PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactZZP Barometer Rapport Opdrachten en tarieven (1) .pdf


Original filename: ZZP Barometer - Rapport Opdrachten en tarieven (1).pdf
Title: Microsoft Word - 2013.03.21 - ZZP Barometer - Rapport "Opdrachten en tarieven".docx
Author: Jeroen Sakkers

This PDF 1.3 document has been generated by Microsoft Word / Mac OS X 10.5.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 26/03/2013 at 10:52, from IP address 94.209.x.x. The current document download page has been viewed 1357 times.
File size: 4.3 MB (16 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZZP Barometer © 2013

 

Pagina 2 van 16

Maart 2013

Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord ”Opdrachten en tarieven” 
 
 
 
Managementsamenvatting   
 
 
 
 
Themarapport “Opdrachten en tarieven”   
 
Marktontwikkeling en –verwachting  
 
 
Acquisitie, netwerken en (online) platforms 
 
Tarieven en tariefstelling   
 
 
 
 
Verantwoording 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZP Barometer © 2013

 

 

 

Pagina 4 / 16 

 

 

 

Pagina 5 / 16 

 

 

 

Pagina 6 / 16 

 

 

 

Pagina 7 / 16 

 

 

 

Pagina 11 / 16 

 

 

 

Pagina 15 / 16 

 

Pagina 3 van 16

Maart 2013

Voorwoord “Opdrachten en tarieven” 
 
Beste lezer, 
 
Met  gepaste  trots  presenteren  wij  jou  hierbij  het    kwartaalrapport  van  de  ZZP 
Barometer  –  het  structureel  zzp‐onderzoek  –  met  als  thema  “Opdrachten  en  tarieven”, 
geïnspireerd  op  de  zogenaamde  triple  dip.  Heeft  deze  ook  invloed  op  de  (z)zp’ers  en 
freelancers  of  zien  we  juist  een  opleving  in  de  tarieven  en  gemiddelde  omzet?  Dit 
kwartaal is het onderzoek afgenomen onder 1.673 zelfstandig professionals, freelancers 
en  eenmanszaken  in  Nederland.  ZZP  Barometer  is  een  initiatief  van  Victor  Mundi  en 
heeft  met  zijn  mede‐initiatiefnemers  ikwordzzper.nl,  IT‐Staffing,  MarktEffect,  NRC 
Media, NUzakelijk, ZiPconomy en ZZPnodig.nl als doel het onafhankelijk en structureel 
onderzoeken  van  de  zzp’er  en  het  inzichtelijk  maken  van  markt‐  en 
benchmarkinformatie over/voor de zzp’er. Met veel vreugde presenteren wij u in deze 
editie twee nieuwe sponsors van de ZZP Barometer: Freelancehouse en Opdrachten.nl. 
Freelancehouse  
 
Opdrachten en tarieven 
 
Dit  keer  staat  de  ZZP  Barometer  in  het  teken  van  de  opdrachten  en  tarieven  van 
(z)zp’ers,  freelancers  en  eenmanszaken.  Door  de  aanhoudende  crises  is  de  algemene 
verwachting  dat  er  de  negatieve  trend  zich  zal  doortrekken.  Denken  (z)zp’ers, 
freelancers en eenmanszaken er echter ook zo over? In dit rapport zal duidelijk worden 
wat de gemiddelde tarieven zijn waar zelfstandigen in Nederland te maken hebben. Lees 
verder  voor  enkele  opzienbarende  resultaten  die  jou  meer  inzicht  verschaffen  in  de 
wijze  waarop  (mede)zzp’ers  en  ondernemers  in  Nederland  denken  over  het 
onderzochte thema “Opdrachten en tarieven”. 
 
Ben  jij  zzp’er  en  heb  je  (nog)  niet  deelgenomen  aan  het  onderzoek?  Ga  dan  naar 
www.zzpbarometer.nl  en  voeg  je  bij  het  zzp‐panel.  Ben  je  wel  aangesloten  bij  de  ZZP 
Barometer  en  heb  je  deelgenomen  aan  ons  onderzoek:  hartelijk  dank  daarvoor! 
Suggesties  voor  nieuwe,  actuele  thema’s  zijn  ook  welkom  en  door  te  geven  via 
panel@zzpbarometer.nl. Nieuwe partners en/of sponsoren zijn bovendien altijd welkom 
en  kunnen  op  eenzelfde  wijze  contact  opnemen.  Veel  plezier  bij  het  lezen  van  het  ZZP 
Barometer‐rapport! 
 
