konkurs 3xM .pdf

File information


Original filename: konkurs 3xM.pdf
Title: konkurs 3xM
Author: Leszeks

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.5.1 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 08/01/2013 at 22:10, from IP address 195.117.x.x. The current document download page has been viewed 966 times.
File size: 51 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


konkurs 3xM.pdf (PDF, 51 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………..…….……………
2.Adres zamieszkania: ……………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….…………….
3. Wiek: ……………………………………………………………………………………….……….……..
4. Telefon kontaktowy uczestnika: …………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………….………………….
5. Reprezentowana placówka; szkoła (adres)…………………………….………….………
……………………………………………………………………………………………………………….…….
6. Numer telefonu placówki reprezentującej (szkoły) : ………………………….…….
……………………………………………………………………………………………..…….…….………….
7. Opiekun:/w przypadku kiedy występuje/ ………………………..…………….………..
……………………………………………………………………………………….…..………….…………….
8. Dodatkowe informacje na temat wykonanej pracy: ………………….….…………..
………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………….……………………………….……………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1007r., o
ochronie danych osobowych. (Dz.U. z dnia 29 października 1997r.)

Oświadczam, że zdjęcia są wykonane przeze mnie własnoręcznie i są moją własnością.
………………………………..
Podpis uczestnika

REGULAMIN
V KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„3 X M…. MŁODOŚĆ, MIŁOŚĆ, MARZENIA...”

I
ORGANIZATORZY
1. Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego
ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno.
2. Telewizja Lokalna Opoczno ul. Biernackiego4,
26 – 300 Opoczno.

II.
CELE KONKURSU
1.Rozbudzanie pasji fotograficznej dzieci i młodzieży.

2. Integrowanie dzieci i młodzieży wokół otaczającego nas świata i zjawisk
w nim zachodzących, możliwość uchwycenia ich poprzez fotografię.
3. Kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat.
4. Sprawdzenie umiejętności fotograficznych.

III.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Praca konkursowa powinna zawierać maksymalnie 10 zdjęć w formie
elektronicznej na płycie CD, lub w formie zdjęciowej; zdjęcia w
wymiarze minimum 13x18 cm.
3. Każde ze zdjęć musi być opisane:
Imię , Nazwisko, Wiek.
4. W przypadku zdjęć w formie elektronicznej należy do koperty załączyć
opis każdego zdjęcia oraz jw. Imię, Nazwisko, Wiek.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesyłanych prac.

Prace nie będą oddawane autorom.

6. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres:
MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Biernackiego 4
26 – 300 Opoczno
W terminie do dnia 08. 02 2013r.(liczy się data stempla pocztowego)
7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami.
8. Informacje na temat laureatów będzie można uzyskać w dniu 14.02.2013r.
pod numerem telefonu 044 736 14 10 lub 501 431 699, oraz na stronie
internetowej www.mdkopoczno.pl.
9.Lista laureatów nie będzie zawierać informacji na temat uzyskanych miejsc.
IV.

KRYTERIA OCENY
Jury będzie oceniać prace pod względem:
• Zgodności prac z tematem,
• Umiejętności fotograficznych uczestników,
• Atrakcyjności prac pod względem artystycznym.

V.
KATEGORIE WIEKOWE
• Szkoły podstawowe, gimnazjum.
• Szkoły ponadgimnazjalne.


Document preview konkurs 3xM.pdf - page 1/3

Document preview konkurs 3xM.pdf - page 2/3
Document preview konkurs 3xM.pdf - page 3/3

Related documents


konkurs 3xm
regulamin konkursu kamera odpowiedzialno ci docx
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra
regulamin
regulamin
regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file konkurs 3xM.pdf