Karta Zgłoszeniowa ResteMusicFestival 2012 .pdf

File information


Original filename: Karta_Zgłoszeniowa_ResteMusicFestival_2012.pdf
Title: I Edycja Reset Music Festival 2012
Author: P.J.

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.3, and has been sent on pdf-archive.com on 07/03/2012 at 00:42, from IP address 85.221.x.x. The current document download page has been viewed 1059 times.
File size: 63 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Karta_Zgłoszeniowa_ResteMusicFestival_2012.pdf (PDF, 63 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


I EDYCJA RESET MUSIC FESTIVAL 2012

K A R TA Z G Ł O S Z E N I O WA
1. Nazwa zespołu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Gatunek muzyczny : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Od kiedy zespół istnieje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Miejscowość : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Skład zespołu ( imię , nazwisko , pseudonim , wiek , instrument ) :
I.
............................ ............................ ................... ...............
II.
............................ ............................ ................... ...............
III.
............................ ............................ ................... ...............
IV.
............................ ............................ ................... ...............
V.
............................ ............................ ................... ...............
VI.
............................ ............................ ................... ...............
6.
..
..
..
..

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Szczególne potrzeby techniczne i sprzętowe :
...............................................
...............................................
...............................................
... ...........................................

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

7. Kontakt z zespołem :
A) Imię i nazwisko :.....................................................................................
B) Numer telefonu :.....................................................................................
C) E-mail :....................................................................................................
D) Strona www :..........................................................................................
Oświadczenie:
W imieniu zespołu wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Naszych danych osobowych
przez Organizatora Festiwalu w celach organizacyjnych i promocyjnych. Mamy do nich prawo wglądu
oraz zapoznaliśmy się z Regulaminem I RESET MUSIC FESTIVAL 2012.
Dnia : ............................ Podpis : .............................
Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej DRUKOWANYMI LITERAMI !
Termin przyjmowania zgłoszeń do 05.04.2012
Zgłoszenia prosimy przesyłać wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI w formie PDF na adres email:

resetmusicfestival@gmail.com
„RESET CLUB”
ul. Bóżnicza 5, 61-751 Poznań

UWAGA! KARTA ZGŁOSZENIOWA WAŻNA TYLKO Z POZOSTAŁYMI MATERIAŁAMI
INFORMACYJNYMI O ZESPOLE, WYMIENIONYMI W REGULAMINIE FESTIWALU.


Document preview Karta_Zgłoszeniowa_ResteMusicFestival_2012.pdf - page 1/1


Related documents


karta zg oszeniowa restemusicfestival 2012
pi karska promocja pepsi zg oszenie
wymiana
konkurs 3xm
deklaracja czlonkowska stowarzyszenia przyjazne
formularz zg oszenia

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Karta_Zgłoszeniowa_ResteMusicFestival_2012.pdf