PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPhishing: de nieuwste tactieken en mogelijke impact op uw business .pdf


Original filename: Phishing: de nieuwste tactieken en mogelijke impact op uw business.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, and has been sent on pdf-archive.com on 23/01/2013 at 09:51, from IP address 83.86.x.x. The current document download page has been viewed 872 times.
File size: 476 KB (9 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


WHITEPAPER:
FRAUDEWAARSCHUWING: PHISHING

Whitepaper

Fraudewaarschuwing: phishing,
de nieuwste tactieken en de mogelijke
impact op uw business in 2012

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de
mogelijke impact op uw business in 2012
INHOUD
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Phishing kent geen grenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chinese phishers steeds agressiever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Explosieve toename van aanvallen op Shared Virtual Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spammers blijven misbruik maken van feestdagen en gebeurtenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phishing die inspeelt op de economische crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Combinaties van phishing en malware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Man-in-the-Middle SSL Stripping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sms- en mobiele phishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De mogelijke gevolgen van phishing voor uw bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bescherm uw business . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bewustmaking van klanten en werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7

Phishers: gevaarlijke en ongrijpbare cybertegenstanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Woordenlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

Inleiding
Phishing is een veel gebruikte methode door cybercriminelen en een van de belangrijkste bedreigingen van
de afgelopen jaren. Het heeft al veel schade aangebracht bij zowel consumenten als bedrijven. Het totale
aantal geregistreerde phishingaanvallen in 2011 lag 37 procent hoger dan in 2010.1
Je hoeft niet langer een geavanceerde hacker te zijn om fraude op internet te plegen. Iedereen met
voldoende motivatie kan meedoen, dankzij de kant-en-klare phishingpakketten die worden aangeboden
in een succesvol ecosysteem van cybercriminelen. Cybercriminelen stappen zelfs over op een nieuw
businessmodel dat bekend staat als malware-as-a-service (MaaS), waarbij de makers van de zogeheten
‘exploit kits’ ook aanvullende services bieden aan hun klanten.2
De gevolgen voor bedrijven kunnen zeer ernstig zijn. Volgens het RSA Fraud Report van oktober 2011
waren phishingaanvallen in de eerste zes maanden van 2011 verantwoordelijk voor een wereldwijd verlies
van 520 miljoen dollar.3 Ongeacht de vorm die de bedreiging aanneemt – een werknemer of klant die
slachtoffer wordt, of een besmette website – moet phishing zeer serieus worden genomen. Organisaties
moeten op de hoogte blijven van de nieuwste methoden die worden ingezet door cybercriminelen en
proactief stappen ondernemen om zichzelf tegen fraude te beschermen.
In deze fraudewaarschuwing worden de toename en trends van de hedendaagse phishingmethoden
beschreven en de mogelijke gevolgen voor bedrijven. Ook wordt informatie gegeven over hoe bedrijven
zichzelf en hun klanten kunnen beschermen met behulp van technologie.
Phishing kent geen grenzen
Phishing: mensen door misleiding overhalen hun vertrouwelijke gegevens zoals gebruikersnamen,
wachtwoorden en creditcardgegevens te verstrekken door middel van schijnbaar betrouwbare
elektronische communicatie. Een serieuze bedreiging voor consumenten en bedrijven. In de tien jaar sinds
phishing voor het eerst werd gebruikt is deze vorm van fraude enorm toegenomen – sommige schattingen
houden het zelfs op dagelijks acht miljoen pogingen over de hele wereld.4 In 2011 was een op de 300
e-mails die via internet werd verzonden een phishingbericht.5
De Anti-Phishing Working Group (APWG) rapporteerde dat er in de eerste helft van 2011 ten minste
112.472 unieke phishingaanvallen hadden plaatsgevonden in 200 topdomeinen.6 Hoewel dit aantal flink
hoger ligt dan de 42.624 aanvallen die plaatsvonden in de tweede helft van 2010, ligt het iets lager dan het
record van 126.697 uit de tweede helft van 2009, toen het Avalanche-botnet actief was. Toch zijn bij deze
aanvallen 79.753 unieke domeinnamen gebruikt, het hoogste aantal sinds 2007 (zie afbeelding 1).