Ondernemende groet, 
 
ZZP Barometer 
Jeroen Sakkers 
Initiatiefnemer 
 
Jeroen Sakkers (1987) is samen met Robbie Sakkers (1989) oprichter van 
Victor Mundi: het digitale kantoor bestaande uit marketing­, sales­, 
administratie­ en officetools waarmee ondernemers 100% in de cloud 
kunnen werken. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de ZZP Barometer. 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 4 van 16

Maart 2013

Managementsamenvatting 
 
Marktontwikkeling en –verwachting 
 
Zzp’ers hadden in 2012 gemiddeld 19 opdrachten en verwachten er in 2013 gemiddeld 
één  meer.  Het  aantal  opdrachtgevers  zal  naar  verwachting  stabiel  blijven  op  3,0. 
Bovendien  werd  64,3%  van  de  opdrachten  in  2012  door  de  zzp’er  zelf  binnengehaald, 
zonder  tussenpersoon.  Voor  2013  is  de  verwachting  dat  3%  meer  opdrachten  via 
derden  –  onder  andere  bemiddelingsbureaus  –  zullen  worden  binnengehaald.  Zzp’ers 
verwachten  echter  dat  hun  omzet  in  2013  met  9,3%  zal  dalen,  voornamelijk  omdat  ze 
verwachten minder facturabele uren te kunnen draaien. Het gemiddelde uurtarief blijft 
nagenoeg gelijk, maar daalde wel met 9,1% ten opzichte van 2011. 
 
Acquisitie, netwerken en (online) platforms 
 
Zzp’ers  komen  voornamelijk  offline  via  hun  opdrachten.  Slechts  20,2%  van  de 
opdrachten wordt online binnengehaald: via bemiddelingssites, digitale netwerken of de 
website  van  de  opdrachtgever.  De  top‐3  wordt  gevormd  door  mond‐tot‐mondreclame 
(23,1%),  het  fysieke,  zakelijk  netwerk  (17,5%)  en  bemiddelingsbureaus  (16,3%). 
Zzp’ers  zijn  zakelijk  het  actiefst  op  LinkedIn  (88,0%),  daarna  op  Freelance.nl  (27,6%), 
Twitter  (26,2%)  en  Facebook  (19,6%).  Een  grote  meerderheid  (66,7%)  is  het  erover 
eens dat het gebruik van sociale netwerken in de werving toeneemt. 
 
Tarieven en tariefstelling 
 
De  meerderheid  van  de  zzp’ers  (57,8%)  werkt  met  een  vast  tarief  voor  al  hun 
opdrachten,  maar  49,1%  van  hen  zegt  een  (te)  lage  prijs  per  uur  te  vragen  om  de 
concurrentie de baas te (kunnen) zijn. 6,5% van de zzp’ers weet zelfs niet welk uurtarief 
ze nodig hebben om rond van te kunnen komen. Van alle zzp’ers werk 69,6% op basis 
van  een  afgesproken  uurtarief,  waarvan  40,6%  zonder  een  vooraf  afgesproken 
maximaal  aantal  uren.  Slechts  6,0%  legt  het  risico  bij  zichzelf  door  op  basis  van  een 
prestatieloon – percentage opslag bij succes, op basis van output of op basis van no cure, 
no pay. 19,5% van de zzp’ers spreekt een vast bedrag af per opdracht, de zogenaamde 
fixed fee‐constructie. 
 
Volgens  53,1%  van  de  zzp’ers  lijkt  het  tarief  momenteel  zwaarwegender  dan  de 
opgedane  kennis  en  kunde, wellicht  dankzij  de  ontwikkeling van online  marktplaatsen 
die  (steeds  meer)  transparantie  in  onder  meer  de  tariefstelling  van  concurrerende 
zzp’ers  bieden.  Desondanks  vindt  49,8%  van  hen  dat  een  goede  opleiding  en 
certificeringen  belangrijker  dan  vijf  jaar  geleden  zijn  in  het  binnenhalen  van  een 
opdracht.  Tenslotte  denkt  68,9%  van  de  zzp’ers  het  eigen  tarief  in  2013  op  peil  te 
kunnen houden. Wel zijn er omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat het uurtarief 
of  bedrag  per  opdracht  lager  kan  liggen  dan  normaal:  door  de  lengte  van  de  opdracht 
(64%), omdat de opdrachtgever een langdurige (netwerk)relatie is (48%), een concreet 
vooruitzicht op (een) vervolgopdracht(en) (46%), interessante inhoud van de opdracht 
(45%) en een korte reisafstand/‐tijd (43%). 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 5 van 16

Maart 2013

Themarapport “Opdrachten en tarieven” 
 
Marktontwikkeling en –verwachting 
 
Zzp’ers hadden in 2012 gemiddeld 19 opdrachten en verwachten er in 2013 gemiddeld 
iets meer, namelijk 20. Ze hadden in 2012 bovendien gemiddeld 3,0 opdrachtgevers en 
verwachting het aankomend jaar gemiddeld exact even zoveel opdrachtgevers te zullen 
hebben. 
 
