my siÄ™ zimy nie boimy .pdf

File information


Original filename: my siÄ™ zimy nie boimy.pdf
Title: rom_st
Author: stoinska

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 26/09/2012 at 21:09, from IP address 31.174.x.x. The current document download page has been viewed 1100 times.
File size: 90 KB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


my siÄ™ zimy nie boimy.pdf (PDF, 90 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Rozkład zajęć w semestrze ZIMOWYM 2012/2013 - Filologia romańska I rok LIC
Godz.
od - do

Poniedziałek

Wtorek
PNJF
GRAM.
GR. 3 (A1)
S. 3A
MGR
MAJCHER

8:00 –
9:30

ŁACINA
GR. 1
S. 18A
MGR KRUK

PNJF
GRAM.
GR. 5
(POCZ.)
S. 501A
MGR
BIRECKA

Środa

Czwartek

PODSTAWY
GLOTTODYDAKTYKI
GR. 1
S. 114A
DR WOJCIECHOWSKA

PNJF
FR. OGÓLNY
GR. 5
(POCZ.)
S. 501A
MGR
BIRECKA

WF
PNJF
FR. OG.
GR. 3 (A1)
S. 3A
MGR MAJCHER

9:45 –
11:15

11:30 –
13:00

13:15 –
14:45

15:00 –
16:30

PNJF
FRANCUS
KI
OGÓLNY
GR. 5
(POCZ.)
S. 504A
MGR
BIRECKA

LITERATURA,
SZTUKA, SPOŁ.
S. C2 [WYKŁAD]
DR A. LOBA
PNJF
FON. PRAKTYCZNA
GR. 3 (A1)
S. 501A
MGR PACHOLCZYK

PNJF
FR. OG.
GR. 4 (POCZ.)
S. 7A
MGR
MOREAU

ŁACINA
GR. 2
S. 18A
MGR KRUK

PNJF
ROZ.
GR. 1 (B1)
S. 9A
MGR
PACHOLCZYK

PNJF
ROZ.
GR. 2 (A2)
S. 504A
MGR PACHOLCZYK

ŁACINA
GR. 4
S. 18A
MGR
KRUK

PNJF
FR. OG.
GR. 1 (B1)
S. 7A
MGR MOREAU

ŁACINA
GR. 3
S. 5A
MGR KRUK

PODSTAWY
GLOTTODYD.
GR. 2
S. 114A
DR WOJCIECHOWSKA

FON. ART.
GR. 4
(POCZ.)
S. 402A
DR TKACZYK

PNJF
MÓW.
GR. 1 (B1)
S. 14A
MGR
GASPARS

PNJF
GRAM.
GR. 2 (A2)
S. 114A
MGR
CHÉRON

FON. ART.
GR. 5
(POCZ.)
S. 501A
DR TKACZYK

PNJF
FR. OG.
GR. 4
(POCZ.)
S. 2A
MGR
LALLOUET

PNJF
MÓW.
GR. 2 (A2)
S. 14A
MGR
GASPARS

PNJF
FR. OG.
GR. 4
(POCZ.)
S. 2A
MGR LALLOUET

1

PNJF
GRAM.
GR. 1 (B1)
S. 5A
MGR CHÉRON

PNJF
FON.
PR.
GR. 4
(POC
Z.)
S. 8A
DR
DYONIZIA
K

PNJF
LIT.,
FR.
SZTU
OG.
KA,
GR. 5
SPOŁ
(P.)
.
S.
GR. 1
504A
S.
MGR
402A
BIDR
REC
LOBA
KA

PNJF
ROZ.
GR. 3
(A1)
S. 504A
MGR
MOREAU

LIT.,
SZTUKA,
SPOŁ.
GR. 2
S. 513A
DR LOBA

Piątek
FRANCJA WSPÓŁCZESNA
[KONW]
S. C2
DR TEKLIK

WSTĘP
DO JĘZYKOZNAWSTWA
S. C2
DR KALISKA

EMISJA GŁOSU
MGR SYKULSKA
S. 114A
[1]

PNJF
LIT.,
FON. PR.
SZTUKA,
GR. 5
SPOŁ.
(POCZ.)
GR. 3
S. 6A
S. C2
DR DYODR LOBA
NIZIAK

FON. ART.
GR. 3 (A1)
S. 503A
DR TKACZYK

WSTĘP
DO LITERATUROZNAWSTWA
S. C2 [KONW.]
DR TOMCZAK

FON. ART.
GR. 1 (B1)
S. 503A
DR
TKACZYK

PNJF
GR.
GR. 4
(P.)
S. 2A
MGR WALICKA
PNJF
FR.
OGÓLNY
GR. 2 (A2)
S. 3A
MGR LAL-

Sobota

Niedziela

LOUET

FON. ART.
GR. 2 (A2)
S. 503A
DR TKACZYK

16:45 –
18:15
PEDAGOGIKA
[W]
S. C2
DR RADOŁA
[1]

