PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactkotly kondensacyjne .pdf


Original filename: kotly-kondensacyjne.pdf
Author: it's well

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.2, and has been sent on pdf-archive.com on 04/04/2012 at 13:06, from IP address 83.14.x.x. The current document download page has been viewed 1179 times.
File size: 369 KB (6 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego ?

Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które
ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne, kotły
kondensacyjne mogą ogrzewać wodę zasilającą instalację ogrzewania budynku do wysokiej
temperatury np. 80°C, oferowane są jako 1- i 2-funkcyjne oraz z zabudowanym zasobnikiem
c.w.u.

Komora spalania
Kotły kondensacyjne mają zamkniętą komorę spalania, natomiast tradycyjne dostępne są z
otwartą lub zamkniętą komorą spalania.
Zamknięta lub otwarta komora spalania – określają sposób doprowadzenia powietrza do
kotła.
Zamknięta komora – kocioł może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz
budynku np. przez ścianę zewnętrzna, z szachtu kominowego itp. Przy gazie ziemnym nie
potrzebna jest wówczas wentylacja nawiewna do pomieszczenia kotłowni – kratka
wentylacyjna w ścianie zewnętrznej budynku, przez którą powietrze z zewnątrz napływa do
pomieszczenia kotłowni. Pomieszczenie w którym znajduje się kocioł nie jest wychładzane
przez zimne powietrze napływające do niego z zewnątrz, co jest szczególnie istotne jeśli
kocioł znajduje się np. w łazience.
Dodatkową zaletą kotła z zamkniętą komorą spalania jest brak możliwości przedostania się
spalin do pomieszczenia kotłowni.
Otwarta komora spalania – kocioł pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje.
Wówczas odpowiednia ilość powietrza potrzebna do spalania będzie doprowadzana przez
kratkę w ścianie budynku.
Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

W kominie znajduje się
W kominie znajduje się tylko Odprowadzenie spalin i
tylko rura odprowadzająca
rura odprowadzająca spaliny. doprowadzenie powietrza do
spaliny. Powietrze pobierane
Przestrzenią między rurą
kotła odbywa się systemem
jest przez kocioł z
spalinową a kominem
tzw. rura w rurze, przez
pomieszczenia, w którym się
pobierane jest powietrze z ścianę zewnętrzną budynku.
znajduje.
zewnątrz budynku do kotła.

Sprawność
Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych, czyli lepiej
wykorzystują paliwo zapewniając niższe koszty ogrzewania. Osiągają sprawność do 109%,
podczas gdy tradycyjne tylko do 90% (92%).
Sprawność różnych typów kotłów w zależności od temperatury zewnętrznej i obciążenia kotła
(mocy grzewczej).

A – gazowy kocioł kondensacyjny w
instalacji zaprojektowanej na
temperaturę wody grzewczej 40/30°C
B – gazowy kocioł kondensacyjny w
instalacji zaprojektowanej na
temperaturę wody grzewczej 75/60°C
C – kocioł tradycyjny
(niekondensacyjny) bez wymaganej
minimalnej temperatury wody
grzewczej
D – kocioł tradycyjny z koniecznością
utrzymywania minimalnej temperatury
wody grzewczej w kotle 40°C
E – kocioł grzewczy z 1974 roku –
stała wysoka temperatura wody
kotłowej 75°C

Nowoczesne rozwiązania techniczne
Firma Viessmann stosuje w kotłach kondensacyjnych najnowsze rozwiązania techniczne, jak:
wymienniki spaliny/woda Inox-Radial, najnowszej generacji palniki promiennikowe
MatriX, układ kontrolujący spalanie podczas normalnej pracy kotła Lambda-Pro-Control
Wymienniki spaliny/woda Inox-Radial ze stali szlachetnej
wysokiej jakości, o wysokiej skuteczności przekazywania
ciepła – tradycyjne kotły wyposażone są w wymienniki
miedziane (kotły wiszące) i żeliwne (kotły stojące).
Stal szlachetna jest jednym z najtrwalszych materiałów
stosowanych do budowy kotłów. Specjalna konstrukcja
wymiennika powoduje, że spływający kondensat czyści
powierzchnię wymiany ciepła (efekt samoczyszczenia),
szerokie kanały wodne zmniejszają opory przepływu wody
grzewczej oraz zapewniają równomierny przepływ wody w
każdym miejscu wymiennika – brak lokalnych przegrzewów
oraz mała wrażliwość na odkładanie kamienia kotłowego.

