konkurs 3xM (PDF)
File information


Title: konkurs 3xM
Author: Leszeks

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.5.1 / GPL Ghostscript 9.05, and has been sent on pdf-archive.com on 08/01/2013 at 22:10, from IP address 195.117.x.x. The current document download page has been viewed 966 times.
File size: 52.23 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


KARTA ZGŁOSZENIOWA
1. Imię i nazwisko:……………………………………………………………………..…….……………
2.Adres zamieszkania: ……………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………….…………….
3. Wiek: ……………………………………………………………………………………….……….……..
4. Telefon kontaktowy uczestnika: …………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………….………………….
5. Reprezentowana placówka; szkoła (adres)…………………………….………….………
……………………………………………………………………………………………………………….…….
6. Numer telefonu placówki reprezentującej (szkoły) : ………………………….…….
……………………………………………………………………………………………..…….…….………….
7. Opiekun:/w przypadku kiedy występuje/ ………………………..…………….………..
……………………………………………………………………………………….…..………….…………….
8. Dodatkowe informacje na temat wykonanej pracy: ………………….….…………..
………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………….……………………………….……………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1007r., o
ochronie danych osobowych. (Dz.U. z dnia 29 października 1997r.)

Oświadczam, że zdjęcia są wykonane przeze mnie własnoręcznie i są moją własnością.
………………………………..
Podpis uczestnika

REGULAMIN
V KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„3 X M…. MŁODOŚĆ, MIŁOŚĆ, MARZENIA...”

I
ORGANIZATORZY
1. Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego
ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno.
2. Telewizja Lokalna Opoczno ul. Biernackiego4,
26 – 300 Opoczno.

II.
CELE KONKURSU
1.Rozbudzanie pasji fotograficznej dzieci i młodzieży.

2. Integrowanie dzieci i młodzieży wokół otaczającego nas świata i zjawisk
w nim zachodzących, możliwość uchwycenia ich poprzez fotografię.
3. Kształtowanie wrażliwości na otaczający nas świat.
4. Sprawdzenie umiejętności fotograficznych.

III.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Praca konkursowa powinna zawierać maksymalnie 10 zdjęć w formie
elektronicznej na płycie CD, lub w formie zdjęciowej; zdjęcia w
wymiarze minimum 13x18 cm.
3. Każde ze zdjęć musi być opisane:
Imię , Nazwisko, Wiek.
4. W przypadku zdjęć w formie elektronicznej należy do koperty załączyć
opis każdego zdjęcia oraz jw. Imię, Nazwisko, Wiek.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesyłanych prac.

Prace nie będą oddawane autorom.

6. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres:
MIEJSKI DOM KULTURY
ul. Biernackiego 4
26 – 300 Opoczno
W terminie do dnia 08. 02 2013r.(liczy się data stempla pocztowego)
7. Kartę zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami.
8. Informacje na temat laureatów będzie można uzyskać w dniu 14.02.2013r.
pod numerem telefonu 044 736 14 10 lub 501 431 699, oraz na stronie
internetowej www.mdkopoczno.pl.
9.Lista laureatów nie będzie zawierać informacji na temat uzyskanych miejsc.
IV.

KRYTERIA OCENY
Jury będzie oceniać prace pod względem:
• Zgodności prac z tematem,
• Umiejętności fotograficznych uczestników,
• Atrakcyjności prac pod względem artystycznym.

V.
KATEGORIE WIEKOWE
• Szkoły podstawowe, gimnazjum.
• Szkoły ponadgimnazjalne.


Download konkurs 3xMkonkurs 3xM.pdf (PDF, 52.23 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file konkurs 3xM.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000069230.
Report illicit content