18:30 –
20:00

PSYCHOLOGIA
[W]
S. C2
DR ŚWIRYDOWICZ
[1]

[1] – SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Rozkład zajęć w semestrze ZIMOWYM 2012/2013 - Filologia romańska II rok LIC
Godz.
od - do

8:00 –
9:30

9:45 –
11:15

Poniedziałek
DYDAKTYKA JĘZ.
FRANCUSKIEGO:
KSZTAŁCENIE
KOMPETENCJI KOM.
S. C2
MGR BIRECKA

PNJF GRAMATYKA
GR. 3 (B1-B2)
S. 9A
MGR BIRECKA

Wtorek
EMISJA
GŁOSU
MGR
SYKULSKA
S. 402A
[1]

PNJF
FR. OG.
GR. 3
(B1-B2)
S. 9A
MGR PACHOLCZYK

PNJF
WARSZTATY
PNJF
KREATYWNO FR. ZAW.
ŚCI JĘZ.
GR. 2
GR. 1 (B2)
(B2)
S. 14A
S. 503A
MGR
MGR
MOREAU
LALLOUET
PNJF
WARSZTATY
KR. JĘZ.
GR. 2 (B2)
S. 14A
MGR
MOREAU

Czwartek

Środa
PNJF
GRAM.
GR. 1 (B2)
S. 504A
DR
PIROGOWSKA

PNJF
GRAM.
GR. 2 (B2)
S. 503A
DR KALISKA

PNJF
ROZ./
MÓW.
GR. 3 (B1B2)
S. 18A
MGR
PACHOLCZYK

PNJF
FR. ZAW.
GR. 1 (B2)
S. 2A
MGR LALLOUET

2

Piątek
PNJF
PNJF
W. KR. JĘZ. ROZ./MÓW.
GR. 3
GR. 1 (B2)
S. 5A
(B1-B2)
DR
S. 9A
KALISKA
MGR
MOREAU

WF

JĘZYK HISZPAŃSKI
S. 5A
MGR J. FERNANDEZ

Sobota

Niedziela

11:30 –
13:00

JĘZYK ANGIELSKI
S. 501A
MGR LEWANDOWSKA

JĘZYK
HISZPAŃSKI
S. 5A
MGR J.
FERNANDEZ

JĘZYK
WŁOSKI
S. 503A
MGR
OTTAVIANO

13:15 –
14:45

LITERATURA, SZTUKA,
SPOŁ. [WYKŁAD]
S. 513A
PROF. M. LOBA

JĘZYK WŁOSKI
S. 9A
MGR OTTAVIANO

15:00 –
16:30

WPROWADZENIE
DO AKWIZYCJI JĘZ.
ROMAŃSKICH
S. 402A
DR HAB. BLACHOWSKASZMIGIEL

PNJF
ROZUMIENIE/MÓWIENIE
GR. 2 (B2)
S. 501A
MGR PACHOLCZYK

16:45 –
18:15

HISTORIA FRANCJI
(WYKŁ)
S.C2
DR LOBA

18:30 –
20:00

PNJF
FR. ZAW.
GR. 3
(B1-B2)
S. 504A
MGR
MOREAU

JĘZYK ANGIELSKI
S. 6A
MGR LEWANDOWSKA

JĘZYK ANGIELSKI
S. 6A
MGR LEWANDOWSKA

MORFOSKŁADNIA
GR. 2
S. 402A
DR DYONIZIAK

JĘZ.
HISZP.
S. 5A
MGR
FERNANDEZ

JĘZ.
WŁOSKI
S. 8A
MGR
KLINGER

LIT.,
SZTUKA,
SPOŁ.
[ĆW.]
S. 18A
GR. 1
DR
TOMCZAK
LIT.,
SZTUKA,
SPOŁ.
[ĆW.]
S. 18A
GR.2
MGR
SUKIENNI
CKA

PSYCHOLOGIA
[K]
S. 402A
MGR HEJMANOWSKI
[1]
PSYCHOLOGIA
[ W]
S. 402A
DR ROSIŃSKA
[1]

KULTURA JĘZYKA
[W]
S. 114A
DR ŻUCHELKOWSKA

[1] – PROFIL DYDAKTYCZNY

3

DYŻUR
INSTYTUTOWY

MORFOSKŁADNIA
GR. 1
S. 402A
DR DYONIZIAK

Rozkład zajęć w semestrze ZIMOWYM 2012/2013 - Filologia romańska III rok LIC
Godzina
od - do
8:00 –
9:30

