NUK II.pdf


Preview of PDF document nuk-ii.pdf

Page 1...3 4 567176

Text preview


005.34329

Projekt številka 005 spada v kategorijo širjenja stavbe po vsej določeni
liniji stavbe in ulic. Ta predlog ustvarja splošni prostorski sistem gradnje,
zelo formalno in strogo mrežo, zapleteno maso kot rešitev za vse; težave
z lokacijo, gradnja in formalni videz. S takim zelo strogim prostorskim
mrežnim sistemom si ta predlog ustvarja mnogo resnih težav. Žirija ne
najde razloga za strogo (3D) mrežno rešitev, razen rimske zapuščine, ki je
pomembna, a ne edina zgodovinska referenčna točka v središču Ljubljane.
Posledica tega pristopa je dvomljiv videz z vseh ulic, brez občutka za
obstoječe stavbe, linije ulic in tudi notranjost ustvarja zelo majhne
zaprte prostore. Tak pristop je poleg dobrega razvoja po našem mnenju
preveč formalen in brez pravega razloga.

Project number 005 distributes the building over the entire defined building and street line. This proposal creates an overall spatial construction
system, a very formal and strict grid, and a complex mass as a solution
for everything; site problems, construction, and formal appearance.
With this very strict spatial grid system, this proposal creates a lot
of serious problems. The jury cannot find a reason for a strict (3D) grid
solution, except the Roman legacy, which is important, but not the only
historical reference in the centre of Ljubljana. This approach results
in a questionable appearance on all street fronts, with no feeling for
the existing buildings or street lines, and also inside, creates sometimes
very claustrophobic spaces. This approach, besides its good development,
is in our opinion too formal and without real justification.