Akciove trhy a investovani.pdf


Preview of PDF document akciove-trhy-a-investovani.pdf

Page 1...19 20 2122 23 24

Text preview


obchodníka (ten kdo informaci vynesl), tak ostatní kdo ji zneužili. V zahraničí existují případy
potrestaných manažerů. V ČR nebylo nikomu dokázáno.
Podvody na finančním trhu: podvody osob ve vedení- vytahování aktiv, Podvody dealerůdealeři selhávají při hledání nejlepších cen a nejvyššího zhodnocení- přitom předstírají jak jim
záleží na klientech, Podvody finančních analytiků- snaží se ovlivnit chování lidí na fin.trhu, ve
svých odhadech nejsou nezávislí (neříkají vždy to co si myslí)(například opěvuje společnost která
je významným klientem jeho banky), příkaz americké SEC –analytici musí ke svým zprávám
prohlášení, že nebyl za své prohlášení nijak odměněn. Podvody novinářů- ovlivňují např.
akciový trh, Falešné společnosti- falešný/fiktivní obchod, prodej neexistujícího zboží/služby,
založení falešné banky (nabízejí investice…ale ve skutečnosti banka neexituje), fiktivní zeměs úředními doklady- pomáhá prát špinavé peníze apod Ponziho schéma- podvodné investování
s enormně vysokými výnosy- přičemž tyto výnosy platí následní investoři (pyramida,letadlo)
Vysoké zisky prvních investorů, nedostatečný počet nových investorů hru zabrzdí a ta zkolabuje
Účetní podvody- čím větší účetní a daňový chaos tím snáze se daním vyhýbá (auditoři) vinu za
účetní podvody nesou členové vedení a auditoři(mnozí auditoři vydělávají více na poradenství
než samotném auditu (střet zájmů- auditor kontroluje svoje návrhy) Daňové úkryty- bohatí se
snaží s jejich pomocí vyhnout daním (využívání mezer v zákoně a nebo jejich přímé porušování)klíčové jsou tedy právnické kanceláře, které potvrzují legálnost daných úkrytů. Ke krácení daní je
možné využívat derivátů- jejich reálnou hodnotu si podniky určují sami- mohou ji určit tak aby si
snížily daňový základ. Nigerijské dopisy- snaha o podvodné vylákání peněz (chce převést peníze
do zahraničí- nabízí velký podíl chce jen předem zaplatit malý poplatek na náklady) Je to 3.-5.
Největší odvětví Nigerijské ekonomiky.
Korupce=zneužití veřejné moci k užitku jednotlivce či soukromé firmy (úplatek znamená
reciprocitu zatímco dárek nikoliv) Transparency international- nezisková organizace, zveřejňuje
Index vnímání korupce- data vyplývají z expertních dotazníkových šetření (měkká data-odhady),
nejnižší je v zemích s vysokým životním standardem (skandinávie), ČR 45. (5,2) 5,0 je
považováno za hraniční hodnotu přebujelé korupce. V ČR je nutné dokázat že osoba získala
majetek korupčně. Ve vyspělých zemích stačí dokázat že majetek nemohla získat legální cestou.
Veřejné zakázky jsou velkým zdrojem korupce. Veřejné zakázky činí v EU 9% HDP, v ČR 15 %
HDP. (špatná transparentnost, velká zakázka se rozdělí na několik malých které nepodléhají
výběr.řízení(do 2mil/ do 6mil ve stavebnictví), mnohdy se zakázky dodatečně rozšiřují, stanoví
se kritéria aby mohl zvítězit jen jeden uchazeč)
Není možné odepřít informaci o ceně, která je hrazena z veř.rozpočtů
Finanční trh a daně- neexistuje důvod aby některé produkty fin.trhu byly zvýhodněny a jiné ne
–silná deformace, Vítězi jsou fin.instituce, daňoví a právní poradci, auditoři. Poraženými jsou
domácnosti, klienti fin.institucí, střední vrstva.(pro jjí posílení by bylo žádoucí zrušit daňová
zvýhodnění, učinit účetnictví transparentní)
-klesá objem přímých daní (snaha nalákat investory, společnosti se přímým daním vyhýbají) a
roste objem nepřímých (DPH, spotřební) dále roste význam daně z nemovitostí a daně z majetku

Sekuritizace
= obecně představuje transformaci finančního aktiva na CP zajištěné aktivy
- sekuritizovanými aktivy jsou obvykle aktiva se spekulačním stupněm, tj. BB a níže

21