Formularz reklamacyjny .pdf

File information


Original filename: Formularz_reklamacyjny.pdf

This PDF 1.5 document has been sent on pdf-archive.com on 23/02/2013 at 00:55, from IP address 91.224.x.x. The current document download page has been viewed 848 times.
File size: 182 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Formularz_reklamacyjny.pdf (PDF, 182 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


…………………………….
(miejscowość, data)

Formularz reklamacyjny
Reklamujący

Do

Nazwisko:

……………………………………… Sklep internetowy Troj-Gar

Imię:

………………………………………

PPUH Troj-Gar S.C.

Adres:

………………………………………

ul. Św. Rocha 75

………………………………………

35-330 Rzeszów

Tel.:

………………………………………

Tel.: (17)8571717

e-mail:

………………………………………

e-mail: trojgar@gmail.com

Dane reklamowanego produktu:
…………………………………………………...……………………………………………….
(nazwa towaru, model)

…………………………………………………...……………………………………………….
(numer zamówienia, numer aukcji, numer faktury VAT)

…………………………………………………...……………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………….
…………………………………………………...……………………………………………….
(opis usterki)

Zwracany produkt otrzymałem/am

………………………………………..
(data otrzymania)

W wyniku istnienia wady, proszę o naprawę lub wymianę towaru reklamowanego na taki sam
wolny od wad. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy bądź wymiany proszę o
zwrot zapłaconej ceny:
…………………………

…………………...……………………………………………….

(kwota)

(słownie)

Na rachunek bankowy
…………………………………………………...……………………………………………….
(numer konta bankowego)

…………………………………………………...……………………………………………….
(dane posiadacza konta bankowego)

…………………………………….
(czytelny podpis Klienta)
Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz. Koszty przesyłki
pokrywa Nabywca. W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Nabywcy wartość towaru. Nie przyjmujemy
przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
● TROJ-GARtrojgar@gmail.com

● Tel. (17)8571717


Document preview Formularz_reklamacyjny.pdf - page 1/1


Related documents


formularz reklamacyjny
formularz reklamacyjny
regulamin m j
formularz zwrotu towaru
faktura
formularz zwrotu tolishop

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Formularz_reklamacyjny.pdf