PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPENGURUSAN PROJEK 2012 .pdf


Original filename: PENGURUSAN PROJEK 2012.pdf
Author: Aida

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 22/03/2012 at 03:34, from IP address 219.92.x.x. The current document download page has been viewed 1218 times.
File size: 501 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


PENGURUSAN PROJEK

PENGENALAN
Projek atau pengurusan projek sering dibincangkan oleh ahli-ahli
professional dalam bidang kejuruteraan, pembinaan atau ICT.
Sesi ini akan menghurai dan menjelaskan bahawa pengurusan
projek bukanlah hanya untuk sesetengah pihak sahaja, tetapi ia
menyentuh setiap individu di dalam mana-mana organisasi.
Seminar yang dijalankan secara interaktif ini membincangkan
perihal pengenalan dan perkembangan disiplin pengurusan
projek dari penggunaan dalam bidang kejuruteraan saintifik
hingga ke pengurusan strategik. Ia juga membincangkan
perbezaan antara pengurusan operasi dan projek dan juga
kegunaan kedua-dua disiplin ini pada masa kini.

OBJEKTIF KURSUS

Siapa Yang
Hadir
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Patut

Pengurus Projek
Ketua Projek
Ahli-ahli Projek
Ketua bahagian dan kakitangan
yang
mengendalikan
operasi
syarikat
Jurutera Projek
Technical managers/ engineers
Plant and facilities engineers
Project planning managers
Project planners

Mereka yang mengambil bahagian di dalam seminar ini akan
dapat:
o
Memahami bagaimana sesebuah organisasi berfungsi dan
bagaimana projek dikelolakan.
o
Menghargai kepentingan hubungan kerja yang perlu wujud
diantara satu sama lain.
o
Menghargai bagaimana keruntuhan komunikasi mudah
berlaku di dalam sesuatu projek.
o
Memahami dan menghargai cara-cara untuk merancang,
mengelola dan mengawal-selia sesuatu projek.
o
Memahami dengan lebih lanjut kaedah bagi mendalami
disiplin pengurusan projek untuk pembangunan diri.

Metodologi Kursus
Metodologi terdiri daripada persembahan, reaksi dan
perbincangan dalam kumpulan tentang latihan tertentu
yang akan selesai dalam sesi kedua untuk setiap hari

www.comfori.com

20 CCD POINTS Diluluskan Oleh CIDB
LPIPM: WPKL/BPI/01/92/2.5 KH.2 (47)

PENGURUSAN PROJEK

PROFIL

PENCERAMAH

Dr Satesh Namasivayam

Dr Satesh Namasivayam adalah Pengurus BiPa Consulting, yang merupakan pusat
membekal penyelesaian kejuruteraan. Pusat ini tertumpu pada penyediaan Risalah Data
Keselamatan serta membekalkan konsultasi dan latihan dalam bidang kejuruteraan tenaga
dan juga bidang Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran.
Dr Satesh juga seorang ahli daripada pasukan perunding yang dipilih oleh Kementerian
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) untuk perancangan dan penghasilan Polisi
Kecekapan Tenaga Malaysia.
Beliau melibatkan diri secara langsung dalam perancangan projek, yang merangkumi
tugas pemeriksaan, perancangan dan memberi cadangan yang khusus tentang polisi dan
langkah-langkah pelaksanaan kecekapan tenaga. Beliau juga terlibat dalam tugas
pemodelan dan peramalan projek.
Dr Satesh juga merupakan Chartered Mechanical Engineer dengan Engineering Council,
United Kingdom (UK) dan Ahli Korporat Institution of Mechanical Engineers, UK.
Beliau telah menulis banyak artikel ilmiah dan telah berceramah di pelbagai persidangan
antarabangsa. Beliau juga peserta dalam penyelenggaraan dan penyuntingan hasil terbitan
simposium antarabangsa.
Dr Satesh pernah memperolehi 1st Class Hons Degree in Mechanical Engineering pada
tahun 2002 daripada University of London dan selanjutnya memperolehi gelaran PhD
dalam Thermo-fluids Engineering pada tahun 2005 di Universiti yang sama. Sebelum ini,
Beliau adalah Ketua Program Biomedical Engineering di Utar dan pensyarah Mechanical
Engineering di Monash University Sunway Campus.
Pada masa kini, beliau mengkhususkan dalam peninjauan, perancangan dan pelaksanaan
kegiatan kecekapan tenaga serta penyediaan GHS dan REACh-compliant SDSs. Beliau
adalah berorientasikan sikap terperinci, terarah kendiri, berkeupayaan dalam pelbagai
keadaan dan tugas serta pemimpin yang teruji, sentiasa meneruskan usaha mengumpul
pelbagai projek & pengalaman organisasi pengeluaran yang meliputi strategi
perancangan, pengurusan kewangan, arah kepimpinan dan kepakaran pengurusan pekerja
substansial.