“RSA: October Fraud Report,” RSA, oktober 2011.
“Verisign iDefense 2012 Cyber Threats and Trends,”Verisign.2012.
“RSA: October Fraud Report,” RSA, oktober 2011.
4
“Counterfeiting & Spear Phishing — Growth Scams of 2009,” Trade Me, Infonews.co.nz, 2 maart 2009
5
“RSA: October Fraud Report,” RSA, oktober 2011.
6
“Global Phishing Survey 1H2011: Trends and Domain Name Use,” Anti-Phishing Working Group.
1
2
3

3

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

Deze stijging is te wijten aan twee opkomende trends. Chinese phishers hebben grote aantallen
domeinnamen geregistreerd en hackers zijn omvangrijke campagnes begonnen tegen servers waarop
meerdere domeinen worden gehost.
Overzicht
140.000

Phishing-domeinnamen

120.000
100.000

Aanvallen

80.000
60.000
40.000
20.000
0

1e helft ‘09

2e helft ‘09

1e helft ‘10

2e helft ‘10

1e helft ‘11

Afbeelding 1: phishingaanvallen en -domeinnamen vertonen een stijgende lijn*

Chinese phishers steeds agressiever
Het aantal aanvallen uitgevoerd door Chinese phishers was aanzienlijk hoger in de laatste zes maanden
van 2010 en de eerste zes maanden van 2011.7 Sterker nog, de Chinese phishers waren verantwoordelijk
voor zeker 70 procent van alle kwaadwillende domeinnaamregistraties wereldwijd. In de eerste zes
maanden van 2011 steeg het aantal phishingaanvallen uitgevoerd door Chinezen met 44 procent ten
opzichte van de tweede helft van 2010.8
Explosieve toename van aanvallen op Shared Virtual Servers
Hoewel hackers steeds nieuwe tactieken blijven verzinnen, is deze eigenlijk een oude (en obscure) die
nieuw leven is ingeblazen. Met deze aanval breekt een phisher in op een webserver waarop grote aantallen
domeinen worden gehost. Door de phishingcontent op deze server te plaatsen worden op alle websites op
die server de phishingpagina’s weergegeven. Op die manier kunnen phishers duizenden websites tegelijk
besmetten. De APWG identificeerde 42.448 unieke aanvallen die deze strategie toepasten, ofwel 37
procent van alle phishingaanvallen wereldwijd.9
Spammers blijven misbruik maken van feestdagen en wereldwijde evenementen
In de periode vlak voor Kerstmis 2011 deden spammers zich voor als een aantal legitieme retailers, die een
speciale kerstaanbieding hadden voor diverse producten. Ook waren er veel phishingactiviteiten rondom
de aardbeving in Japan in 2011, de ‘Arabische lente’ en andere grote gebeurtenissen. Na de gebruikelijke
aanvalsgolf voor Valentijnsdag verwachten de anti-phishingexperts een grote hoeveelheid e-mails die te
maken hebben met de Olympische Spelen in Londen.10 Deze gerichte phishingaanvallen krijgen minder
aandacht dan in de voorgaande jaren, maar vinden nog steeds veel vaker plaats in vakantieperioden,

Ibid.
Ibid.
Ibid.
10
“Symantec Intelligence Report,” Symantec, januari 2012.
* Bron: APWG
7
8
9

