PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactDU zadani0302 .pdf


Original filename: DU-zadani0302.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by TeX / pdfTeX-1.40.11, and has been sent on pdf-archive.com on 07/10/2012 at 14:55, from IP address 88.101.x.x. The current document download page has been viewed 559 times.
File size: 52 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


IB102 – u
´ kol 3, pˇ
r´ıklad 2
Vypracoval(a):
Skupina:

Odevzd´
an´ı: 8. 10. 2012
ˇ
UCO:

2. [2 body] Uvaˇzme jazyk
L = {w ∈ {a, b}∗ | pr´avˇe kaˇzd´
y k-t´
y symbol ve w je a,
kde k je libovoln´e, pevn´e, kladn´e pˇrirozen´e ˇc´ıslo}
Tedy napˇr´ıklad slova aaa, babab, bbabbabba, bbbba, bbbbbabbb do tohoto jazyka patˇr´ı, zat´ımco
slova babba, bbbababbba nikoliv.
Rozhodnˇete, zda jazyk L je ˇci nen´ı regul´arn´ı a dokaˇzte:
• Pokud L je regul´arn´ı, uved’te regul´arn´ı gramatiku generuj´ıc´ı anebo koneˇcn´
y deterministick´
y automat akceptuj´ıc´ı dan´
y jazyk. Gramatiku/automat zapiˇste se vˇsemi form´aln´ımi
n´aleˇzitostmi.
• Pokud L nen´ı regul´arn´ı, dokaˇzte tuto skuteˇcnost pomoc´ı Lemmatu o vkl´ad´an´ı (tzv.
Pumping Lemma).


Document preview DU-zadani0302.pdf - page 1/1

Related documents


du zadani0302
srs1 9 stav me reprosustavy
navstevni rad cs
voto vohoz cz podm nky
pfr v4 t k 2
aux kova kucha ka na pr b h funkce 1


Related keywords