Einheit Geburtstag.pdf


Preview of PDF document einheit-geburtstag.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Znając liczebniki porządkowe możesz napisać datę :

12.09 - Heute ist der zwölfte September
Heute ist der ............................................ ( 30 stycznia )
Heute ist der ............................................ (13 luty )
Morgen ist der ......................................... ( 10 marzec )
Übermorgen ist der .................................. ( 03 kwiecień )
Heute ist der ............................................. ( 27 maj )
Morgen ist der .......................................... ( 05 czerwca )
Heute ist der ............................................. ( 17 lipca )
Übermorgen ist der ................................... ( 26 sierpnia )
Morgen ist der .......................................... ( 1 września )
Heute ist der ............................................. ( 15 pażdziernika )
Der ............................................................ ( 26 listopad )
Der ........................................................... ( 3 grudzień )

Januar
Februa
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Możesz również powiedzieć kiedy masz urodziny:

10.12 – Ich habe Geburtstag am zehnten Dezember
Ich habe Geburtstag _____________________________________________________
Mein Bruder hat Geburtstag _______________________________________________
Meine Mutter hat Geburtstag ______________________________________________
Mein Vater Hat Geburtstag ________________________________________________
Meine Schwester hat Geburtstag ____________________________________________
Meine Oma hat Geburtstag __________________________________________________
Mein Opa hat Geburtstag ___________________________________________________
Mein Onkel hat Geburtstag __________________________________________________
Zapamiętaj:

der Geburtstag – urodziny
zum Geburtstag – na urodziny