FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy .pdf

File information


Original filename: FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy.pdf

This PDF 1.5 document has been sent on pdf-archive.com on 10/05/2012 at 10:35, from IP address 46.112.x.x. The current document download page has been viewed 1453 times.
File size: 227 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy.pdf (PDF, 227 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


FORMULARZ ZWROTU TOWARU

…………………………., dnia …………………………

Nr zamówienia(aukcji) ……………………..
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)
odstępuję od umowy (nr paragonu lub faktury) nr ........................... zawartej dnia ............................. .
W ramach realizacji umowy (zamówienia), otrzymałem produkt/produkty (oznaczenie modelu): ………………………………………………………………………………. .
(Powód zwrotu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
Rozpatrzenie i zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.
Zwracany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, musi być zapakowany jak w momencie dostawy. Produkt należy zwrócić wraz z paragonem
przesyłając go na własny koszt do firmy ‘BLAZE outlet’ na adres:
BLAZE JOANNA USZLER, os. Kaszubskie10/2, 84-200 Wejherowo
Proszę o zwrot kwoty …………….. zł (słownie………………………………………………………..) przelewem bankowym na podany poniżej numer konta (kwota z
dowodu zakupu bez kosztów transportu).

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Nr konta bankowego: .………………………………………………………………………..
Nr telefonu: ……………………………………..

E-mail: …………………………………

Nick allegro…………………………………..
……………………………………
podpis Klienta


Document preview FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy.pdf - page 1/1


Related documents


formularz zwrotu towaru nowy 1
formularz zwrotu towaru nowy
joana 89 zwrot
odstapienie od umowy
formularz zwrotu towaru
formularz reklamacyjny

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file FORMULARZ ZWROTU TOWARU nowy.pdf