OCDsektorSrbija2011.pdf


Preview of PDF document ocdsektorsrbija2011.pdf

Page 1 2 3 456140

Text preview


Izdavač: Građanske inicijative, Beograd
Za izdavača: Miljenko Dereta
Priredili: Dubravka Velat & zaposleni u Građanskim inicijativama
Korice — Valenčak
Dizajn — comma | communication design
Štampa — Original
Tiraž — 1000 primeraka
ISBN 978-86-7408-056-6

Istraživanje su sprovele Građanske inicijative u saradnji s
Kancelarijom Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim
društvom, uz podršku Agencije za privredne registre, dok je
istraživanje neposredno realizovala kompanija IPSOS Strategic
Marketing.
Ovo istraživanje omogućila je Američka agencija za međunarodni
razvoj (USAID) kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja
građanskog društva“, kojim rukovodi Institut za održive zajednice
(ISC).
Štampanje ove publikacije, kao i prevod na engleski jezik,
omogućila je Misija OEBS u Srbiji.
Izneti stavovi i mišljenja autora/autorki ne odražavaju nužno stavove
ISC, USAID ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država, kao ni stav
Misije OEBS u Srbiji.

2