cijenik svih artikala.pdf


Preview of PDF document cijenik-svih-artikala.pdf

Page 1 234129

Text preview


Šifra

Kataloški br.

0440457
0440607
4431-0051

Bar Kod

4015110002543

0480025
4431-0052
0449667
0440407
4430-0040
4430-0041
4430-0042
0411007

0480025
4015110002550
5412058128790

4432-0050
0440817
0440847
4550-0040

4015110011668

4015110003571
4015110003588
4015110003595
0411007

4015110011934

Cijena bez
PDV

Cijena sa PDV

FIGARO ZA KOSU 22mm (KOM)
FIGARO ZA KOSU 24mm (KOM)
FIGARO ZA KOSU 25 mm CERAMIC/IONIC MOSER
(KOM)
FIGARO ZA KOSU 25 mm ULTRON SIBEL (KOM)
FIGARO ZA KOSU 38 mm CERAMIC/IONIC (KOM)
FIGARO ZA KOSU 38 mm GOLD CERAMIC (KOM)
FIGARO ZA KOSU 9 mm (KOM)
FIGARO ZA KOSU CERAMIC 19 mm (KOM)
FIGARO ZA KOSU CERAMIC 25 mm (KOM)
FIGARO ZA KOSU CERAMIC 32 mm (KOM)
FIGARO ZA KOSU CERAMIC REVOLVIT ULTRON
28,5 cm (KOM)
FIGARO ZA KOSU CONICAL CRNI (KOM)
FIGARO ZA KOSU SPIRALNI (KOM)
FIGARO ZA KOSU SPIRALNI (KOM)
UVIJAČ ZA KOSU HOT AIR STYLER CRNO-SIVI
ERMILA (KOM)

67,692
20,940
40,171

79,200
24,500
47,000

23,932
41,880
23,590
62,906
49,573
51,282
53,846
68,376

28,000
49,000
27,600
73,600
58,000
60,000
63,000
80,000

38,462
84,872
78,803
42,735

45,000
99,300
92,200
50,000

SUŠILO ZA KOSU 2001 R 2100W CRNO GAMMA PIU
(KOM)
SUŠILO ZA KOSU ACTIVE OXYGEN 2100W CRNI
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU COLLECTION STYLE 07 2200W
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU COLLECTION STYLE 08 2200W
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU COLLECTION STYLE 09 2200W
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU COLLECTION STYLE 10 2200W
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU COLLECTION STYLE 11 2200W
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU COMFORT 4000 2300W CRNO
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU COSMO IONICO 2000W CRNI
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU ELMONT X5 TORMALIONIC
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU E-T.C. 2100W (KOM)
SUŠILO ZA KOSU G+6001 GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU G+6002 LIGHT MP GAMMA PIU
(KOM)
SUŠILO ZA KOSU G+6003 POWER CRNI GAMMA
PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU G+7005 TORMALIONIC 2500W
CRNO GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU ITALIC 1600W CRNO GAMMA PIU
(KOM)
SUŠILO ZA KOSU ITALIC 1800 W CRNO GAMMA
PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU KAPPA 3000 GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU LUXOR 3001 2000W CRNO
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU MEGA COSMO 2000W CRNO
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU OZON 1 GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU T2 ULTRASILENT GAMMA PIU
(KOM)
SUŠILO ZA KOSU TURBOSTAR 1800W CRNO
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU VANITY 1800W MAT SIVO
GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU VIP COIFFEUR ULTRA-SPEED
CRNO GAMMA PIU (KOM)
SUŠILO ZA KOSU ZA KOSU GRAFFITI 2000 GAMMA
PIU (KOM)

81,197

95,000

162,393

190,000

115,385

135,000

115,385

135,000

115,385

135,000

115,385

135,000

115,385

135,000

106,838

125,000

106,838

125,000

107,009

125,200

106,838
82,222
90,000

125,000
96,200
105,300

92,393

108,100

109,231

127,800

58,974

69,000

55,556

65,000

64,103
73,675

75,000
86,200

84,615

99,000

215,299
106,154

251,900
124,200

58,974

69,000

83,761

98,000

58,974

69,000

47,265

55,300

Naziv

112 SUŠILA
1121 SUŠILA GAMMAPIU
GP2001R

8021660006999

GPOXY001

8021660006586

GPSTYLE07

8021660005107

GPSTYLE08

8021660005572

GPSTYLE09

8021660006197

GPSTYLE10

8021660006654

GPSTYLE11

8021660007101

GPCOMF032

8021660006203

GPCOSMO32
GPELMONTX5
GPETCL233
GPCP021
GPCL022

8021660006975

GPCP032

8021660005527

GP7005
GPITAL1600

8021660005480

GPITAL1800

8021660005084

GP2032
GPLUXOR32

8021660000607
8021660005510

GPMEGAC32

8021660002090

GPC1101
GPC101
GPTURBOS23

8021660005497

GPVANITY213

8021660005503

GPCN023

8021660000669

GPC022

Copyright © 1996-2011 e-Line d.o.o. Sarajevo

2 / 129

Miroslav M. 25.8.2012 8:59:12