4

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

wanneer de beveiligingsafdelingen van bedrijven hun werk met minder mensen moeten doen. Dan
hebben de activiteiten van cybercriminelen meer kans van slagen. Dit lijkt echter minder het geval te
zijn in de periode tussen kerst en Nieuwjaar. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat, ondanks dat de
beveiligingsteams te kampen hebben met onderbezetting, er minder werknemers aan het werk zijn, en de
kans dat er een kwaadaardige bijlage wordt geopend veel kleiner is.
Phishing die inspeelt op de economische crisis
De hedendaagse economische situatie biedt criminelen ongekende mogelijkheden om hun slachtoffers uit
te buiten. Een veelgebruikte werkwijze bestaat uit het versturen van phishing-e-mails die afkomstig lijken
te zijn van een financiële instelling die kortgeleden de bank of de verstrekker van een lening of hypotheek
heeft overgenomen.11 Er vinden nu eenmaal vele fusies en acquisities plaats, wat voor veel verwarring
zorgt bij consumenten. Dit wordt nog eens versterkt door het gebrek aan goede communicatie met klanten.
Phishers gedijen goed in dergelijke situaties.
Combinaties van phishing en malware
Ter verhoging van de succeskans wordt bij sommige aanvallen een combinatie gebruikt van phishing
en malware. Een potentieel slachtoffer ontvangt bijvoorbeeld een e-card die legitiem lijkt te zijn. Maar
de link in de e-mail voor het weergeven van de kaart leidt naar een nepsite, waar een Trojan-virus op de
computer van de gebruiker wordt geïnstalleerd. Een andere variant is dat het slachtoffer een melding krijgt
dat software moet worden bijgewerkt voordat de kaart kan worden bekeken, maar de software die wordt
geïnstalleerd is eigenlijk een keylogger.
Dit soort keyloggers proberen specifieke handelingen te registeren bij specifieke organisaties zoals
financiële instellingen, webwinkels en e-commercebedrijven, met als doel het verzamelen van
vertrouwelijke informatie – rekeningnummers, inloggegevens en wachtwoorden.
Een ander type Trojan waarmee phishers degelijke informatie stelen is een zogeheten ‘redirector’. Daarmee
wordt het netwerkverkeer van de gebruiker omgeleid naar een locatie waar de gebruiker helemaal niet
naartoe wilde.
Man-in-the-Middle SSL Stripping
Al in 2008 werd een nieuw type malware geïntroduceerd, waarmee cybercriminelen een versleutelde
sessie kunnen simuleren. Dit is een variant op de standaard ‘man-in-the-middle’-aanvallen (MITM) die door
criminelen worden gebruikt om achter wachtwoorden en andere vertrouwelijke informatie te komen die
onbeschermd over het netwerk wordt verzonden.
Sms- en mobiele phishing
Phishers kunnen naast e-mail ook gebruikmaken van sms om zich voor te doen als financiële instellingen
en te proberen vertrouwelijke informatie te stelen. Dit is ook wel bekend onder de naam ‘smishing’.
Een veel voorkomende methode is dat de gebruiker van de mobiele telefoon wordt ingelicht dat er is
ingebroken op zijn rekening of dat zijn creditcard of pinpas is gedeactiveerd. Het potentiële slachtoffer
wordt gevraagd om een bepaald nummer te bellen of naar een nepsite te gaan om de kaart opnieuw te
activeren. Op de site of in het geautomatiseerde telefoonsysteem wordt de persoon gevraagd om kaart- en
rekeningnummers en pincodes.

“FTC Consumer Alert: Bank Failures, Mergers and Takeovers: A Phish-erman’s Special,” www.ftc.gov

11

5

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

De mogelijke gevolgen van phishing voor uw bedrijf
De financiële markt mag dan het primaire doelwit zijn voor phishers, andere sectoren lopen ook risico’s.
Veilingsites, betaalservices, retail- en socialenetwerksites worden ook regelmatig op de korrel genomen.
De APWG ziet ook een enorme toename van het aantal aanvallen op leveranciers en fabrikanten van
mobiele telefoons. Kortom, geen enkele business en geen enkel merk is veilig.
Phishingaanvallen door middel van valse versies van een officiële bedrijfswebsite kunnen schadelijk zijn
voor de reputatie van het bedrijf en ertoe leiden dat klanten de echte website niet meer gebruiken, uit
angst het slachtoffer van fraude te worden. Maar naast de directe financiële gevolgen van fraude, lopen
bedrijven waarvan de klanten het slachtoffer worden van phishing ook het risico dat:
• de omzet uit online verkopen of de mate van gebruik van de site teruglopen vanwege het verminderde
vertrouwen van klanten;
• er een boete voor non-compliance wordt opgelegd voor de schending van vertrouwelijke gegevens.
Zelfs phishing die is gericht op andere merken kan gevolgen hebben voor een bedrijf. De angst die het
gevolg is van phishing kan ertoe leiden dat consumenten geen transacties meer doen met partijen die ze
niet vertrouwen.
Bescherm uw business
Hoewel er geen enkelvoudige oplossing is, bestaan er wel technologieën die u en uw klanten kunnen
beschermen. Veel van de bestaande phishingtechnieken bestaan eruit dat klanten naar een nepsite worden
gestuurd, waar persoonlijke informatie wordt verzameld. Technologieën zoals Secure Sockets Layer
(SSL) en Extended Validation (EV) SSL zijn onmisbaar in de strijd tegen phishing en andere vormen van
cybercriminaliteit, doordat ze vertrouwelijke gegevens versleutelen en klanten helpen bij de authenticatie
van uw website.
De best practices voor beveiliging bestaan uit het inzetten van de hoogst mogelijke encryptie- en
authenticatieniveaus ter bescherming tegen cyberfraude en voor het in stand houden van het vertrouwen
in uw merk. SSL is de wereldwijde standaard voor beveiliging op internet en wordt gebruikt voor het
versleutelen en beschermen van informatie die via het web wordt verzonden, met behulp van het
alomtegenwoordige HTTPS-protocol. SSL beschermt gegevens die in beweging zijn en die zouden kunnen
worden onderschept en gecompromitteerd bij onversleutelde verzending. Ondersteuning voor SSL is
aanwezig in alle bekende besturingssystemen, webbrowsers, internetapplicaties en serverhardware.
Om te voorkomen dat phishingaanvallen kunnen slagen en om te zorgen voor vertrouwen bij klanten,
hebben bedrijven een manier nodig om die klanten te laten zien dat ze een legitieme business zijn.
Extended Validation (EV) SSL-certificaten zijn daarvoor de oplossing. Deze bieden het hoogst mogelijke
authenticatieniveau voor SSL-certificaten en geven de online gebruiker tastbaar bewijs dat de site
inderdaad legitiem is.
Dankzij EV SSL kunnen bezoekers van een website eenvoudig zien dat de site betrouwbaar is, doordat
webbrowsers met een goede beveiliging een groene adresbalk weergeven met de naam van de organisatie
die de eigenaar is van het SSL-certificaat en de naam van de certificaatinstantie die het heeft uitgegeven.
In afbeelding 2 is de groene adresbalk in Internet Explorer te zien.

