PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFormularz reklamacyjny .pdf


Original filename: Formularz_reklamacyjny.pdf

This PDF 1.5 document has been sent on pdf-archive.com on 23/02/2013 at 00:55, from IP address 91.224.x.x. The current document download page has been viewed 700 times.
File size: 182 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


…………………………….
(miejscowość, data)

Formularz reklamacyjny
Reklamujący

Do

Nazwisko:

……………………………………… Sklep internetowy Troj-Gar

Imię:

………………………………………

PPUH Troj-Gar S.C.

Adres:

………………………………………

ul. Św. Rocha 75

………………………………………

35-330 Rzeszów

Tel.:

………………………………………

Tel.: (17)8571717

e-mail:

………………………………………

e-mail: trojgar@gmail.com

Dane reklamowanego produktu:
…………………………………………………...……………………………………………….
(nazwa towaru, model)

…………………………………………………...……………………………………………….
(numer zamówienia, numer aukcji, numer faktury VAT)

…………………………………………………...……………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………….
(opis usterki)

Zwracany produkt otrzymałem/am

………………………………………..
(data otrzymania)

W wyniku istnienia wady, proszę o naprawę lub wymianę towaru reklamowanego na taki sam
wolny od wad. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy bądź wymiany proszę o
zwrot zapłaconej ceny:
…………………………

…………………...……………………………………………….

(kwota)

(słownie)

Na rachunek bankowy
…………………………………………………...……………………………………………….
(numer konta bankowego)

…………………………………………………...……………………………………………….
(dane posiadacza konta bankowego)

…………………………………….
(czytelny podpis Klienta)
Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz. Koszty przesyłki
pokrywa Nabywca. W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Nabywcy wartość towaru. Nie przyjmujemy
przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
● TROJ-GARtrojgar@gmail.com

● Tel. (17)8571717


Document preview Formularz_reklamacyjny.pdf - page 1/1

Related documents


formularz reklamacyjny
formularz zwrotu towaru
formularz zwrotu towaru nowy 1
formularz zwrotu tolishop
formularz wymiany
formularz wymiany tolishop pl


Related keywords