodzaj celebrowania jedności

r í J f

VHSmjkmr,

w drużynie.ZawodnicyTottenhamu ustawieni są w okręgu - przybijają
„piątki", dopingują się, mobilizują.Tworzenie ducha walki i jedności.

Wynik meczu Premiership Chelsea -Tottenham: 3:0.

Na zakończenie rozgrzewki drużyna Tottenhamu skupia się w małym

okręgu, dopinguje się nawzajem i przybija „piątki" - ta forma stwarza,
poczucie jedności i podnosi ducha walki.

Autor: Jarosław Jabłoński
Źródło: www.soccertutor.com

KWIECIEŃ 2011

29

©


Related documents


rozgrzewka przedmeczowa fr10
coerver fr10 1
ma e gry w treningu pi ki no nej
bblrb6plbeta0 2
bblrb6plbeta0 3
regulamin rozgrywek pi karskich dsw superliga


Related keywords