9:45 –
11:15

11:30 –
13:00

13:15 –
14:45

15:00 –
16:30

16:45 –
18:15

Poniedziałek

Wtorek

WIEDZA O SPOŁ. POLSKIM
S. 501A
DR IDZIKOWSKA-CZUBAJ
[1]

JĘZYK ANGIELSKI
S. 7A
MGR ROEMERTWOŹNIAK

LITERATURA, SZTUKA,
SPOŁECZEŃSTWO
[ĆW.]
GR. 2
S. 402A
MGR PAWLICKI

JĘZYK
JĘZYK
WŁOSKI
ANGIELSKI
S. 2A
S. 7A
MGR
MGR
OTTAVIANO ROEMERTWOŹNIAK

JĘZYK WŁOSKI
S. 9A
MGR OTTAVIANO

PNJF
ROZUMIENIE/ PEDAGOGIKA
MÓWIENIE
[K]
GR. 2
S. 18A
DR RADOŁA
S. 504A
MGR
[1]
PACHOLCZYK

JĘZ. HISZPAŃSKI
S. 14A
LEKTOR

JĘZYK HISZPAŃSKI
S. 5A
MGR J. FERNANDEZ

PROSEMINARIUM
LICENCJACKIE
[TRAD.]
S. 114A
DR ŻUCHELKOWSKA

Czwartek

Środa

Piątek
DYDAKTYKA JĘZ. FR.:
ORGANIZACJA
PROCESU NAUCZANIA
S. 8A
DR WOJCIECHOWSKA

PNJF
GRAMATYKA
PNJF
GRAM./
PNJF
KONTRASTYWNA
FR. ZAW.
DYSKURS
TŁUM.
GR. 2
AKAD.
GR. 2
GR. 1
GR. 1
S. 3A
S. 8A
S. 501A
MGR
MGR CHÉS. 504A
DR KAPAŁANIUK
RON
DR PIROLISKA
GOWSKA
PNJF
PNJF
JĘZYK
GRAM./
TŁUM.
GRAMATYKA
GR. 1
ANGIELSKI
DYSKURS
KONTRASTYWNA
S. 503A
AKAD.
S. 3A
GR. 1
MGR
GR. 2
MGR
S. 501A
ROEMERTPAŁANIUK
S. 2A
DR KALISKA
WOŹNIAK
DR
PIROGOWSKA
PNJF
ROZ./
PNJF
PROSEMINARIUM
MÓW.
FR. ZAW.
LICENCJACKIE
GR. 1
GR. 2
[DYD.]
S. 503A
S. 5A
S. 504A
MGR
MGR
DR GÓRECKA
PACHOLCHÉCZYK
RON
LIT., SZTUKA,
JĘZYK
SPOŁ. [ĆW.]
JĘZ. HISZPAŃSKI
WŁOSKI
GR. 1
S. 14A
S. 14A
S. 503A
LEKTOR
MGR PIPROF. MAWOWARSKA
LINOWSKI
LITERATURA, SZTUKA,
SPOŁECZEŃSTWO
[WYKŁAD]
S. 114A
PROF. MALINOWSKI

PROSEMINARIUM
LICENCJACKIE
[LIT.]
S. 513A
PROF. M. LOBA

4

SEMANTYKA JĘZ. FR.
Z ELEMENTAMI
LEKSYKOLOGII
S. 513A
PROF. VETULANI

DYŻUR
INSTYTUTOWY

PROSEMINARIUM
LICENCJACKIE
[JĘZ.]
S. 513A
PROF. VETULANI

Sobota

Niedziela

18:30 –
20:00

INTERKULTUROWOŚĆ
[WYKŁAD]
S. C1
DR MACKIEWICZ
[1]

DYDAKTYKA WOS
S. C1
PROF. SIEK-PIZKOZUB
[1]

[1] – PROFIL DYDAKTYCZNY

5

Rozkład zajęć w semestrze ZIMOWYM 2012/2013 - Filologia romańska I rok SUM
Godzina
od - do

