voorbeeldbrief .pdf

File information


Original filename: voorbeeldbrief.pdf
Title: Microsoft Word - voorbeeldbrief.docx
Author: niedererj

This PDF 1.4 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, and has been sent on pdf-archive.com on 08/05/2012 at 10:53, from IP address 145.50.x.x. The current document download page has been viewed 1834 times.
File size: 17 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


voorbeeldbrief.pdf (PDF, 17 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


U.W. Naam
Straat 1
1111 AB Plaatsnaam
Bank: 12.34.56.789

CVOM
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht
Fax.: 030-290.38.70

Plaatsnaam, datum

Betreft: aanvraag CJIB nummer XXXX XXXX XXXX XXXX

Geachte heer, mevrouw,

Refererend naar in briefhoofd vermeld CJIB nummer vraag ik uw aandacht voor het
navolgende.
De Rechtbank Amsterdam, Sector Kanton, heeft de dato 9 februari 2012 inzake de
procedure met kenmerk MU-10-190 uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de door het OM
opgelegde administratiekosten onrechtmatig zijn (LJN BV6243).
Ik verzoek u dienvolgens middels onderhavig schrijven mij de ter zake van onderhavige
kwestie betaalde administratiekosten te retourneren door overschrijving naar mijn in
briefhoofd vermeld bankrekeningnummer.
Ik verzoek u tevens uw beschikking omtrent vorenstaande aanvraag per ommegaande
schriftelijk aan mij kenbaar te maken.

Hoogachtend,

U.W. Naam (handtekening plaatsen!)


Document preview voorbeeldbrief.pdf - page 1/1


Related documents


voorbeeldbrief
bindend advies gcz 11 juni 2008 skgz2007 01284 ano08 143 1
de grote koffie competitie actievoorwaarden
reglement concours fb df nl april 2013
algemene voorwaarden manus
algemene voorwaarden epidemie 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file voorbeeldbrief.pdf