6

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

Afbeelding 2. De groene adresbalk bij gebruik van een EV SSL-certificaat

Deze groene balk is het signaal dat de transactie versleuteld is en dat de organisatie is geauthenticeerd
volgens de meest rigoureuze industriestandaarden. Phishers kunnen dan niet langer misbruik maken van
bezoekers die niet in de gaten hebben dat er geen echte SSL-sessie is gestart.
Cybercriminelen worden steeds beter in het namaken van legitieme websites, maar zonder het EV SSLcertificaat kunnen ze de naam ervan niet in de adresbalk weergeven, omdat die informatie niet voor hen
toegankelijk is. En ze kunnen niet beschikken over de EV SSL-certificaten van het legitieme bedrijf, omdat
die uitermate streng beveiligd zijn.
Bewustmaking van klanten en werknemers
Naast het implementeren van EV SSL-technologie moeten bedrijven hun klanten en werknemers
doorlopend informatie geven over veilige handelswijzen op internet en het vermijden van cyberfraude.
Leer ze hoe ze een phishingpoging kunnen herkennen, door bijvoorbeeld te letten op:


spelfouten (die minder voorkomen naarmate de phishers geavanceerder te werk gaan)
algemene aanhef in plaats van persoonlijke waarschuwing
waarschuwingen over de status van een rekening
verzoeken om persoonlijke gegevens
valse domeinnamen en links

Laat uw werknemers en klanten ook zien hoe ze kunnen zien dat een website legitiem en veilig is voordat
ze overgaan tot het verschaffen van persoonlijke of vertrouwelijke gegevens, door:
• te controleren of de groene adresbalk wordt weergegeven
• te controleren of de URL begint met ‘HTTPS’
• te klikken op het hangslotje om te controleren of de informatie in het certificaat overeenkomt met die
van de website
Bewustmaking is zeer belangrijk voor het genereren van vertrouwen, dat nodig is om de angst voor
phishing te overwinnen. Door uw klanten te laten weten hoe zij zich ervan kunnen verzekeren dat ze op
uw website veilig zijn, zorgt u ervoor dat de omzet stijgt, kunt u uw aanbod verbreden en/of profiteren van
operationele besparingen door meer transacties online uit te voeren.

