Akciove trhy a investovani.pdf


Preview of PDF document akciove-trhy-a-investovani.pdf

Page 12324

Text preview


AKCIOVÝ TRH
Vynález akcií
-do 17.st se při bankrotu plně (tj.veškerým majetkem) odpovídalo za dluhy- postupně společnosti
s omezenými závazky (podílníci na společnosti (vlastníci společnosti) ručili za závazky spol.
pouze do výše investice)- společnosti šly do vyššího rizika, než byly ochotny jít FO.
Podnikový závoj-chrání osobní majetek jak akcionářů, tak osob ve vedení (není možné žalovat
osoby ve vedení podniku za závazky společnosti). propíchnutí podnikového závoje -FO je právně
odpovědná za akce a závazky podniku.(když učiní delikt ve jménu společnosti)
Světová banka používá pojem vytahování aktiv jako název pro tunelování a drancování.
Tunelování -zcizení majetku podniků většinovými vlastníky -náklady nesou menšinoví akcionáři.
Drancování-zcizení majetku podniků většinovými vlastníky-náklady nesou daňoví poplatníci,
(banky, obchodníci s cennými papíry), neboť těmto institucím stát v případě problémů pomáhá.
Dvě formy společností s omezenými závazky
Společnost s ručením omezeným- jednodušší forma vlastnictví vhodná pro menší společnosti
s malým počtem vlastníků. Společnosti s ručením omezeným mají běžně tyto vlastnosti:
-Je méně transparentní než akciová spol.t, neboť má menší povinnosti při zveřejňování svých
finančních ukazatelů -Není předepsána struktura řízení (Ltd.)
akciová společnost- její kapitál se skládá z příspěvků akcionářů, za příspěvky akcionáři dostávají
akcie- mohou je kdykoli prodat. Každoroční valná hromada- kde se volí výbor ředitelů a
schvaluje se účetní závěrka (Corp.)
(Delawarská společnost- „rajská společnost“. Pokud delawarská společnost vykonává svou
činnost mimo stát Delaware, potom je osvobozena od tamějších daní z příjmů. Stát ale vybírá u
společnosti franšízovou daň, která je vyšší než v jiných amerických státech. Existuje také
nevadská společnost)
Vývoj společnosti
Začínající společnost je obvykle financována kapitálem podnikatele, případně jeho rodiny nebo
přátel. Většinou se jedná o společnost s ručením omezeným. Po 5-10 l úspěšného podnikání
v oboru, společnost vydává akcie. Někdy vznikají akciové společnosti i tzv. „na zelené louce“.
Druhy akcií
Kmenové akcie- dividendy, nemají splatnost; akcie představují pro investory akciové riziko, které
je obecně vysoké a vyšší než dluhopisové, kromě klasických kmenových existují také:
a)kmenové akcie „A“ -jsou spojeny s nižšími hlasovacími právy, cena je nižší než cena
obyčejných kmenových akcií (výnosnost je tedy logicky vyšší)
b)svolatelné akcie-emitent je může za určitých okolností svolat
c)akcie s oddálenou výplatou dividend- nárok na dividendu je oddálen do budoucnost;levnější
d)Zakladatelské akcie-emitují se pouze pro zakladatele společnost,vyšší hlasovací práva, vzácné
Prioritní akcie-hybrid mezi kmenovými akciemi a dluhem, mají při výplatě dividend(i při
úpadku) přednost před kmenovými akciemi; obvykle pevná dividenda; bez hlasovacího práva
a)kumulativní prioritní akcie-umožňují výplatu kumulovaných dividend z předchozích let
b)svolatelné prioritní akcie
c) účastnické prioritní akcie-možnost obdržet podíl ze zisku společnosti
d) konvertibilní prioritní akcie-s právem majitele na konverzi na kmenové akcie
e) hierarchické prioritní akcie-při bankrotu určená nad/podřazenost vůči ostatním.
1