SIR pytania na egzamin .pdf

File information


Original filename: SIR - pytania na egzamin.pdf
Title: 1
Author: a

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 2.0, and has been sent on pdf-archive.com on 19/06/2012 at 17:56, from IP address 89.228.x.x. The current document download page has been viewed 1591 times.
File size: 73 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


SIR - pytania na egzamin.pdf (PDF, 73 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Pytania Stacje i Rozdzielnie Elektroenergetyczne - egzamin:
1.Okresl współczynnik powrotu zabezpieczeń dla wielkości wzrastających/zmniejszających w warunkach
awaryjnych.
2.Okresl współczynnik powrotu dla przekaźników nadmiarowych/niedomiarowych.
3.Przedstaw wykreślnie zwarcie jednofazowe dla sieci SN z punktem neutralnym uziemionym za pomoca dławikaschemat i rozpływ pradu,-prąd w ziemi pochodzący od pojemności faz zdrowych,-prąd wymuszony przez dławik,wypadkowy prąd w ziemi.
4.W sieci kompensowanej dokonuje się pomiaru składowej zerowej pradu Jo(Jp1-prad pojemnosci lini,Jd-prad
dławika,Rp-rezystacja przejściowa)
Filtr na rys mierzy?A.3Jo=15A,B.3Jo=5A,C.3Jo=60A,D.3Jo=34A
5.Działanie AWSCz można zrealizować przez;
A-dołączenie do lini doziemnej obciażenia rezystancujnego
B-dołączenie do sieci w czasie doziemienia rezystorów połaczonych w trójkat
C-dołaczenie do sieci w czasie doziemienia rezystorów połączonych w układ pełnej gwiazdy
D-dołączenie rezystora w punkcie zerowym sieci
6.Zadaniem automatyki wymuszenia składowej czynnej AWSCz jest;
A-zwiększenie prądu w miejscu doziemienia
B-poprawienie warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych
C-poprawienie warunków samogaszenia zwarc doziemnych przemijających
D-ograniczenie przepięć zwarciowych
7.Do zasilania zab. ziemnozwarciowych wykorzystuje się;
A-napiecie fazowe sieci
B- napiecie międzyprzewodowe sieci
C-napiecie składowej zerowej
D-prady fazowe lini
E-prady składowej zerowe linii
8.Podaj prad rozruchowy (nastawienia)dla zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego-zwłocznego przeciazeniowego
liniiSN i określ wystepujace parametry.
9.Podaj prad rozruchowy(nastawienia)dla zabezpieczenia bezzwłocznego linii SN i określ wystepujace parametry.
10.Podaj zabezpieczenia(+schemat)dla transf.mocy 25MVA
11.Dobierz przekładnie przekaźników wyrównawczych dla Tr.mocy 25MVA,n110=150/5,n15=1000/5
12.Podaj schemat połączen przekładników pradowych dla zabezpieczenia różnicowego i transformatora o grupie
połączeń Yd11
13.Podaj charakterystyki niezależne ,zalezne,stopniowo zalezne przekaźników pradowych i charakterystyke
przekaźnika ziemnozwarciowego czynnomocowego.
14.Narysuj schemat filtru składowej zerowej pradu Holmgreena i Ferentiego ,filtry skladowej zerowej napiecia.
15.Podaj minimalny dopuszczalny zasięg Zp z warunku napieciowego

16.Podaj zasięgi stref zabezpieczenia odlagłościowego –impedancię obciażenia-charakterystyke-współczynnik
kompensacji zwarcia z ziemią.
17.Zasada działania zabezpieczenia szyn(ZS)SN.
18.Zasada działania lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW)SN.
19.Zasada działania automatyki SZR-jawna/ukryta.


Document preview SIR - pytania na egzamin.pdf - page 1/2

Document preview SIR - pytania na egzamin.pdf - page 2/2

Related documents


sir pytania na egzamin
a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95
instrukcja online fourtiny v1 2
raport mazur golubiewski
zadania laborki
sk 2006 2014

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file SIR - pytania na egzamin.pdf