Formularz reklamacyjny .pdf

File information


Original filename: Formularz_reklamacyjny.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / doPDF Ver 7.3 Build 388 (Windows 7 Ultimate Edition - Version: 6.1.7600 (x64)), and has been sent on pdf-archive.com on 26/03/2013 at 19:06, from IP address 91.224.x.x. The current document download page has been viewed 739 times.
File size: 185 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Formularz_reklamacyjny.pdf (PDF, 185 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


…………………………….
(miejscowość, data)

Formularz reklamacyjny
Reklamujący

Do

Nazwisko:

………………………………………

Sklep internetowy Troj-Gar

Imię:

………………………………………

PPUH Troj-Gar S.C.

Adres:

………………………………………

ul. Św. Rocha 75

………………………………………

35-330 Rzeszów

Tel.:

………………………………………

Tel.: (17)8571717

e-mail:

………………………………………

e-mail: trojgar@gmail.com

Dane reklamowanego produktu:
Indeks i nazwa części:
…………………………………………………………………………………………….................
Ilość:……….. szt./ kpl.
Dane pojazdu:
Marka, model, typ: ……………………………………………………………………………………..
Rok produkcji/Data rejestracji: ……..............................................................................
Nr. Nadwozia/Podwozia:………………………………………………………………….
Pojemność/ Nr. Silnika poj.:………………………………………………………………
Data montażu części:……………………… Data demontażu:…………………………
Stan licznika:
Przy montażu części:…………………… Przy demontażu części:…………………………..
Kto montował część:
Użytkownik
Warsztat samochodowy

………………………………..
(Data i podpis)
Pieczątka serwisu
Kto i kiedy stwierdził usterkę:
Użytkownik
Warsztat samochodowy
W trakcie eksploatacji
Przed montażem
W czasie montażu części
Po kolizji
Przyczyna reklamacji (dokładny opis usterki, ew. wyniki badań, opinia warsztatu)

……………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Na rachunek bankowy
…………………………………………………...…………………………………………………………………………….….
(numer konta bankowego)
…………………………………………………...……………………………………………………………………………….
(dane posiadacza konta bankowego)

…………………………………….
(czytelny podpis Klienta)
Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony i podpisany niniejszy formularz. Koszty przesyłki
pokrywa Nabywca. W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Nabywcy wartość towaru. Nie przyjmujemy
przesyłek odesłanych na koszt Sklepu lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.
● TROJ-GARtrojgar@gmail.com

● Tel. (17)8571717


Document preview Formularz_reklamacyjny.pdf - page 1/1


Related documents


formularz reklamacyjny
formularz reklamacyjny
formularz zwrotu towaru
formularz zwrotu towaru nowy 1
formularz zwrotu towaru nowy
joana 89 zwrot

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Formularz_reklamacyjny.pdf