NUK II.pdf


Preview of PDF document nuk-ii.pdf

Page 1...4 5 678176

Text preview


006.20222

Projekt številka 006 je predlog, ki konceptualno zapolnjuje celotno
lokacijo stavbe. Je tudi eden od predlogov, ki poskušajo jasno izpostaviti
in prikazati arheološke izkopanine in zgodovino Ljubljane, da postanejo
eden glavnih delov prostorskega koncepta. To je zelo premišljen in razdelan
projekt, zelo dobro pripravljen in vsak del lokacije, programa in stavbe
je skrbno pripravljen. Koncept popolnoma dviga v zrak vse volumne in s tem
izpostavi celotno klet z arheološko lokacijo mimoidočim. S tem je večina
načrta osredotočena na skrb za arheologijo, celo glavni vhod se dviga.
Ta vertikalni koncept je sestav dvignjenih volumnov. Žiriji se je zdel ta
premišljeni koncept zelo dober, a s tem konceptom si ustvari nekaj težav
s sestavo in videzom. Zdi se nam, da je mestna odprtina na Emonsko cesto
morda malo pretirana in nepotrebno je toliko odpirati stavbo proti ulici
in Trgu francoske revolucije. Čeprav je zelo dobro razdelan in načrtovan
volumen na Zoisovi ulici, se žiriji ni zdel dovolj prepričljiv in je deloval
nekako čudno v okviru celotne stavbe.

Project number 006 conceptually fills the entire building site. Also, one
of the proposals that clearly tries to expose and show the archaeological
excavations and history of Ljubljana and making it one of the main parts
of the spatial concept. This is a very thoughtful and elaborate project,
very well designed and with care for every part of the site, programme
and building. The concept completely lifts all volumes into the air, and by
doing so, exposes the whole basement with the archaeological site to public
passers-by. By doing so, much of the design is concentrated on concern for
the archaeology - even the main entrance rises - and this vertical concept
is a composition of elevated volumes. The jury found this thoughtful project
very good, but the very same concept creates problems of composition and
appearance. We find the huge opening on Emonska Street perhaps too much
and unnecessary to open this building so much towards the street front
and Trg francoske revolucije square. Also, although very well elaborated
and designed, the volume on Zoisova Street did not convince the jury and
appears rather strange in the composition of the whole building.