64,3%  van  de  opdrachten  werd  in  2012  door  zzp’ers  zelf  binnengehaald  –  de 
zogenaamde directe opdrachten, zonder tussenpersoon. In 2013 verwachten zzp’ers dat 
dit  percentage  licht  zal  teruglopen  (tot  63%).  De  zzp’er  verwacht  juist  iets  meer 
opdrachten  te  werven  via  derden,  waaronder  bemiddelingsbureaus:  37%  tegenover 
35,7% in 2012. 
 
Zzp’ers verwachten dat hun omzet in 2013 licht zal dalen (‐9,3%), voornamelijk omdat 
ze  minder  facturabele  uren  verwachten  te  kunnen  draaien.  Het  verwachte  tarief  blijft 
echter  nagenoeg  gelijk:  er  is  sprake  van  een  lichte  daling  van  €81,57  naar  €81,42 
gemiddeld per uur (‐0,2%). 
 
In vergelijking met 2011 zijn zzp’ers er aardig op achteruit gegaan: in dat jaar bedroeg 
hun gemiddelde omzet 5,4% meer dan in het afgelopen jaar (2012). Deze dalende trend 
is  grotendeels  toe  te  wijzen  aan  het  dalende,  gemiddelde  tarief:  het  gemiddelde  tarief 
daalde van €89,69 naar €81,57: met maar liefst 9,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 6 van 16

Maart 2013

Acquisitie, netwerken en (online) platforms

 
 
Adverteren:   
 
 
 
Bemiddelingsbureaus: 
 
 
Bemiddelingssites:   
 
 
Benaderen opdrachtgevers: 
 
Detacheerders: 
 
 
 
Digitale netwerken:   
 
 
Fysiek zakelijk netwerk:   
 
Mond‐tot‐mondreclame:   
 
Website van klant/opdrachtgever:  
Anders: 
 
 
 
 

ZZP Barometer © 2013

 
1,4% 
16,3% 
7,5% 
11,9% 
6,8% 
10,4% 
17,5% 
23,1% 
1,7% 
3,5% 

Pagina 7 van 16

Maart 2013

 
 
Bemiddelingsbureau: 
 
 
 
 
Detacheerder: 
 
 
 
 
 
Inhuursite/‐desk (profitsector):   
 
 
Inhuursite/‐desk (overheid en publieke sector):  
LinkedIn‐groep: 
 
 
 
 
 
Marktplaats voor opdrachten: 
 
 
 
Mobiele applicatie:   
 
 
 
 
Online community:   
 
 
 
 
Z(z)p‐pool:   
 
 
 
 
 
Anders: 
 
 
 
 
 
 
 

ZZP Barometer © 2013

 
23,3% 
12,4% 
5,8% 
7,4% 
18,5% 
10,1% 
0,9% 
5,1% 
2,9% 
13,5% 

Pagina 8 van 16

Maart 2013

 
Facebook: 
Google+: 
Pinterest: 
Anders: 
 

 
 
 
 
 

 
Volledig eens: 
Geen mening:  
Volledig oneens: 

ZZP Barometer © 2013

19,6%  
9,3%   
1,5%   
11,3% 

Freelance.nl:   
LinkedIn: 
 
Twitter: 
 

27,6% 
88,0% 
26,2% 

 
 
 
 

21,8%  
23,8%  
4,2% 

Gedeeltelijk eens:   
Gedeeltelijk oneens:  

44,9% 
5,3% 

Pagina 9 van 16

Maart 2013

 
 
Prestatiebeloning: % opslag bij succes: 
Prestatiebeloning: op basis van output: 
Prestatiebeloning: no cure, no pay: 
Uurtarief zonder maximaal aantal uren: 
Uurtarief met maximaal aantal uren: 
Vast bedrag per opdracht (fixed fee): 
Anders: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZP Barometer © 2013

 
2,1% 
1,6% 
2,3% 
40,6% 
29,0% 
19,5% 
4,9% 

Pagina 10 van 16

Maart 2013

Tarieven en tariefstelling 
 

 
Volledig eens: 
Geen mening:  
Volledig oneens: 
 

 
Volledig eens: 
Geen mening:  
Volledig oneens: 
 

ZZP Barometer © 2013

 
 
