PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactREGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012 .pdf


Original filename: REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012.pdf
Author: ZaczO

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 14/05/2012 at 17:47, from IP address 83.30.x.x. The current document download page has been viewed 867 times.
File size: 338 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012.pdf (PDF, 338 KB)Document preview


REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012
Z FC WSCHOWA
1. Organizatorem wyjazdów jest FC Wschowa.
2. Na wyjazd może pojechad każda osoba po wcześniejszym zapisaniu się i opłaceniu kosztu wyjazdu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą jechad tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców dostarczoną
organizatorowi wyjazdu nie później jak w chwili wejścia do autobusu.
4. W czasie wyjazdu należy stosowad się do próśb i poleceo członków FC Wschowa.
5. Każda osoba jest zobowiązana dbad o porządek w autokarze/pociągu. W przypadku zniszczeo,
uszkodzeo zostaną wyciągnięte konsekwencje finansowe wobec osoby, która ich dokonała.
6. W czasie wyjazdu obowiązuje zakaz nadużywania alkoholu oraz spożywania innych środków
odurzających.
7. Każda osoba musi posiadad szal Unii Leszno.
8. Każda osoba musi posiadad koszulkę Unii Leszno bądź koszulkę białą lub niebieską.
9. W trakcie meczu wszyscy dopingują zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej doping.
10. W trakcie meczu podczas prezentacji oprawy należy wykonywad polecenia grupy Ultras Unia
Leszno oraz FC Wschowa.
11. Zabrania się zabierania ze sobą trąbek, cylindrów i innych tego typu nakryd głowy, peruk, innych
dziwnych ubrao, koszulek/szali innych drużyn, etc. Nie należy też malowad twarzy.
12. Nie wskazane są szaliki/koszulki, na których widnieje logo sponsora (np. szalik Lech Pils – barwy to
nie miejsce reklamowe).
13. W czasie meczu nie należy robid zdjęd. Najważniejszy jest doping i to na nim należy się skupid.
14. Na postojach należy zachowywad się zgodnie z podstawowymi zasadami społecznymi.
Bezwzględny zakaz niszczenia i kradzieży.
15. Nie należy bratad się z kibicami drużyn miejscowych.
16. Nie należy rozmawiad, robid zdjęd z policją oraz służbami ochrony.
17. Osoby, które złamią powyższe punkty, zostaną wpisane na tzw. Czarną Listę. Czarna Lista to lista
osób, którym zakazuje się wyjazdów FC Wschowa. Długośd zakazu ustala FC Wschowa.
18. Osoba zapisująca się musi podad swoje imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy.
19. Zapłatę należy uiścid w gotówce w sposób ustalony przez FC Wschowa lub przelewem na podane
konto.
20. FC Wschowa zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie sezonu.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu, akceptuję go oraz deklaruję stosowanie
się do zawartych w nim zasad.

FAN CLUB WSCHOWA


Document preview REGULAMIN WYJAZDÓW W SEZONIE 2012.pdf - page 1/1

Related documents


regulamin wyjazd w w sezonie 2012
paris regulamin uczestnictwa 1
regulamin akademia sandecja
kalp
regulamin maq action 1
regulamin liga


Related keywords