PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactTomek tomm spłata do AltusRisk .pdf


Original filename: Tomek_tomm spłata do AltusRisk.pdf

This PDF 1.4 document has been sent on pdf-archive.com on 24/04/2012 at 16:52, from IP address 83.9.x.x. The current document download page has been viewed 1350 times.
File size: 149 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank
mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
90-959 Łódź 2, Skrytka Pocztowa 2108

Informacje o transakcji
Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Nadawca:

Winien (Nadawca)
71 1140 2004 0000 3302 4806 9842
BRE Wydz.Bankowości Elektronicznej
TOMASZ ROMANOWSKI
UL.ANDERSENA 5 M.85
01-904 WARSZAWA

Rachunek:
Nr Rachunku:
Nazwa Banku:
Odbiorca:

Ma (Odbiorca)
27 1140 1977 3771 0040 5500 1224
BRE II O. Korporacyjny w Warszawie
ALTUS RISK MANAGEMENT SERVICES SP. Z
O.O.

Tytuł operacji:
Rodzaj operacji:
Nr referencyjny operacji:

004/055/01224
PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
48069842-000000496

Data operacji:
Data księgowania:
Kwota przelewu:

2012-04-22
2012-04-22
11,17 PLN

Data wystawienia dokumentu:    2012-04-24
Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo
Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

mBank Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
Skrytka Pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2 . www.mBank.com.pl . mLinia: 0 801 300 800,
+48 (prefiks) 42 6 300 800


Document preview Tomek_tomm spłata do AltusRisk.pdf - page 1/1

Related documents


ekonto 45048120 989
tomek tomm sp ata do altusrisk
66672177 684
62830281 247
62830281 247 1
72307826 1747


Related keywords