7

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

Phishers: gevaarlijke en ongrijpbare cybertegenstanders
Phishing zal zich blijven ontwikkelen tot nieuwe varianten en proberen misbruik te maken van menselijke
gevoelens zoals medeleven, vertrouwen of nieuwsgierigheid. Het beschermen van uw merk en bedrijf tegen
phishing vereist constante waakzaamheid, maar dit levert meer op dan alleen het voorkomen van verliezen
door fraude.
Door te zorgen voor bewustmaking en bescherming van uw klanten met het hoogst mogelijke
beschermingsniveau, dat wordt geboden door EV SSL-certificaten, kunt u ervan verzekerd zijn dat zij meer
vertrouwen hebben in uw online services. En door een vooraanstaande rol te spelen op het gebied van
online beveiliging, wordt uw bedrijf een aantrekkelijke partij om zaken mee te doen, met als resultaat een
hogere omzet.
Lees het Symantec Monthly Intelligence Report voor up-to-date informatie over wereldwijde
phishingtrends.
Woordenlijst
Certificaatinstantie. Een certificaatinstantie is een vertrouwde organisatie die digitale certificaten
uitgeeft, zoals Secure Sockets Layer (SSL)-certificaten, nadat de informatie in de certificaten is
geverifieerd.
Encryptie. Encryptie is het proces van het versleutelen van een bericht, zodat alleen de bedoelde
ontvanger toegang heeft tot de informatie erin. Met Secure Sockets Layer (SSL)-technologie kan een
privécommunicatiekanaal worden opgezet, waarbij gegevens worden versleuteld tijdens de online
verzending, zodat vertrouwelijke gegevens zijn beschermd tegen elektronisch afluisteren.
Extended Validation (EV) SSL-certificaat. Deze certificaten vereisen een zeer strenge verificatie van
Secure Sockets Layer (SSL)-certificaten, vastgesteld door het CA/Browser Forum. In Microsoft® Internet
Explorer 7 en andere populaire browsers met een sterke beveiliging zorgen websites die zijn beveiligd met
Extended Validation SSL-certificaten ervoor dat de adresbalk van de browser groen wordt.
HTTPS. Webpagina’s waarvan het adres begint met ‘https’ in plaats van ‘http’ bieden beveiligde
verzending van informatie door middel van het protocol voor beveiligde http. HTTPS is een van de
beveiligingsmaatregelen om te controleren bij het verzenden of delen van vertrouwelijke informatie zoals
creditcardnummers, persoonlijke gegevens of bedrijfsinformatie.
Secure Sockets Layer (SSL)-technologie. SSL en zijn opvolger, Transport Layer Security (TLS), maken
gebruik van cryptografie om online transacties te beveiligen. SSL gebruikt twee sleutels om gegevens te
versleutelen en ontsleutelen; een openbare sleutel die algemeen bekend is en een privé- of geheime sleutel
die alleen bekend is bij de ontvanger van het bericht.
SSL-certificaat. Een Secure Sockets Layer (SSL)-certificaat bevat een digitale handtekening waarmee
een openbare sleutel wordt gekoppeld aan een identiteit. Met SSL-certificaten wordt encryptie van
vertrouwelijke informatie tijdens online transacties mogelijk. Certificaten die zijn gevalideerd kunnen ook
worden gebruikt als bewijs van de identiteit van de certificaathouder.

8

Fraudewaarschuwing: phishing, de nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2012

Meer informatie
Ga naar onze website
http://go.symantec.com/ssl-certificates
Wilt u met een productspecialist spreken?
Bel 0800 56 29 24 of +41 22 54 50 288 en kies optie 2 en vervolgens 1 in het keuzemenu
Over Symantec
Symantec is een vooraanstaande wereldwijde leverancier van oplossingen op het gebied van beveiliging,
opslag en systeembeheer. Daarmee helpen we consumenten en bedrijven bij het beveiligen en beheren van
hun IT-omgeving. Onze software en services beschermen klanten tegen meer risico’s op meer punten, op
een complete en efficiënte manier. Dat zorgt voor vertrouwen in alle omgevingen waar informatie wordt
gebruikt of opgeslagen.
Symantec BV
Orteliuslaan 850
3528 BB UTRECHT
Nederland
www.symantec.nl

Copyright © 2012 Symantec Corporation. Alle rechten voorbehouden. Symantec, het Symantec-logo en het Checkmark-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Symantec
Corporation of gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen. VeriSign en aanverwante merken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van VeriSign, Inc. of haar
gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen, die onder licentie door Symantec Corporation worden gebruikt. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken
van de betreffende eigenaren.


Related documents


phishing de nieuwste tactieken en mogelijke impact op uw business
dekkenderpaints algemene voorwaarden
solcon privacy en de cloud
solcon privacy en de cloud
doelgroeponderzoek
privacy technologie en de wet pb


Related keywords