oswiadczenie .pdf

File information


Original filename: oswiadczenie.pdf
Author: Paweł

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 11/07/2012 at 12:02, from IP address 212.67.x.x. The current document download page has been viewed 776 times.
File size: 321 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


oswiadczenie.pdf (PDF, 321 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kochani,
W naszym konkursie pojawiło się następujące zgłoszenie

Otóż chcielibyśmy wytłumaczyd tą sytuację po to aby nikt nie miał wątpliwości co do naszej
wiarygodności i zarazem wiarygodności konkursu.
Niestety zauważyliśmy, że niektórzy próbują grad nie fair w naszym konkursie. Wykryliśmy, że
powstało mnóstwo nieprawdziwych kont, które służyły jedynie oddaniu głosów na poszczególne
zgłoszenia konkursowe. Poniżej dowód:

Głosy zostały oddane z fałszywych kont, założonych na kilka minut przed oddaniem głosu. Do tego
zostały oddane z tego samego numeru IP komputera co jest 100% dowodem na to, że jest to próba
oszustwa. Co więcej wyżej wspomniana Pani przyznała się sama do tego publicznie zamieszczając na
naszym fanpage’u następujący post:

Naszym celem zarówno w biznesie jak i w działalności na Facebooku jest prowadzenie uczciwej
komunikacji z klientami. Zawsze dbamy o najwyższy poziom usług i taki też poziom chcemy
reprezentowad przy organizacji różnego rodzaju inicjatyw skierowanych do Was.
Stosowne działania podejmujemy odnosząc się do paragrafu 4, punktu 2 regulaminu konkursu,
którego treśd jest następująca:
W przypadkach wykrycia działao niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w
serwisie społecznościowym Facebook lub w przypadku innych działao sprzecznych z ideą i celem
Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z Konkursu. W związku z tym nasza aplikacja
konkursowa wyposażona jest w filtry, które pozwalają wyeliminowad głosy oddane w sposób
nieuczciwy.
Chcemy aby w konkursie zwyciężyły osoby, które rzeczywiście na to zasłużyły i zapewniamy Was, że
zrobimy wszystko aby tak się stało.


Document preview oswiadczenie.pdf - page 1/2

Document preview oswiadczenie.pdf - page 2/2

Related documents


oswiadczenie
powiatowy konkurs literacki
regulaminkonkursu
regulamin konkursu wawel dzie ta ca
regulamin kreatywnesynapsy
regulamin konkursu

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file oswiadczenie.pdf