Ombak Cup 2012.pdf


Preview of PDF document ombak-cup-2012.pdf

Page 1 2 34522

Text preview


Objektif Pertandingan
Sejajar dengan aspirasi kerajaan di bawah kepimpinan YAB Dato’ Sri Mohd Najib
Tun Hj Abdul Razak yang menggalakkan kita untuk melaksanakan tanggung jawab
sosial kepada masyarakat, Golf Amal Yayasan Albitan - Ombak Cup 2012 menjadi
penyambung di antara pihak swasta dan agensi kerajaan dengan golongan
mahasiswa.
Program Golf Amal ini bertujuan untuk menghulurkan bantuan kepada golongan
pelajar pintar yang memerlukan dan menghadapi kesulitan kewangan dalam
usaha untuk meringankan kesusahan di kalangan masyarakat, individu dan
keluarga mereka untuk membina masa depan yang berkualiti dan meningkatkan
taraf sosial masyarakat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan keturunan.

.

Pengenalan
10 siri pertandingan sepanjang tahun di Semenanjung
Malaysia, Sarawak dan Sabah.

Sekurang-kurangnya 120 pemain bagi setiap siri.

Ia akan menjadi acara tahunan dalam usaha untuk menyemai
semangat “Bermain Sambil Beramal”.

3