8:00 –
9:30

9:45 –
11:15

Poniedziałek
SEM. SPEC.1
[LIT.]
S. 504A
DR TEKLIK

Wtorek

JĘZ.
JĘZYK
WŁOSKI ANGIELSKI
JĘZYK WŁOSKI
S.501A
S. 5A
S. 2A
MGR
MGR
MGR OTTAVIANO
DOMA ROEMERTRADZKA WOŹNIAK

INTERDYSCYPLI
NARNOŚĆ:
JĘZ. I KOM.
[KONW]
S. 513A
PROF. SYPNICKI

SEM. SPEC.2
[LIT.]
S. 504A
DR TEKLIK

11:30 –
13:00

INTERDYSCYPLI
NARNOŚĆ:
KULTURA
I PRZEKŁAD
[KONW]
S. 513A
DR BOROWCZYK

SEMINARIUM
MGR
[TRAD.]
S. 504A
PROF.
TOMASZKIEWICZ

JĘZYK ANGIELSKI
S. 8A
MGR ROEMERTWOŹNIAK

13:15 –
14:45

SEM. SPEC.
TŁUM. MULT.
S. 109B
DR BOROWCZYK

SEMINARIUM
SPEC.
[JĘZ.]
S. 8A
DR HAB.
NKOLLO

SEMINARIUM SPEC.
[JĘZ.]
S. 504A
DR
PIROGOWSKA

SEMINARIUM
SPEC.
[LIT.]
S. 503A
DR A. LOBA

JĘZ. HISZPAŃSKI
S. 14A
LEKTOR

15:00 –
16:30

Czwartek

Środa

PODSTAWY GLOTTO-DYDAKTYKI
S. C2
DR WOJCIECHOWSKA
[1]

SEMINARIUM SPEC.
[DYD.]
S. 504A
DR GÓRECKA

Piątek
SEM. MGR
[LIT.]
S. 503A
PROF.
MALINOWSKI

SEM.
MGR
[JĘZ.]
S. 504A
PROF.
VETULANI

SEM. SPEC.
[DYD.]
S. 2A
DR WOJCIECHOWSKA

PNJF
TŁUMACZENIE
GR. 1
S. 3A
MGR WALICKA

PNJF
DYSERTACJA
GR. 2
S. 7A
MGR
MAJCHER

EMISJA GŁOSU
MGR SYKULSKA
S. 114A

PNJF
TŁUMACZENIE
GR. 2
S. 3A
MGR WALICKA

PNJF
DYSERTACJA
GR. 1
S. 7A
MGR
MAJCHER

SEMINARIUM MAGISTERSKIE
[DYDAKTYKA]
S. 8A
DR HAB. BLACHOWSKASZMIGIEL

SEM. SPEC.:
WPROWADZENIE
DO STRAT. TŁUM.
S. 109B
DR ŻUCHELKOWSKA

SEM.SPEC.
[JĘZ]
S.504A
PROF.VETULANI

6

Sobota

Niedziela

16:45 –
18:15

SEMINARIUM
SPEC.
[DYD.]
S. 402A
DR HAB.
BLACHOWSKASZMIGIEL

SEM. SPEC.
TŁUM LIT. B-A
S. 109B
DR
ŻUCHELKOWSKA

JĘZ. HISZPAŃSKI
S. 14A
LEKTOR

PSYCHOLOGIA
[W]
S. C2
DR ŚWIRYDOWICZ
[1]

PEDAGOGIKA
[W]
S. C2
DR RADOŁA
[1]

18:30 –
20:00

[1] – SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA
STUDENCI WYBIERAJĄ JEDNE ZAJĘCIA Z MODUŁU „INTERDYSCYPLINARNOŚĆ”: JĘZYK I KOMUNIKACJA LUB KULTURA I
PRZEKŁAD.
STUDENCI WYBIERAJĄ TRZY SEMINARIA SPECJALIZACYJNE.
DRUGA GODZINA LEKTORATU Z JĘZYKA WŁOSKIEGO – ZAJĘCIA ŁĄCZONE Z PNJW NA FILOLOGII WŁOSKIEJ.

Rozkład zajęć w semestrze ZIMOWYM 2012/2013 - Filologia romańska II rok SUM
Godzina
od - do

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

JĘZYK ANGIELSKI
S. 3A
MGR ROEMERTWOŹNIAK

SEMINARIUM
SEMINARIUM
MGR
MAGISTERSKIE
[TRAD]
[DYD.]
S. 508A
PROF.
PROF.
TOMASZKIEWICZ
KARPIŃSKA
S.504A

8:00 – 9:30

9:45 – 11:15

SEMINARIUM
MAGISTERSKIE
[JĘZ.]
S. 503A
PROF. SYPNICKI

7

Sobota

Niedziela

SEMINARIUM
MAGISTERSKIE
[LIT.]
S. 510A
PROF. LIS

11:30 –
13:00

PNJF
MÓWIENIE
S. 114A
DR GÓRECKA

13:15 –
14:45

15:00 –
16:30

16:45 –
18:15

PNJF
TŁUMACZENIE
S. 114A
DR BOROWCZYK

18:30 –
20:00

8

DYŻUR
INSTYTUTOWY


Related documents


my si zimy nie boimy
grafik dla dzialu na miesiac 9
gift serwis kalendarze 2018
og oszenia duszpasterskie
intencje od 16 do 23 03
zootechnika i

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file my siÄ™ zimy nie boimy.pdf