www.comfori.com

PENGURUSAN PROJEK

KANDUNGAN KURSUS

DAY 1

8.30 AM – PENDAFTARAN & JAMUAN
RINGAN
1.0

2.0

Disiplin pengurusan projek.
1.1 Sejarah pengurusan projek
1.2 Keterangan Projek
 Definasi
 Ciri-ciri
 Contoh
1.3 Kitaran hayat projek
 Definasi
 Fasa
 Permulaan Projek
 Definasi Projek
 Pelaksanaan Projek
 Penutupan Projek
1.4 Cabaran pengurusan projek
1.5 Kepentingan pengurusan projek
1.6 Sistem pengurusan projek yang
berintegrasi
 Perbandingan antara system berintegrasi
dengan kaedah „piecemeal‟
 Perbandingan antara integrasi projek
dengan rancangan yang strategic dengan
integrasi dalam proses mengurus projek
Permulaan projek
2.1 Proses pengurusan strategik
 Analisis situasi
 Formulasi strategi
 Pelaksanaan strategi
 Penilaian strategi
2.2 Kepentingan proses pengurusan strategik
2.3 Pengurusan portfolio projek
 Klasifikasi projek
 Pilihan kriteria
 Perancangan sumber
 Perancangan penilaian
 Pengurusan projek

DAY 2

8.30 AM – PENDAFTARAN & JAMUAN RINGAN
3.0

4.0

5.0

5PM – TAMAT UNTUK HARI 1

6.0

LUQMAN HAKIM
SAM SENIOR EXECUTIVE
TEL
FAX
Email

:+603-5621 3630
:+603-5621 7790
: luqman.mustapha@comfori.com

Definasi projek
3.1 Kejayaan projek
3.2 “Work Breakdown Structure” (WBS)
3.3 Definasi projek
 Mendefinasikan skop projek
 Skop projek
 Senarai semak skop projek
 “Project creep”
 Menetapkan keutamaan projek
 Matriks
 Membentukkan WBS
 Pakej tugas
 Mengintegrasi WBS dengan organisasi
 “Organizational
Breakdown
Structure” (OBS)
 Mengekodkan
WBS
dengan
sistem
maklumat
3.4 “Roll-up”
3.5 Struktur proses “break-down”
3.5 Matriks untuk pihak yang
bertanggungjawab
Projek pengembangan rancangan
4.1 Rangkaian Projek
 Definasi
 Kebaikan
 Asas rangkaian projek
 Pembentukan rangkaian projek
 Peraturan-peraturan asas dalam pembentukan
rangkaian projek
4.2
“Forward and backward pass computations”
4.3
Landasan Kritikal dan “Slack/Float”
4.4
Pertimbangan praktikal
Pelaksanaan Projek
5.1
Masalah sumber
5.2
Penyamarataan sumber
5.3
Kendala/ sekatan projek
 Jenis sekatan projek
 Klasifikasi masalah perjadualan
5.4
Kaedah peruntukan sumber
5.5
“Multitasking”
5.6
Menugaskan tanggungjawab projek
5.7
Perjadualan sumber untuk multiprojek
Penutupan Projek
6.1
PDCA (“Plan, Do, Check, Act”)
6.2
Senarai semak penutupan projek

Pendaftaran bermula 8.30pg;
Kursus bermula pada 9:00pg dan tamat pada 5.00ptg
dengan 2 sesi rehat pada 10.30pg dan 3.30ptg dan
makan tengahari pada 12.30tghr.
Bahan bacaan kursus, makan tengahari dan minum
teh akan disediakan.


PENGURUSAN PROJEK 2012.pdf - page 1/3
PENGURUSAN PROJEK 2012.pdf - page 2/3
PENGURUSAN PROJEK 2012.pdf - page 3/3

Related documents


pengurusan projek 2012
ppj 5 6 dec 1
ppj 30 31 july
ppj sabah 14 15nov 1 page brochure
eg076ka rekabentuk sistem pembumian
eg076 rekabentuk sistem pembumian


Related keywords