 
 

17,8%  
3,1%   
20,0% 

Gedeeltelijk eens:   
Gedeeltelijk oneens:  

40,0% 
19,1% 

 
 
 
 

11,8%  
10,0%  
21,3% 

Gedeeltelijk eens:   
Gedeeltelijk oneens:  

37,3% 
19,6% 

Pagina 11 van 16

Maart 2013

 
Volledig eens: 
Geen mening:  
Volledig oneens: 
 

 
Volledig eens: 
Geen mening:  
Volledig oneens: 
 
 
 

ZZP Barometer © 2013

 
 
 
 

63,8%  
6,7%   
3,8% 

Gedeeltelijk eens:   
Gedeeltelijk oneens:  

22,9% 
2,7% 

 
 
 
 

18,0%  
11,5%  
17,6% 

Gedeeltelijk eens:   
Gedeeltelijk oneens:  

35,1% 
17,8% 

Pagina 12 van 16

Maart 2013

 
Volledig eens: 
Geen mening:  
Volledig oneens: 
 

 
Volledig eens: 
Geen mening:  
Volledig oneens: 
 

ZZP Barometer © 2013

 
 
 
 

33,3%  
8,4%   
5,6% 

Gedeeltelijk eens:   
Gedeeltelijk oneens:  

35,6% 
17,1% 

 
 
 
 

14,0%  
24,2%  
9,1% 

Gedeeltelijk eens:   
Gedeeltelijk oneens:  

35,8% 
16,9% 

Pagina 13 van 16

Maart 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 14 van 16

Maart 2013

Verantwoording 
 
De vragenlijst die heeft geleid tot de in dit rapport getoonde resultaten is eind februari 
2013 uitgezet door gerenommeerd marktonderzoeksbureau MarktEffect uit Eindhoven. 
Het  onderzoek  is  medio  maart  2013  gesloten.  De  onderzoeksgegevens  zijn  vervolgens 
door de redactie van de ZZP Barometer verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd. 
 
Het zzp‐panel van de ZZP Barometer is inmiddels uitgegroeid tot 1.673 zzp’ers die actief 
zijn  in  15  verschillende  branches  en  sectoren,  waarbij  de  branches  zakelijke 
dienstverlening  (32,5%),  ICT  &  internet  (27,6%)  en  communicatie,  marketing  en  PR 
(5,7%)  het  best  vertegenwoordigd  zijn.  Het  panel  is  opgebouwd  uit  59,2%  mannelijke 
respondenten  en  40,8%  vrouwelijke  respondenten.  Van  het  panel  is  78,3% 
hoogopgeleid (HBO of WO). Het panel is – in vergelijking met de definitie van zzp’ers die 
het  CBS  hanteert  –  relatief  breed  in  het  segment  van  hoogopgeleide,  zelfstandige 
ondernemers. De meeste panelleden zijn geboren in de jaren ’50 (25,3%), ’60 (37,1%) 
en  ’70  (20,9%).  Het  grootste  gedeelte  van  het  zzp‐panel  is  meer  dan  5  jaar  actief  als 
freelancer,  zelfstandig  ondernemer  of  zzp’er  (74%),  daarna  volgt  2  tot  5  jaar  in  die 
hoedanigheid  actief  (19%)  en  minder  dan  2  jaar  actief  (7%).  Het  merendeel  van  het 
panel noemt zichzelf het liefst “zelfstandige” (28,9%) of “ondernemer” (23,9%), gevolgd 
door “zzp’er” (14,3%), “freelancer” (13,9%), “interimmer” (9,9%) en zp’er (3,8%). 
 
Het is de bedoeling dat het zzp‐panel de komende jaren uitgroeit tot een panel met meer 
dan  10.000  zzp’ers  die  actief  zijn  in  Nederland.  Zzp’ers  en  potentiële  partners  kunnen 
zich  aanmelden  via  de  website  van  ZZP  Barometer  op  www.zzpbarometer.nl.  Indien  u 
vragen  heeft  over  de  ZZP  Barometer,  kunt  u  contact  met  ons  opnemen  per  e‐mail  via 
panel@zzpbarometer.nl of telefonisch met Jeroen Sakkers via (+31)29 967 53 03. 
 

 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 15 van 16

Maart 2013

 

 
 

 

 
 
 

ZZP Barometer © 2013

Pagina 16 van 16


Related documents


zzp barometer rapport opdrachten en tarieven 1
vacature kunstbende 2013
nrc artikel 5g ericsson
de bodemloze put van de familie lubbers ftm deel 1
blik op de toekomst bloeise 2014
onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final 1


Related keywords