NUK II.pdf


Preview of PDF document nuk-ii.pdf

Page 1 2 3 456176

Text preview


002.64126

Projekt številka 002 spada v kategorijo in vrsto projektov kot kompaktna
stavba na vogalu Zoisove in Emonske ceste, ki sledi obodu lokacije, in
vogalnih volumnov. Velika vogalna stavba je nova znamenitost, a njeni
raztegnjeni previsni volumni se navezujejo na višino sosednjega stanovanjskega bloka in tako stavba izpolni kar največji mogoči odtis. To je
odličen razvoj zelo jasne ideje ter zelo dobra razdelava in končni načrt.
Glavna ideja je v notranjosti stavbe. Več balkonov, »skakajoča tla« dajejo
mešanico dostopa do arhiva/skladišča ter dostopa za branje/javnost. Z
vidika knjižnice to ni tako dobra rešitev; pravzaprav lahko povzroči resne
težave pri delovanju in lahkem pretoku zaposlenih po knjižnici. Žirija
meni, da je poleg privlačnega in dobrega dela, zelo dobrega celotnega
načrta taka funkcionalna in organizacijska težava ključ do vsega, kar se
je pozneje zgodilo pri razvoju stavbe. To je po našem mnenju resna napaka.
Prav tako je rešitev jeklene nosilne konstrukcije težavna v samem konceptu.

Project number 002 is according to the category and type of projects,
a compact building, on the corner of Zoisova and Emonska streets, which
follows the site lines and corner volumes (houses). The large corner building would be a new landmark, but its two stretched cantilevered volumes
relate to the height of the neighbouring building block, thus filling the
maximum footprint. This is a very good development of a very clear idea and
also a very good elaboration and final design. The main idea is inside the
building in section. Multiple balconies, ‘jumping floors’, provide a mix of
archive/storage and reading/public access. In terms of library practise,
this is not such a good solution; actually it can create serious problems
for the functioning and easy flow of work for employees in the library.
The jury’s opinion is that, notwithstanding the attractive and good section
and the overall good design, such functional and organisational problems
are the keys to everything that later happens in the development of the
building. This is in our opinion a serious flaw. Also, the steel load-bearing
structural solution is problematic in its very conception.