PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactUlotka .pdf


Original filename: Ulotka.pdf
Author: Dominika

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2012 at 09:54, from IP address 87.246.x.x. The current document download page has been viewed 1152 times.
File size: 693 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


EuroCompass Sp. z o.o.
ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin
Tel.: 81 440 80 90, Fax.: 81 440 80 92
e-mail: biuro@eurocompass.pl, www.eurocompass.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

EuroCompass Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
„Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”

OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW
MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W TYM DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH
Szkolenia przygotowują do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie:

-

Certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych

-

Certyfikatu Doradcy podatkowego

-

Licencji Doradcy inwestycyjnego

Zapraszamy:
 Przedsiębiorców z sektora MŚP posiadających jednostkę organizacyjną na
terenie województwa lubelskiego,


Pracowników Przedsiębiorstw z sektora MŚP pracujących i/lub zamieszkałych na
terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

w szczególności:
- kobiety i
- osoby powyżej 50 roku życia
W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w
zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1
i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Biuro projektu: ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin,
Tel.: 793-796-883, e-mail: dominika.lakota@eurocompass.pl
Koordynator projektu: Dominika Łakota

Projekt „Lubelskie MŚP wpisane w rozwój sektora usług typu BPO”
realizowany jest w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
W projekcie nie mogą wziąć udziału przedsiębiorstwa, które korzystały ze wsparcia w
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1
Poddz. 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Szczegóły dotyczące organizacji szkoleń:
 Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych – 200 godz.
- liczba uczestników - 48 osób; 4 grupy x 12 osób
- termin: czerwiec 2012 r. – sierpień 2013 r.
 Doradca podatkowy – 200 godz.
- liczba uczestników - 48 osób; 4 grupy x 12 osób
- termin: czerwiec 201 2r. – sierpień 2013 r.
 Doradca inwestycyjny – 256 godz.
- liczba uczestników – 24 osoby; 2 grupy x 12 osób
- termin: czerwiec 2012 r. – styczeń 2013 r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
-

zajęcia prowadzone przez profesjonalną i doświadczoną kadrę trenerską,

-

atrakcyjne pomoce naukowe i materiały szkoleniowe,

-

poczęstunek podczas zajęć,

-

przystąpienie do egzaminu państwowego uprawniającego do wykonywania
zawodu,

-

organizację przejazdu na egzamin.

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA !!!
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

PROJEKT REALIZOWANY JEST W OKRESIE: 01.04.2012 r. – 30.09.2013 r.


Ulotka.pdf - page 1/2
Ulotka.pdf - page 2/2

Related documents


ulotka
zs3 krasnik 0 og oszenie o projekcie popr
pcm og oszenie o projekcie
regulamin
me economy
science garden prezentacja


Related keywords