Formularz reklamacyjny .pdf

File information


Original filename: Formularz_reklamacyjny.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 388 (Windows 7 Ultimate Edition - Version: 6.1.7600 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 26/03/2013 at 18:06, from IP address 91.224.x.x. The current document download page has been viewed 715 times.
File size: 185 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Formularz_reklamacyjny.pdf (PDF, 185 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


…………………………….
(miejscowość, data)

Formularz reklamacyjny
Reklamujący

Do

Nazwisko:

………………………………………

Sklep internetowy Troj-Gar

Imię:

………………………………………

PPUH Troj-Gar S.C.

Adres:

………………………………………

ul. Św. Rocha 75

………………………………………

35-330 Rzeszów

Tel.:

………………………………………

Tel.: (17)8571717

e-mail:

………………………………………

e-mail: trojgar@gmail.com

Dane reklamowanego produktu:
Indeks i nazwa części:
…………………………………………………………………………………………….................
Ilość:……….. szt./ kpl.
Dane pojazdu:
Marka, model, typ: ……………………………………………………………………………………..
Rok produkcji/Data rejestracji: ……..............................................................................
Nr. Nadwozia/Podwozia:………………………………………………………………….
Pojemność/ Nr. Silnika poj.:………………………………………………………………
Data montażu części:……………………… Data demontażu:…………………………
Stan licznika:
Przy montażu części:…………………… Przy demontażu części:…………………………..
Kto montował część:
Użytkownik
Warsztat samochodowy

………………………………..
(Data i podpis)
Pieczątka serwisu
Kto i kiedy stwierdził usterkę:
Użytkownik
Warsztat samochodowy
W trakcie eksploatacji
Przed montażem
W czasie montażu części
Po kolizji
Przyczyna reklamacji (dokładny opis usterki, ew. wyniki badań, opinia warsztatu)

……………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Na rachunek bankowy
…………………………………………………...…………………………………………………………………………….….
(numer konta bankowego)
…………………………………………………...……………………………………………………………………………….
(dane posiadacza konta bankowego)

…………………………………….
(czytelny podpis Klienta)
Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz. Koszty przesyłki
pokrywa Nabywca. W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Nabywcy wartość towaru. Nie przyjmujemy
przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
● TROJ-GARtrojgar@gmail.com

● Tel. (17)8571717


Document preview Formularz_reklamacyjny.pdf - page 1/1


Related documents


formularz reklamacyjny
formularz reklamacyjny
formularz zwrotu towaru
formularz zwrotu towaru nowy 1
formularz zwrotu towaru nowy
regulamin m j

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Formularz_reklamacyjny.pdf