KOMPENDIUM OVER UDVALGTE BORNHOLMSKE SPISELIGE URTER OG BÆR Endelig version.pdf


Preview of PDF document kompendium-over-udvalgte-bornholmske-spiselige-urter-og-b-r-endelig-version.pdf

Page 1 2 3 45648

Text preview


Det kunne tværtimod være et af projektets formål at bidrage til at sikre øens naturligt
forekommende bestande af gastronomisk interessante planter på deres voksesteder sideløbende
med en opformering af dem i et omfang, der på sigt kunne sikre en leverance af relevante planter til
restauranterne, fødevareproduktionen eller f.eks. til en produktion af ”levende souvenirs” fra øen.
Melstedgård kunne indgå som partner, evt. sammen med Nordgen, i et sådant dobbeltsidet
opformerings- og In-Situ-bevaringsprojekt.
Hvis du vil indsamle vilde spiselige planter er der følgende enkle regler, der bør følges:
Pluk kun hvad du har brug for - tænk på den næste
Pluk ikke fredede eller truede planter
Pluk ikke mere end stedet kan bære
Pluk med omtanke
I øvrigt kan reglerne for indsamling på private og offentlige arealer læses her:
http://bornholmsnatur.naturstyrelsen.dk/Nyheder/Indsamling_af_Vildeurter.htm
Kompendiets billeder er ikke alle tilstrækkeligt tydelige til en sikker bedømmelse af planten.
Kompendiet bør ikke betragtes som en flora! Her bør man enten konsultere en almindelig farveflora
eller gå på nettet. ”Fugle og Natur”, http://www.fugleognatur.dk/, og Biopix, http://www.biopix.dk/,
kan anbefales.
Jeg håber, de bornholmske fødevareproducenter, kokkene, restauratørerne og på sigt ikke mindst de
bornholmske familier vil blive inspireret til at eksperimentere med de vilde spiselige urter på
tallerken så vel som i glas.
Vi har et stort potentiale, vi sammen kan forløse!
Hvidovre, 21. juni 2012
Søren Espersen

4