Ulotka .pdf

File information


Original filename: Ulotka.pdf
Author: Dominika

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2012 at 09:54, from IP address 87.246.x.x. The current document download page has been viewed 1179 times.
File size: 693 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ulotka.pdf (PDF, 693 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin
Tel.: 81 440 80 90, Fax.: 81 440 80 92
e-mail: biuro@eurocompass.pl, www.eurocompass.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EuroCompass Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”

OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W TYM DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH
Szkolenia przygotowują do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie:

-

Certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych

-

Certyfikatu Doradcy podatkowego

-

Licencji Doradcy inwestycyjnego

Zapraszamy:
 Przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających jednostkę organizacyjną na
terenie województwa lubelskiego,


Pracowników Przedsiębiorstw z sektora MŚP pracujących i/lub zamieszkałych na
terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

w szczególności:
- kobiety i
- osoby powyżej 50 roku życia
W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w
zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1
i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Biuro projektu: ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin,
Tel.: 793-796-883, e-mail: dominika.lakota@eurocompass.pl
Koordynator projektu: Dominika Łakota

Projekt „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”
realizowany jest w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1
Poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń:
 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – 200 godz.
- liczba uczestników - 48 osób; 4 grupy x 12 osób
- termin: czerwiec 2012 r. – sierpień 2013 r.
 Doradca podatkowy – 200 godz.
- liczba uczestników - 48 osób; 4 grupy x 12 osób
- termin: czerwiec 201 2r. – sierpień 2013 r.
 Doradca inwestycyjny – 256 godz.
- liczba uczestników – 24 osoby; 2 grupy x 12 osób
- termin: czerwiec 2012 r. – styczeń 2013 r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
-

zajęcia prowadzone przez profesjonalną i doświadczoną kadrę trenerską,

-

atrakcyjne pomoce naukowe i materiały szkoleniowe,

-

poczęstunek podczas zajęć,

-

przystąpienie do egzaminu państwowego uprawniającego do wykonywania
zawodu,

-

organizację przejazdu na egzamin.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA !!!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

PROJEKT REALIZOWANY JEST W OKRESIE: 01.04.2012 r. – 30.09.2013 r.


Document preview Ulotka.pdf - page 1/2

Document preview Ulotka.pdf - page 2/2

Related documents


ulotka
zs3 krasnik 0 og oszenie o projekcie popr
pcm og oszenie o projekcie
regulamin
me economy
science garden prezentacja

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ulotka.pdf