Palniki promiennikowe MatriX o specjalnej konstrukcji i
działaniu.
Głównym elementem palnika jest siatka ze stali szlachetnej,
która podczas jego pracy żarzy się przekazując znaczną część
ciepła wodzie grzewczej przez promieniowanie –
najskuteczniejsze sposób przekazywania ciepła. W palnikach
MatriX spaliny osiągają temperaturę 900°C, podczas gdy w
tradycyjnych palnikach mają temperaturę 1300°C. Niższa
temperatura spalin wpływa korzystnie na pracę kotła z
intensywniejszą kondensacją (wyższa sprawność kotła).
Siatka MatriX zwiększa trwałość palnika, gdyż może on
płynnie kompensować naprężenia termiczne podczas jego
pracy.
Kotły z palnikami MatriX są przyjazne dla środowiska
naturalnego (tzw. zerowe emisje zanieczyszczeń), oraz pracują
ciszej od kotłów z tradycyjnymi palnikami, np. głośność pracy
kotła Vitodens 200-W i Vitodens 300-W o mocy do 26 kW nie
przekracza 38 dB przy pełnej mocy kotła oraz 32 dB przy
minimalnej mocy.
Układ Lambda-Pro-Control, który stale kontroluje i reguluje
proces spalania w czasie normalnej eksploatacji kotła.
Automatycznie rozpoznaje rodzaj gazu i dopasowuje warunki
spalania do zmieniającej się jakości gazu i obciążenia kotła.
Zapewnia tym samym maksymalne wykorzystanie energii
zawartej w paliwie oraz zawsze wysoką sprawność kotła w
czasie jego pracy z małą jak i maksymalną mocą grzewczą.
Kotły wyposazone w układ L-P-C mogą być zasilane gazem
ziemnym lub płynnym. Zmiana rodzaju gazu (np. przejście z
gaz\u płynnego na ziemny), nie wymaga stosowania żadnych
dodatkowych elementów ani przeróbek palnika.

Oszczędniejsze zużycie gazu
Uwzględniając efekt kondensacji i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne kotły
kondensacyjne firmy Viessmann są oszczędniejsze od tradycyjnych o ok. 15-20%, a w
porównaniu ze starymi kotłami zużycie gazu będzie mniejsze nawet o 30%.
Przy obecnych cenach gazu, które będą rosły każdego roku, dodatkowe koszty wynikające z
zastosowania kotła kondensacyjnego zwrócą się po ok. 4 do 6 latach.
Dłuższa żywotność kotła

Najlepsze rozwiązania techniczne i wysokiej jakości materiały sprawiają że kotły
kondensacyjne będą trwalsze od tradycyjnych.
Porównanie przykładowych kotłów:
VITODENS 200-W

Rodzaj kotła
Sposób montażu
Sposób pracy
Sprawność [%]
Rodzaj palnika
Moc grzewcza [kW]
Rodzaj paliwa
Układ kontroli splania
Wymiennik
spaliny/woda
Komora spalania

Kondensacyjny
Wiszący
1-funkcyjny
do 109
Modulowany MatriX
5,9-24
Gaz ziemny
lub płynny
Lambda-Pro-Control
Inox-Radial z wysokiej
jakości stali szlachetnej
Zamknięta

VITOPEND 100- VITOGAS 200-F
(2)
W

Tradycyjny
Wiszący
1-funkcyjny
do 90
Modulowany
10,5-26
Gaz ziemny
lub płynny
Brak

Tradycyjny
Stojący
1-funkcyjny
do 92
Jednostopniowy
22
Gaz ziemny
lub płynny
Brak

Miedziany

Żeliwny

Zamknięta
lub otwarta

Otwarta

Dolne ograniczenie
temperatury wody w
Brak
Wymagane
Wymagane
kotle (1)
Pojemność kotła [litr]
2,4
0,52
9,7
Temperatura spalin przy
temp. wody grzewczej
70
145
106
powracającej do kotła z
instalacji 60°C [°C]
Ciężar kotła [kg]
45
32
124
Średnica przyłączy
[mm}
- rury spalinowej
60
60
130
- rury doprowadzającej
100
100
powietrze
Uwagi
W kotle zabudowane są: W kotle
Pompa
pompa obiegowa, zawór zabudowane są: grzejników,
przełączający, zawór
pompa obiegowa, pompa ogrzeania

bezpieczeństwa,
przeponowe naczynie
wzbiorcze

zawór
przełączający,
zawór
bezpieczeństwa,
przeponowe
naczynie
wzbiorcze

(1)

c.w.u., zawór
bezpieczeństwa,
przeponowe
naczynie
wzbiorcze osprzęt
dodatkowy
montowany poza
kotłem

Dolne ograniczenie temperatury – temperatura wody w kotle nie może spaść poniżej np. 40
°C, dla ochrony przed wykropleniem wody ze spalin (kondensacją), która może prowadzić do
uszkodzenia kotła. Nawet przy braku zapotrzebowania na ciepło budynku musi utrzymywać
minimalną temperaturę wody grzewczej w kotle.
(2)

Kocioł nie jest aktualnie oferowany przez firmę Viessmann


Related documents


kotly kondensacyjne
instalacja grzewcza
lab 4
ogrzewanie
lsfd zbi r poradnik w by bejse v1
cennik junkers 2014


Related keywords